تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان از کمیتۀ صلیب سرخ خواستند تا فعالیت‌هایش را از سر گیرد

گروۀ طالبان، امروز (یک‌شنبه،۲۴سنبله) در یک اعلامیه اعلام کرده‌اند که این گروه به کمیتۀ جهانی صلیب سرخ در افغانستان اجازه می‌دهند فعالیت‌هایش را از سر بگیرد.

در این اعلامیۀ طالبان، آمده‌است که این گروه «دربارۀ کمیت و کیفیت فعالیت‌های کمیتۀ جهانی صلیب سرخ در افغانستان یک سلسله ملاحظات داشت که به سبب آن بر فعالیت‌های این نهاد تحریم وضع شده بود.»

اعلامیه می‌افزاید که پس از گفت‌وگو میان طالبان و مقام‌های کمیتۀ جهانی صلیب سرخ در شهر دوحه، پایتخت قطر، تصممیم گرفته شد تا کمیتۀ جهانی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر بگیرد.

کمیتۀ جهانی صلیب سرخ و سازمان جهانی بهداشت، نزدیک به شش ماه پیش به علت تهدید طالبان فعالیت‌های شان را در افغانستان متوقف ساخته بودند.

طالبان در آن زمان، گفته بودند که این دونهاد جهانی به تعهدات شان با این گروه عمل نکرده‌اند و از همین رو فعالیت‌های شان در مناطق زیرکنترل آنان ممنوع است.

طالبان از کمیتۀ صلیب سرخ خواستند تا فعالیت‌هایش را از سر گیرد

کمیتۀ جهانی صلیب سرخ و سازمان جهانی بهداشت، نزدیک به شش ماه پیش به علت تهدید طالبان فعالیت‌های شان را در افغانستان متوقف ساخته بودند.

Thumbnail

گروۀ طالبان، امروز (یک‌شنبه،۲۴سنبله) در یک اعلامیه اعلام کرده‌اند که این گروه به کمیتۀ جهانی صلیب سرخ در افغانستان اجازه می‌دهند فعالیت‌هایش را از سر بگیرد.

در این اعلامیۀ طالبان، آمده‌است که این گروه «دربارۀ کمیت و کیفیت فعالیت‌های کمیتۀ جهانی صلیب سرخ در افغانستان یک سلسله ملاحظات داشت که به سبب آن بر فعالیت‌های این نهاد تحریم وضع شده بود.»

اعلامیه می‌افزاید که پس از گفت‌وگو میان طالبان و مقام‌های کمیتۀ جهانی صلیب سرخ در شهر دوحه، پایتخت قطر، تصممیم گرفته شد تا کمیتۀ جهانی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر بگیرد.

کمیتۀ جهانی صلیب سرخ و سازمان جهانی بهداشت، نزدیک به شش ماه پیش به علت تهدید طالبان فعالیت‌های شان را در افغانستان متوقف ساخته بودند.

طالبان در آن زمان، گفته بودند که این دونهاد جهانی به تعهدات شان با این گروه عمل نکرده‌اند و از همین رو فعالیت‌های شان در مناطق زیرکنترل آنان ممنوع است.

هم‌رسانی کنید