تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

صیاد: زورمندان دراستخدام کارمندان کمیسیون انتخابات مداخله می‎کنند

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید که شماری از زورمندان در ولایت ها، می کوشند تا افراد دلخواه شان را در دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بگمارند.

عبدالبدیع صیاد، هشدار می دهد که اگر جلو مداخلۀ زورمندان در کارهای این کمیسیون گرفته نشود، برگزاری انتخابات با چالش هایی روبرو خواهد شد.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، در نخستین نشست رسمی با مسؤولان امنیتی و نهادهای دخیل در انتخابات که امروز در کابل برگزار شده بود، از آنان می خواهد که این نهاد را در برگزاری انتخابات همکاری نمایند: «بعضی از زورمندان در بعضی از ولایت ها که احتمال دارد در انتخابات نیز از زور خود کار بگیرند، شما ما را کمک کنید که تا جلو کسانی را که به زور خود می خواهند افراد خود را در کمیسیون انتخابات بگمارانند، بگیریم.»

بر بنیاد برنامه ریزی کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام های فهرست رأی دهنده گان، بسته بندی و انتقال مواد ثبت نام در اواخر ماه حوت آغاز خواهد شد و تا اخیر ماه ثور پایان خواهد یافت.

این کمیسیون می گوید که تهیۀ فهرست نام های رأی دهنده گان، دوازدهم ماه اسد پایان خواهد یافت.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره اظهار داشت: «کوشش می شود یک لیست رأی دهندۀ بسیار سالم و پاک تهیه شود و دوباره در هر مرکز و در هر نقطۀ افغانستان، به روی دیوار نصب شود.»

کمیسیون مستقل انتخابات، برای نخستین بار فهرست نام های رأی دهنده گان را تهیه خواهد کرد و رأی دهنده گان در ۷۳۰۰مرکز رأی دهی در انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها حضور خواهند یافت.

مسؤولان نهادهای امنیتی و نهادهای دخیل در انتخابات در این نشست تعهد می سپارند که در برگزاری انتخابات این کمیسیون را همکاری خواهند کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات شانزدهم ماه سرطان سال آینده را برای برگزاری انتخابات شورای ملی تعیین کرده است.

افغانستان

صیاد: زورمندان دراستخدام کارمندان کمیسیون انتخابات مداخله می‎کنند

عبدالبدیع صیاد، هشدار می دهد که اگر جلو مداخلۀ زورمندان در کارهای کمیسیون انتخابات گرفته نشود، برگزاری انتخابات با چالش هایی روبرو خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید که شماری از زورمندان در ولایت ها، می کوشند تا افراد دلخواه شان را در دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بگمارند.

عبدالبدیع صیاد، هشدار می دهد که اگر جلو مداخلۀ زورمندان در کارهای این کمیسیون گرفته نشود، برگزاری انتخابات با چالش هایی روبرو خواهد شد.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، در نخستین نشست رسمی با مسؤولان امنیتی و نهادهای دخیل در انتخابات که امروز در کابل برگزار شده بود، از آنان می خواهد که این نهاد را در برگزاری انتخابات همکاری نمایند: «بعضی از زورمندان در بعضی از ولایت ها که احتمال دارد در انتخابات نیز از زور خود کار بگیرند، شما ما را کمک کنید که تا جلو کسانی را که به زور خود می خواهند افراد خود را در کمیسیون انتخابات بگمارانند، بگیریم.»

بر بنیاد برنامه ریزی کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام های فهرست رأی دهنده گان، بسته بندی و انتقال مواد ثبت نام در اواخر ماه حوت آغاز خواهد شد و تا اخیر ماه ثور پایان خواهد یافت.

این کمیسیون می گوید که تهیۀ فهرست نام های رأی دهنده گان، دوازدهم ماه اسد پایان خواهد یافت.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره اظهار داشت: «کوشش می شود یک لیست رأی دهندۀ بسیار سالم و پاک تهیه شود و دوباره در هر مرکز و در هر نقطۀ افغانستان، به روی دیوار نصب شود.»

کمیسیون مستقل انتخابات، برای نخستین بار فهرست نام های رأی دهنده گان را تهیه خواهد کرد و رأی دهنده گان در ۷۳۰۰مرکز رأی دهی در انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها حضور خواهند یافت.

مسؤولان نهادهای امنیتی و نهادهای دخیل در انتخابات در این نشست تعهد می سپارند که در برگزاری انتخابات این کمیسیون را همکاری خواهند کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات شانزدهم ماه سرطان سال آینده را برای برگزاری انتخابات شورای ملی تعیین کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره