تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صلح‌خواهان هلمند دورتازه‌یی از حرکت‌های مدنی شان را آغاز کردند

اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی، دور تازه‌یی از حرکت‌های مدنی شان را امروز (یک‌شنبه، ۱۷قوس) در ولایت هلمند آغاز کردند.

این صلح‌خواهان، می‌خواهند این‌بار زیر نام «از هلمند تا هلمند» به ۳۴ ولایت افغانستان با موتر سفر کنند و پیام صلح را به شهروندان افغانستان برسانند.

هدف اصلی حرکت تازۀ این صلح‌خواهان، کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در کشور است.

محمد نیگ‌زاد، عضو این کاروان گفت: «این‌بار می‌خواهیم با کاروانی از موترها در ۳۴ ولایت سفر کنیم و صدای صلح را بلند کنیم و به همین ترتیب خواهان برقرار آتش‌بس شویم.»

اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمند، از حکومت و طالبان می‌خواهند که هرچه زودتر گفت‌وگوهای صلح را آغاز کنند.

ناصر ناصری، عضو این کاروان اظهار داشت: «اکنون یک‌بار دیگر گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان گرم شده‌اند، ما می‌خواهیم که در جریان این گفت‌وگوها، آتش‌بس اعلام شود.»
گفت‌وگوهای متوقف شدۀ امریکا و طالبان، روز گذشته در دوحه ازسرگرفته شدند. امروز نیز این گفت‌وگوها جریان دارد.

کاروان صلح‌خواهان هلمندی، نزدیک به دو سال پیش، پس از آن شکل گرفت که یک حملۀ هراس‌افگنانه در میدان ورزشی در شهر لشکرگاۀ ولایت هلمند جان بیش از ده تن را گرفت.

این صلح‌خواهان، در مدت این دو سال به بیست ولایت افغانستان با پای پیاده سفر کردند و خواهان تأمین صلح شدند. این کاروان، یک‌بار با نماینده‌گان طالبان نیز در ولسوالی موسی قلعه دیدار داشتند

صلح‌خواهان هلمند دورتازه‌یی از حرکت‌های مدنی شان را آغاز کردند

اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمند، از حکومت و طالبان می‌خواهند که هرچه زودتر گفت‌وگوهای صلح را آغاز کنند.

تصویر بندانگشتی

اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی، دور تازه‌یی از حرکت‌های مدنی شان را امروز (یک‌شنبه، ۱۷قوس) در ولایت هلمند آغاز کردند.

این صلح‌خواهان، می‌خواهند این‌بار زیر نام «از هلمند تا هلمند» به ۳۴ ولایت افغانستان با موتر سفر کنند و پیام صلح را به شهروندان افغانستان برسانند.

هدف اصلی حرکت تازۀ این صلح‌خواهان، کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در کشور است.

محمد نیگ‌زاد، عضو این کاروان گفت: «این‌بار می‌خواهیم با کاروانی از موترها در ۳۴ ولایت سفر کنیم و صدای صلح را بلند کنیم و به همین ترتیب خواهان برقرار آتش‌بس شویم.»

اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمند، از حکومت و طالبان می‌خواهند که هرچه زودتر گفت‌وگوهای صلح را آغاز کنند.

ناصر ناصری، عضو این کاروان اظهار داشت: «اکنون یک‌بار دیگر گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان گرم شده‌اند، ما می‌خواهیم که در جریان این گفت‌وگوها، آتش‌بس اعلام شود.»
گفت‌وگوهای متوقف شدۀ امریکا و طالبان، روز گذشته در دوحه ازسرگرفته شدند. امروز نیز این گفت‌وگوها جریان دارد.

کاروان صلح‌خواهان هلمندی، نزدیک به دو سال پیش، پس از آن شکل گرفت که یک حملۀ هراس‌افگنانه در میدان ورزشی در شهر لشکرگاۀ ولایت هلمند جان بیش از ده تن را گرفت.

این صلح‌خواهان، در مدت این دو سال به بیست ولایت افغانستان با پای پیاده سفر کردند و خواهان تأمین صلح شدند. این کاروان، یک‌بار با نماینده‌گان طالبان نیز در ولسوالی موسی قلعه دیدار داشتند

هم‌رسانی کنید