تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

طالبان: برای رسیدن به توافق نهایی با امریکا نزدیک شده‌ایم

سهیل شاهین، سخن‌گوی دفتر طالبان در قطر می‌گوید که نماینده‌گان ایالات متحده و طالبان برای رسیدن به توافق نهایی صلح، نزدیک شده‌اند.

این سخن‌گوی طالبان، در تویترش نگاشته‌است که گفت‌وگوها، امروز (چهارشنبه، ۶سنبله) نیز ادامه دارند.

پیش از این گزارش‌هایی نشر شدند که قرار بود روز گذشته توافق‌نامه میان امریکا و طالبان امضا شود.

در همین حال، منابع نزدیک به طالبان، می‌گویند که نماینده‌گان امریکا و طالبان به یک توافق دست یافته‌اند. به گفته این منابع، امریکا دربارۀ خروج نیروهای امریکایی در پانزده ماه و طالبان دربارۀ تضمین ضد هراس‌افگنی به توافق دست یافته‌اند.

برخی از خبرنگاران در دوحه، می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد تا چند ساعت دیگر به کابل خواهد رسید و متن توافق صلح را با رهبران حکومت وحدت ملی و هیئت مذاکره کنندۀ حکومت درمیان خواهد گذاشت.

این نهمین دور گفت‌وگوهای امریکا و طالبان است که از ده ماه پیش آغاز شدند. این دور گفت‌وگوها روز پنج‌شنبه آغاز شدند.

چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تضمین دربارۀ این که افغانستان تهدیدی در برابر کشورهای دیگر نباشد، قطع رابطۀ طالبان با القاعده  و آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان از موارد مطرح بحث این دور گفت‌وگوها بوده‌اند که گفته می‌شود روی تمامی موارد توافق حاصل شده‌است.

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان روز گذشته در تویترش نوشت که امریکا پس از توافق صلح نیز پیشتیبانی‌اش را از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد.

همزمان با این، دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا نیز گفت که برای خروج از افغانستان عجله‌یی ندارد. سخنانی‌که باعث تأخیر در توافق میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در دوحه شد و باعث شد که گفت‌وگوها برای روز هفتم نیز ادامه داشته باشد.

افغانستان

طالبان: برای رسیدن به توافق نهایی با امریکا نزدیک شده‌ایم

این نهمین دور گفت‌وگوهای امریکا و طالبان است که از ده ماه پیش آغاز شدند. این دور گفت‌وگوها روز پنج‌شنبه آغاز شدند.

Thumbnail

سهیل شاهین، سخن‌گوی دفتر طالبان در قطر می‌گوید که نماینده‌گان ایالات متحده و طالبان برای رسیدن به توافق نهایی صلح، نزدیک شده‌اند.

این سخن‌گوی طالبان، در تویترش نگاشته‌است که گفت‌وگوها، امروز (چهارشنبه، ۶سنبله) نیز ادامه دارند.

پیش از این گزارش‌هایی نشر شدند که قرار بود روز گذشته توافق‌نامه میان امریکا و طالبان امضا شود.

در همین حال، منابع نزدیک به طالبان، می‌گویند که نماینده‌گان امریکا و طالبان به یک توافق دست یافته‌اند. به گفته این منابع، امریکا دربارۀ خروج نیروهای امریکایی در پانزده ماه و طالبان دربارۀ تضمین ضد هراس‌افگنی به توافق دست یافته‌اند.

برخی از خبرنگاران در دوحه، می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد تا چند ساعت دیگر به کابل خواهد رسید و متن توافق صلح را با رهبران حکومت وحدت ملی و هیئت مذاکره کنندۀ حکومت درمیان خواهد گذاشت.

این نهمین دور گفت‌وگوهای امریکا و طالبان است که از ده ماه پیش آغاز شدند. این دور گفت‌وگوها روز پنج‌شنبه آغاز شدند.

چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تضمین دربارۀ این که افغانستان تهدیدی در برابر کشورهای دیگر نباشد، قطع رابطۀ طالبان با القاعده  و آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان از موارد مطرح بحث این دور گفت‌وگوها بوده‌اند که گفته می‌شود روی تمامی موارد توافق حاصل شده‌است.

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان روز گذشته در تویترش نوشت که امریکا پس از توافق صلح نیز پیشتیبانی‌اش را از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد.

همزمان با این، دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا نیز گفت که برای خروج از افغانستان عجله‌یی ندارد. سخنانی‌که باعث تأخیر در توافق میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در دوحه شد و باعث شد که گفت‌وگوها برای روز هفتم نیز ادامه داشته باشد.

هم‌رسانی کنید