تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان: امریکا و همکارانش از توافق صلح تخطی کرده‌اند

گروۀ طالبان، می‌گوید که امریکا و همکاران این کشور از توافق صلحی که در دهم ماه حوت سال گذشته در قطر امضا شد، به‌گونۀ علنی تخطی کرده‌اند.

این گروه با پخش اعلامیه‌یی، موارد چون عدم رهایی زندانیان این گروه از زندان‌های حکومت افغانستان، حمله بر مرکزهای نظامی این گروه در مکان‌های «غیرجنگی» و انجام حمله‌های هوایی «بی مورد» را از نمونه‌های این تخطی‌ ذکر کرده‌است.

این گروه، از ایالات متحدۀ امریکا خواسته‌است که محتویات توافق صلح را رعایت کند و همکاران شان را نیز به رعایت آن متوجه بسازد.

گروۀ طالبان، هشدار داده‌است که اگر «این تخطی‌ها دوام یابد فضای بی اعتمادی به میان می‌آید و [این] نه تنها به توافق‌نامه زیان می‌رساند، بل‌که مجاهدین را نیز به واکنش متقابل مجبور می‌سازد و سطحه جنگ را بلند خواهد برد.»

گروۀ طالبان، ادعا کرده‌‌است که بربنیاد توافق‌ صلح این گروه با امریکا، جنگ‌جویانش می‌تواند بر تمام مرکزهای نظامی حکومت چه در شهر و چه در روستا حمله‌ کنند؛ اما این گروه حمله‌های شان را کاهش داده‌اند و تنها بر شماری از پوسته‌های امنیتی در روستاها حمله‌ کرده‌اند.

قرار بود روند رهایی زندانیان طالبان، سه شنبۀ هفتۀ پیش آغاز شود، اما تاکنون آغاز نشده‌است. یک هیئت سه نفری طالبان نیز به کابل آمده‌است و آن‌چه که حکومت می‌گوید اکنون این هیئت در حال رأیزنی با تیم تخنیکی حکومت برای رهایی این زندانیان است.

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند. او گفته‌است که حکومت یک تیم همه‌شمول دارد تا با این گروه گفت‌وگو کند. 

سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان نیز می‌گوید که کاهش خشونت‌ها خواست مردم افغانستان است و طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند. او می‌افزاید که کاهش خشونت‌ها برای روند سیاسی و کار برای رسیدن به یک توافق مناسب تمام افغان‌ها، ضروری است.

منابع می‌گویند که قرار است در نخست صد زندانی طالبان آزاد شود و در بدل آن، طالبان بیست تن از نیروهای دولتی را که در بند دارند، آزاد خواهند کرد.

بربنیاد توافق صلح امریکا با طالبان، باید رهایی این زندانی به تاریخ بیستم ماه حوت سال ۱۳۸۸ آغاز و پس از آن گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز می‌شد.

طالبان: امریکا و همکارانش از توافق صلح تخطی کرده‌اند

طالبان از ایالات متحدۀ امریکا خواسته‌است که محتویات توافق صلح را رعایت کند و همکاران شان را نیز به رعایت آن متوجه بسازد.

Thumbnail

گروۀ طالبان، می‌گوید که امریکا و همکاران این کشور از توافق صلحی که در دهم ماه حوت سال گذشته در قطر امضا شد، به‌گونۀ علنی تخطی کرده‌اند.

این گروه با پخش اعلامیه‌یی، موارد چون عدم رهایی زندانیان این گروه از زندان‌های حکومت افغانستان، حمله بر مرکزهای نظامی این گروه در مکان‌های «غیرجنگی» و انجام حمله‌های هوایی «بی مورد» را از نمونه‌های این تخطی‌ ذکر کرده‌است.

این گروه، از ایالات متحدۀ امریکا خواسته‌است که محتویات توافق صلح را رعایت کند و همکاران شان را نیز به رعایت آن متوجه بسازد.

گروۀ طالبان، هشدار داده‌است که اگر «این تخطی‌ها دوام یابد فضای بی اعتمادی به میان می‌آید و [این] نه تنها به توافق‌نامه زیان می‌رساند، بل‌که مجاهدین را نیز به واکنش متقابل مجبور می‌سازد و سطحه جنگ را بلند خواهد برد.»

گروۀ طالبان، ادعا کرده‌‌است که بربنیاد توافق‌ صلح این گروه با امریکا، جنگ‌جویانش می‌تواند بر تمام مرکزهای نظامی حکومت چه در شهر و چه در روستا حمله‌ کنند؛ اما این گروه حمله‌های شان را کاهش داده‌اند و تنها بر شماری از پوسته‌های امنیتی در روستاها حمله‌ کرده‌اند.

قرار بود روند رهایی زندانیان طالبان، سه شنبۀ هفتۀ پیش آغاز شود، اما تاکنون آغاز نشده‌است. یک هیئت سه نفری طالبان نیز به کابل آمده‌است و آن‌چه که حکومت می‌گوید اکنون این هیئت در حال رأیزنی با تیم تخنیکی حکومت برای رهایی این زندانیان است.

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند. او گفته‌است که حکومت یک تیم همه‌شمول دارد تا با این گروه گفت‌وگو کند. 

سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان نیز می‌گوید که کاهش خشونت‌ها خواست مردم افغانستان است و طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند. او می‌افزاید که کاهش خشونت‌ها برای روند سیاسی و کار برای رسیدن به یک توافق مناسب تمام افغان‌ها، ضروری است.

منابع می‌گویند که قرار است در نخست صد زندانی طالبان آزاد شود و در بدل آن، طالبان بیست تن از نیروهای دولتی را که در بند دارند، آزاد خواهند کرد.

بربنیاد توافق صلح امریکا با طالبان، باید رهایی این زندانی به تاریخ بیستم ماه حوت سال ۱۳۸۸ آغاز و پس از آن گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز می‌شد.

هم‌رسانی کنید