Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طالبان: در موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان آتش‌بس ممکن نیست

 شماری از سیاست‌گران کشور امروز (چهارشنبه ۸ جوزا) با نماینده‌گان طالبان در مسکو پشت درهای بسته درباره چگونگی رسیدن به صلح رایزنی کردند. 

هر چند در دیدار روز گذشته برخی از سیاست‌گران افغان از طالبان خواهان اعلام آتش بس شدند، اما ظاهرن طالبان تاکنون به این خواست پاسخ مثبت نداده‌اند.

یک عضو هیات طالبان احتمال توافق روی برقراری آتش بس را با حکومت رد می‌کند و می‌افزاید تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند، رسیدن به یک آتش بس ناممکن خواهد بود.

سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، گفت: «هنگامی که کشور اشغال باشد چه گونه یک آتش بس ممکن بوده می‌تواند؟»

با این هم یک عضو دیگری هیات طالبان به برایند چنین دید و بازدیدها خوشبین به نظر می‌رسد و می‌گوید که آنان امیدوار است در گفت‌وگوهای توافقی بدست آید.

شیرمحمد عباس ستانکزی، عضو هیات گفت‌وگو کننده طالبان، گفت: «جدول برای خروج تاکنون تعیین نشده است. تاکنون روی آن توافقی نشده است. بنابر این، ما امیدوار استیم که در گفت‌وگوهای آینده یا دورهای بعدی ما بتوانیم به نوعی از توافق برسیم.»

در کنار طالبان حتا برخی از اعضای هیآت سیاست‌گران افغانستان نیز خروج نیروهای خارجی را از افغانستان یک اولویت می‌دانند.

محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «خروج نیروهای خارجی از افغانستان اولویت شماره یک است. همه ما خواهان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان استیم، اما ما خواهان نابودسازی جنگجویان خارجی، جنگجویان هراس افگن از افغانستان نیز استیم. ما امیدوار استیم که می‌توانید با گفت‌وگوها به این اهداف برسیم.»

در همین حال، برخی از منابع آگاه از این نشست از انکار طالبان برای دیدار جداگانه با محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح، و نیز لطیف بهاند، سفیر افغانستان در مسکو، سخن می‌زنند؛ اما شورای عالی صلح این خبر را رد می‌کند.

از سوی دیگربرخی از شرکت کننده‌گان نشست مسکو  ابراز امیدواری کرده‌اند تا در اواخیر ماه آینده میلادی نشست میان افغانان در دوحه نیز برگزار خواهد شد.

برخی از اعضای شورای ملی حاضر شدن طالبان برای گفت‌وگو با حکومت را یک نیاز جدی می‌دانند.

طالبان: در موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان آتش‌بس ممکن نیست

گفت‌وگو میان هیات بیست و پنج نفری سیاست‌گران افغانستان با نماینده‌گان طالبان در مسکو امروز پشت درهای بسته برگزار شد.

تصویر بندانگشتی

 شماری از سیاست‌گران کشور امروز (چهارشنبه ۸ جوزا) با نماینده‌گان طالبان در مسکو پشت درهای بسته درباره چگونگی رسیدن به صلح رایزنی کردند. 

هر چند در دیدار روز گذشته برخی از سیاست‌گران افغان از طالبان خواهان اعلام آتش بس شدند، اما ظاهرن طالبان تاکنون به این خواست پاسخ مثبت نداده‌اند.

یک عضو هیات طالبان احتمال توافق روی برقراری آتش بس را با حکومت رد می‌کند و می‌افزاید تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند، رسیدن به یک آتش بس ناممکن خواهد بود.

سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، گفت: «هنگامی که کشور اشغال باشد چه گونه یک آتش بس ممکن بوده می‌تواند؟»

با این هم یک عضو دیگری هیات طالبان به برایند چنین دید و بازدیدها خوشبین به نظر می‌رسد و می‌گوید که آنان امیدوار است در گفت‌وگوهای توافقی بدست آید.

شیرمحمد عباس ستانکزی، عضو هیات گفت‌وگو کننده طالبان، گفت: «جدول برای خروج تاکنون تعیین نشده است. تاکنون روی آن توافقی نشده است. بنابر این، ما امیدوار استیم که در گفت‌وگوهای آینده یا دورهای بعدی ما بتوانیم به نوعی از توافق برسیم.»

در کنار طالبان حتا برخی از اعضای هیآت سیاست‌گران افغانستان نیز خروج نیروهای خارجی را از افغانستان یک اولویت می‌دانند.

محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «خروج نیروهای خارجی از افغانستان اولویت شماره یک است. همه ما خواهان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان استیم، اما ما خواهان نابودسازی جنگجویان خارجی، جنگجویان هراس افگن از افغانستان نیز استیم. ما امیدوار استیم که می‌توانید با گفت‌وگوها به این اهداف برسیم.»

در همین حال، برخی از منابع آگاه از این نشست از انکار طالبان برای دیدار جداگانه با محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح، و نیز لطیف بهاند، سفیر افغانستان در مسکو، سخن می‌زنند؛ اما شورای عالی صلح این خبر را رد می‌کند.

از سوی دیگربرخی از شرکت کننده‌گان نشست مسکو  ابراز امیدواری کرده‌اند تا در اواخیر ماه آینده میلادی نشست میان افغانان در دوحه نیز برگزار خواهد شد.

برخی از اعضای شورای ملی حاضر شدن طالبان برای گفت‌وگو با حکومت را یک نیاز جدی می‌دانند.

هم‌رسانی کنید