تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

طالبان هیات جدید برای گفت‌وگو با امریکا معرفی کرد

طالبان ترکیب یک هیات چهارده نفری را به رهبری شیر محمد عباس استانکزی برای پیش برد گفت‌وگوها با امریکا اعلام کردند.

در یک اعلامیۀ این گروه آمده است که ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان با رهنمایی ملا هبت‌ الله رهبر طالبان، این هیات گفت‌وگوکننده چهارده نفری را با ایالات متحده معرفی کرده است.

قرار است که هیات گفت‌وگو کننده طالبان با زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان تا کمتر از دو هفته دیگر در قطر نشستی داشته باشند.

رهبری این هیات را شیر محمد عباس ستانکزی به دوش دارد.

آقای ستانکزی پیش از این نیز ریاست دفتر قطر را برعهده داشت.

اعضای دیگر این هیات شامل مولوی ضیا الرحمان مدنی که در زمان طالبان والی لوگر بود،مولوي عبدالسلام حنفی معاون دفتر طالبان درقطر که در زمان طالبان وزیر معارف بود، شهاب الدین دلاور عضو دفتر قطر که در زمان طالبان رییس دادگاه عالی و سفیر در امارات بود ،ملا عبداللطیف منصور که در زمان طالبان وزیر زراعت بود، ملا عبدالمنان عمري برادر ملا محمد عمر و یکی از اعضای رهبری این گروه است، مولوی امیرخان متقی که در زمان طالبان وزیر اطلاعات و فرهنگ بود و اکنون رییس دفتر ملا هبت الله و رییس کمیسیون فرهنگی گروه طالبان است، ملا محمد فاضل مظلوم که در زمان طالبان رییس ستاد ارتش و معاون وزیر دفاع بود، ملا خیرالله خیرخواه هم زمان طالبان والی هرات و وزیر امور داخله بود، مولوی مطیع الحق اکنون یکی از اعضای رهبری گروه طالبان است، ملا نورالله نوری در زمان طالبان رییس تنظیمیه شمال کشور بود، مولوی محمدنبي عمري عضو دفتر طالبان در قطر و یکی از مشاوران ارشد سیاسی این گروه است، ملا عبدالحق در زمان طالبان معاون استخبارات این گروه بود و محمد انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی و مسوول مالی شبکه حقانی از اعضای این هیات استند.

اما آنچه که در ترکیب این هیات سروصداهایی را به همراه شده است، جا گرفتن نام انس حقانی در ترکیب این هیات است - کسی که همین اکنون در بند امنیت ملی به سر می برد.

طالبان خواهان رهایی انس حقانی شده اند و او را بی‌گناه می دانند.

اما حکومت افغانستان می‌گوید که انس حقانی در زندان است و هیچ تصمیمی از بهر رهایی او گرفته نشده است، حکومت افغانستان در واکنش به این خواست طالبان می‌گوید کسانی که در برابر مردم افغانستان مرتکب جرم شده اند بر بنیاد قوانین افغانستان در باره آنان تصمیم گرفته خواهد شد.

هارون چخانسوری، سخنگوی رییس‌جمهور در این باره گفت:« انس حقانی در زندان است و هیچ نوع تصمیم در رابطه به رهایی وی گرفته نشده است. حکومت افغانستان مکلف به تطبیق قانون است و کسانی که در مقابل مردم افغانستان مرتکب جرم شده اند، بر اساس قوانین نافذه در باره‌ی آنان تصمیم گرفته می‌شود. مردم افغانستان در رابطه به اجرای عدالت مطمین باشند.»

قرار است که این هیات طالبان تا سیزده روی دیگر با امریکاییان در قطر دیداری داشته باشد.

وحید مژده - فعال سیاسی گفته است:«به نظر می رسد که هنوز هم موضوع بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و این که افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگر نباشد از موضوعات اصلی بحث خواهند باشد.»

از سویی هم گزارش‌های تایید ناشده‌یی وجود دارند که زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر در شهر کراچی پاکستان دیداری داشته باشد.

محمد محقق - معاون دوم ریاست اجراییه گفت:«ما از هر تلاش صلح پشتیبانی می کنیم، تلاش های آقای خلیلزاد را هم حمایت می کنیم و به دقت این را تعقیب می کنیم که چگونه منجر به یک صلح شود.»

از سویی هم حکومت افغانستان می گوید که در این دور گفت‌وگوها میان نماینده گان طالبان و نماینده امریکا برای صلح افغانستان، بحث کشانیدن طالبان به آغاز گفت‌وگوها با حکومت افغانستان یکی از اولویت‌ها خواهد بود.

امید میثم - معاون سخنگوی ریاست اجراییه گفت:«آجندای اصلی آقای خلیلزاد این است که چگونه زمینه یک گفت‌وگوی افغانی را فراهم بسازد تا این که هیات حکومت افغانستان و طالبان وارد گفت‌وگوها شوند.»

با این همه زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دیداری با نماینده‌گان اتحادیه اروپا و ناتو در بروکسل می‌گوید که هدف واشنگتن رسیدن به یک صلح در افغانستان است نه توافق از بهر خروج از این کشور، آقای خلیل زاد می گوید که آنان به این توافق رسیده اند که آغاز گفت‌وگوها میان افغانان یکی از اولویت‌ها است.

افغانستان

طالبان هیات جدید برای گفت‌وگو با امریکا معرفی کرد

در یک اعلامیۀ این گروه آمده است که ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان با رهنمایی ملا هبت‌ الله رهبر طالبان، این هیات گفت‌وگوکننده چهارده نفری را با ایالات متحده معرفی کرده است.

Thumbnail

طالبان ترکیب یک هیات چهارده نفری را به رهبری شیر محمد عباس استانکزی برای پیش برد گفت‌وگوها با امریکا اعلام کردند.

در یک اعلامیۀ این گروه آمده است که ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان با رهنمایی ملا هبت‌ الله رهبر طالبان، این هیات گفت‌وگوکننده چهارده نفری را با ایالات متحده معرفی کرده است.

قرار است که هیات گفت‌وگو کننده طالبان با زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان تا کمتر از دو هفته دیگر در قطر نشستی داشته باشند.

رهبری این هیات را شیر محمد عباس ستانکزی به دوش دارد.

آقای ستانکزی پیش از این نیز ریاست دفتر قطر را برعهده داشت.

اعضای دیگر این هیات شامل مولوی ضیا الرحمان مدنی که در زمان طالبان والی لوگر بود،مولوي عبدالسلام حنفی معاون دفتر طالبان درقطر که در زمان طالبان وزیر معارف بود، شهاب الدین دلاور عضو دفتر قطر که در زمان طالبان رییس دادگاه عالی و سفیر در امارات بود ،ملا عبداللطیف منصور که در زمان طالبان وزیر زراعت بود، ملا عبدالمنان عمري برادر ملا محمد عمر و یکی از اعضای رهبری این گروه است، مولوی امیرخان متقی که در زمان طالبان وزیر اطلاعات و فرهنگ بود و اکنون رییس دفتر ملا هبت الله و رییس کمیسیون فرهنگی گروه طالبان است، ملا محمد فاضل مظلوم که در زمان طالبان رییس ستاد ارتش و معاون وزیر دفاع بود، ملا خیرالله خیرخواه هم زمان طالبان والی هرات و وزیر امور داخله بود، مولوی مطیع الحق اکنون یکی از اعضای رهبری گروه طالبان است، ملا نورالله نوری در زمان طالبان رییس تنظیمیه شمال کشور بود، مولوی محمدنبي عمري عضو دفتر طالبان در قطر و یکی از مشاوران ارشد سیاسی این گروه است، ملا عبدالحق در زمان طالبان معاون استخبارات این گروه بود و محمد انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی و مسوول مالی شبکه حقانی از اعضای این هیات استند.

اما آنچه که در ترکیب این هیات سروصداهایی را به همراه شده است، جا گرفتن نام انس حقانی در ترکیب این هیات است - کسی که همین اکنون در بند امنیت ملی به سر می برد.

طالبان خواهان رهایی انس حقانی شده اند و او را بی‌گناه می دانند.

اما حکومت افغانستان می‌گوید که انس حقانی در زندان است و هیچ تصمیمی از بهر رهایی او گرفته نشده است، حکومت افغانستان در واکنش به این خواست طالبان می‌گوید کسانی که در برابر مردم افغانستان مرتکب جرم شده اند بر بنیاد قوانین افغانستان در باره آنان تصمیم گرفته خواهد شد.

هارون چخانسوری، سخنگوی رییس‌جمهور در این باره گفت:« انس حقانی در زندان است و هیچ نوع تصمیم در رابطه به رهایی وی گرفته نشده است. حکومت افغانستان مکلف به تطبیق قانون است و کسانی که در مقابل مردم افغانستان مرتکب جرم شده اند، بر اساس قوانین نافذه در باره‌ی آنان تصمیم گرفته می‌شود. مردم افغانستان در رابطه به اجرای عدالت مطمین باشند.»

قرار است که این هیات طالبان تا سیزده روی دیگر با امریکاییان در قطر دیداری داشته باشد.

وحید مژده - فعال سیاسی گفته است:«به نظر می رسد که هنوز هم موضوع بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و این که افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگر نباشد از موضوعات اصلی بحث خواهند باشد.»

از سویی هم گزارش‌های تایید ناشده‌یی وجود دارند که زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر در شهر کراچی پاکستان دیداری داشته باشد.

محمد محقق - معاون دوم ریاست اجراییه گفت:«ما از هر تلاش صلح پشتیبانی می کنیم، تلاش های آقای خلیلزاد را هم حمایت می کنیم و به دقت این را تعقیب می کنیم که چگونه منجر به یک صلح شود.»

از سویی هم حکومت افغانستان می گوید که در این دور گفت‌وگوها میان نماینده گان طالبان و نماینده امریکا برای صلح افغانستان، بحث کشانیدن طالبان به آغاز گفت‌وگوها با حکومت افغانستان یکی از اولویت‌ها خواهد بود.

امید میثم - معاون سخنگوی ریاست اجراییه گفت:«آجندای اصلی آقای خلیلزاد این است که چگونه زمینه یک گفت‌وگوی افغانی را فراهم بسازد تا این که هیات حکومت افغانستان و طالبان وارد گفت‌وگوها شوند.»

با این همه زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دیداری با نماینده‌گان اتحادیه اروپا و ناتو در بروکسل می‌گوید که هدف واشنگتن رسیدن به یک صلح در افغانستان است نه توافق از بهر خروج از این کشور، آقای خلیل زاد می گوید که آنان به این توافق رسیده اند که آغاز گفت‌وگوها میان افغانان یکی از اولویت‌ها است.

هم‌رسانی کنید