Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان: امریکا پذیرفته است تا نیروهایش را از افغانستان بیرون کند

در حالی که احتمال می‌رود که اعضای گروه طالبان و مقام‌های امریکایی یک بار دیگر در قطر باهم روی روند صلح گفتگو کنند، یک سخنگوی طالبان روز سه شنبه گفت که امریکا پذیرفته است تا تمامی نیروهایش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. 

بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان یکی از چهار مورد مهم است که در گفتگوهای امریکا و طالبان در دوحه و امارات متحده عربی باربار مطرح شده اند و روی آن بحث شده است. 

سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، در یک توییت در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه در گفتگوهای این گروه با طالبان پیشرفت شده است، گفت که در امریکا پذیرفته است که در کنار بیرون کردن تمامی نیروهایش ازافغانستان، امریکا در آینده هیچگونه مداخله در افغانستان نخواهد کرد. 

او این وعده‌های امریکا را پیشرفت خوب درگفتگوها می‌داند.

طالبان: امریکا پذیرفته است تا نیروهایش را از افغانستان بیرون کند

سهیل شاهین یک سخنگوی طالبان می‌گوید که این وعده‌های امریکا پیشرفت خوبی در گفتگوها است. 

Thumbnail

در حالی که احتمال می‌رود که اعضای گروه طالبان و مقام‌های امریکایی یک بار دیگر در قطر باهم روی روند صلح گفتگو کنند، یک سخنگوی طالبان روز سه شنبه گفت که امریکا پذیرفته است تا تمامی نیروهایش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. 

بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان یکی از چهار مورد مهم است که در گفتگوهای امریکا و طالبان در دوحه و امارات متحده عربی باربار مطرح شده اند و روی آن بحث شده است. 

سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، در یک توییت در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه در گفتگوهای این گروه با طالبان پیشرفت شده است، گفت که در امریکا پذیرفته است که در کنار بیرون کردن تمامی نیروهایش ازافغانستان، امریکا در آینده هیچگونه مداخله در افغانستان نخواهد کرد. 

او این وعده‌های امریکا را پیشرفت خوب درگفتگوها می‌داند.

هم‌رسانی کنید