Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان: دربارۀ حکومت آینده درمذاکرات میان افغانان تصمیم می‌گیریم

همزمان با احتمال برگزاری هفتمین دور گفت‌وگوهای امریکا و طالبان، سخن‌گوی طالبان مشخص‌شدن جدول زمان‌بندی خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان پیش‌شرط گفت‌وگوهای میان افغانان می‌داند.

سهیل شاهین، سخن‌گوی طالبان در قطر، هرچند از گفت‌وگوها با حکومت چیزی نمی‌گوید، اما تأکید می‌ورزد که دربارۀ چگونگی حکومت آیندۀ افغانستان، در گفت‌وگوهای میان افغانان تصمیم گرفته خواهند شد: «وقتی امریکایی‌ها، جدول زمان‌بندی خروج نیروهایش را اعلام کند، این راه را باز خواهد کرد تا افغان‌ها با یکدیگر بنشینند و دربارۀ حکومت آینده گفت‌وگو کنند.»

بربنیاد گزارش‌ها، قرار است هفتمین نشست طالبان و خلیل‌زاد، در پایان هفتمین دور سفر آقای خلیل‌زاد به منطقه و جهان، برگزار شود. اما تاکنون تاریخ مشخص آن معلوم نیست.

با این هم منابع آگاه از گفت وگوهای صلح، می‌گویند که اگر گفت وگوهای دور هفتم میان امریکا و طالبان به یک نتیجه مثبت بیانجامند، آنگاه گفت وگوهای میان افغانان برگزار خواهند شد.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان در این باره گفت: «طالبان در سفر استند و پس از این سفرها این گفت‌وگوها شروع خواهند شد.»

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی نیز افزود: «اگر گفت‌وگوهای دور هفتم به نتیجه نرسد، دیگر نه از گفت‌وگوهای بین‌ افغانان خبری است و نه با امریکاییان؛ گفت‌وگوها سال‌ها به تعویق خواهد افتاد.»

در این میان، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه پس از دیدارش با سران شماری از کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا، از به میان آمدن یک اجماع عمومی دربارۀ صلح افغانستان سخن می‌گوید.

رییس اجراییه در نشست امروز (دوشنبه، ۲۷جوزا) شورای وزیران گفت: «می‌تواند یک فرصت خوب باشد برای وارد کردن فشار بیشتر برای زمینه سازی برای صلح و نتیجه بخش شدن گفت‌وگوها.»

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تضمین استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر دیگران، گفت وگوهای میان افغانان و آتش‌بس پایدار، چهار موضوع محوری گفت وگوها میان امریکا و طالبان استند. زلمی خلیل زاد گفته است تا هنگامی که دربارۀ همه‌چیز توافق نشود هیچ روی هیچ چیزی توافق نخواهد شد.

طالبان: دربارۀ حکومت آینده درمذاکرات میان افغانان تصمیم می‌گیریم

بربنیاد گزارش‌ها، قرار است هفتمین نشست طالبان و خلیل‌زاد، در پایان هفتمین دور سفر آقای خلیل‌زاد به منطقه و جهان، برگزار شود. اما تاکنون تاریخ مشخص آن معلوم نیست.

Thumbnail

همزمان با احتمال برگزاری هفتمین دور گفت‌وگوهای امریکا و طالبان، سخن‌گوی طالبان مشخص‌شدن جدول زمان‌بندی خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان پیش‌شرط گفت‌وگوهای میان افغانان می‌داند.

سهیل شاهین، سخن‌گوی طالبان در قطر، هرچند از گفت‌وگوها با حکومت چیزی نمی‌گوید، اما تأکید می‌ورزد که دربارۀ چگونگی حکومت آیندۀ افغانستان، در گفت‌وگوهای میان افغانان تصمیم گرفته خواهند شد: «وقتی امریکایی‌ها، جدول زمان‌بندی خروج نیروهایش را اعلام کند، این راه را باز خواهد کرد تا افغان‌ها با یکدیگر بنشینند و دربارۀ حکومت آینده گفت‌وگو کنند.»

بربنیاد گزارش‌ها، قرار است هفتمین نشست طالبان و خلیل‌زاد، در پایان هفتمین دور سفر آقای خلیل‌زاد به منطقه و جهان، برگزار شود. اما تاکنون تاریخ مشخص آن معلوم نیست.

با این هم منابع آگاه از گفت وگوهای صلح، می‌گویند که اگر گفت وگوهای دور هفتم میان امریکا و طالبان به یک نتیجه مثبت بیانجامند، آنگاه گفت وگوهای میان افغانان برگزار خواهند شد.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان در این باره گفت: «طالبان در سفر استند و پس از این سفرها این گفت‌وگوها شروع خواهند شد.»

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی نیز افزود: «اگر گفت‌وگوهای دور هفتم به نتیجه نرسد، دیگر نه از گفت‌وگوهای بین‌ افغانان خبری است و نه با امریکاییان؛ گفت‌وگوها سال‌ها به تعویق خواهد افتاد.»

در این میان، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه پس از دیدارش با سران شماری از کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا، از به میان آمدن یک اجماع عمومی دربارۀ صلح افغانستان سخن می‌گوید.

رییس اجراییه در نشست امروز (دوشنبه، ۲۷جوزا) شورای وزیران گفت: «می‌تواند یک فرصت خوب باشد برای وارد کردن فشار بیشتر برای زمینه سازی برای صلح و نتیجه بخش شدن گفت‌وگوها.»

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تضمین استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر دیگران، گفت وگوهای میان افغانان و آتش‌بس پایدار، چهار موضوع محوری گفت وگوها میان امریکا و طالبان استند. زلمی خلیل زاد گفته است تا هنگامی که دربارۀ همه‌چیز توافق نشود هیچ روی هیچ چیزی توافق نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید