تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صلح‌خواهان هلمند برای ادامۀ صلح‌خواهی جایدادهای‌شان را فروخته‌اند

شماری از اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی یا کاروان صلح خواهان هلمندی، می‌گویند که برای فعال نگهداشتن حرکت‌های صلح‌خواهانۀ شان، جایدادهای شان را فروخته‌اند.

پاچاخان مولاداد، یکی از اعضای این حرکت مردمی است که یک دکانش را در لشکرگاه به نُه‌صدهزار کلدار فروخته‌است و پول آن را هزینۀ فعالیت‌ها و حرکت‌های صلح‌خواهی کرده‌است.

عبدالعلی، کسی که این دکان را از پاپاحان مولاداد خریده می‌گوید: «این دکان از پاچاخان بود و من به مدت یازده سال نزد من گروه بود، اما به قیمت نُه‌صدهزار کلدار به من فروخته‌است.»

پاچاخان مولاداد نیز افزود: «از اعضای حرکت صلح‌خواهی خواست من این است که صدای شان را رسا نگهدارند؛ به راهپیمایی و حرکت‌های شان ادامه دهند. اما اخیرأ مشکلات ما به اندازه‌یی زیاد شده که توان سفر از این ولایت به آن ولایت را نداریم.»

در کنار این، اقبال خیبر، رییس حرکت مردمی صلح‌خواهی نیز به فعالیت‌های شفاخانه‌اش پایان داده‌است تا بهتر به حرکت‌های صلح‌خواهی‌اش برسد. مکان این شفاخانه، اکنون یک مرکز بهداشتی دیگر فعالیتش را آغاز کرده‌است.

عبدولی، پزشک در این مرکز بهداشتی گفت: «پیش از این، این کلینیک به نام سپوژمی بود، سه ماه پیش، ما به این کلینیک آمده‌ایم.»

اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی، می‌گویند که تاکنون از کسی کمک مالی برای فعالیت‌های صلح‌خواهی شان دریافت نکرده‌اند. آنان از تاجران می‌خواهند که آنان را کمک کنند.

زمری زلاند، عضو حرکت مردمی صلح خواهی بیان داشت: «از تاجران ملی، از سرمایه‌داران ملی خواهش من این است که به حرکت صلح‌خواهی توجه کنند و پشتیبانی مالی بکنند.»

حرکت مردمی صلح خواهی، نزدیک به یک ونیم سال پیش زیرنام کاروان صلح خواهان هلمندی دادخواهی شان را ازبهر تشویق طرف‌های درگیر جنگ به صلح، با سفر پیاده از لشکرگاه به کابل آغاز کردند و تاکنون به چندین ولایت پیاده سفر کرده‌اند.

صلح‌خواهان هلمند برای ادامۀ صلح‌خواهی جایدادهای‌شان را فروخته‌اند

حرکت مردمی صلح خواهی، نزدیک به یک ونیم سال پیش زیرنام کاروان صلح خواهان هلمندی دادخواهی شان را ازبهر تشویق طرف‌های درگیر جنگ به صلح، با سفر پیاده از لشکرگاه به کابل آغاز کردند.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی یا کاروان صلح خواهان هلمندی، می‌گویند که برای فعال نگهداشتن حرکت‌های صلح‌خواهانۀ شان، جایدادهای شان را فروخته‌اند.

پاچاخان مولاداد، یکی از اعضای این حرکت مردمی است که یک دکانش را در لشکرگاه به نُه‌صدهزار کلدار فروخته‌است و پول آن را هزینۀ فعالیت‌ها و حرکت‌های صلح‌خواهی کرده‌است.

عبدالعلی، کسی که این دکان را از پاپاحان مولاداد خریده می‌گوید: «این دکان از پاچاخان بود و من به مدت یازده سال نزد من گروه بود، اما به قیمت نُه‌صدهزار کلدار به من فروخته‌است.»

پاچاخان مولاداد نیز افزود: «از اعضای حرکت صلح‌خواهی خواست من این است که صدای شان را رسا نگهدارند؛ به راهپیمایی و حرکت‌های شان ادامه دهند. اما اخیرأ مشکلات ما به اندازه‌یی زیاد شده که توان سفر از این ولایت به آن ولایت را نداریم.»

در کنار این، اقبال خیبر، رییس حرکت مردمی صلح‌خواهی نیز به فعالیت‌های شفاخانه‌اش پایان داده‌است تا بهتر به حرکت‌های صلح‌خواهی‌اش برسد. مکان این شفاخانه، اکنون یک مرکز بهداشتی دیگر فعالیتش را آغاز کرده‌است.

عبدولی، پزشک در این مرکز بهداشتی گفت: «پیش از این، این کلینیک به نام سپوژمی بود، سه ماه پیش، ما به این کلینیک آمده‌ایم.»

اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی، می‌گویند که تاکنون از کسی کمک مالی برای فعالیت‌های صلح‌خواهی شان دریافت نکرده‌اند. آنان از تاجران می‌خواهند که آنان را کمک کنند.

زمری زلاند، عضو حرکت مردمی صلح خواهی بیان داشت: «از تاجران ملی، از سرمایه‌داران ملی خواهش من این است که به حرکت صلح‌خواهی توجه کنند و پشتیبانی مالی بکنند.»

حرکت مردمی صلح خواهی، نزدیک به یک ونیم سال پیش زیرنام کاروان صلح خواهان هلمندی دادخواهی شان را ازبهر تشویق طرف‌های درگیر جنگ به صلح، با سفر پیاده از لشکرگاه به کابل آغاز کردند و تاکنون به چندین ولایت پیاده سفر کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید