تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'طالبان در ۲۴ ساعت در ده ولایت بر نیروهای دولتی حمله کرده‌اند'

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که طالبان تنها در بیست و چهار ساعت گذشته در ده ولایت بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی حمله کرده‌اند.

منابع در وزارت دفاع ملی، می‌گویند که در این بیست و چهار ساعت، ۹۵رویداد ضد امنیت از سوی گروۀ طالبان ثبت شده‌اند.

این حمله‌ها در حالی صورت می‌گیرند که نیروهای دولتی در حالت دفاعی استند؛ اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، هفتۀ پیش گفت که اگر حمله‌های طالبان ادامه یابند، نیروهای دولتی در پایان هفته (امروز) به حالت تهاجمی در خواهند آمد.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی حمله کردند و نیروهای دفاعی افغانستان هم دست به حملات متقابل زدند.»

کاپیسا، لغمان، کنر، بلخ، هلمند، فاریاب، بدخشان، کندز، وردک و لوگر ولایت‌هایی استند که در آن‌ها رویدادهای ضد امنیت ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده‌اند.

در پی عملی شدن دورۀ کاهش خشونت‌ها – ۳ تا ۹حوت – انتظار حکومت افغانستان این بود که طالبان خشونت‌ها را به مقیاس دورۀ کاهش خشونت‌ها، پایین نگهدارند و این خواست امریکا نیز بود. اما پس از ختم دورۀ کاهش خشونت‌ها، حکومت افغانستان همواره گفته‌است که طالبان حمله‌های شان را دوباره از سرگرفته‌اند، در حالی‌که نیروهای امنیتی حالت دفاعی شان را حفظ کرده‌اند.

عبدالستار حسینی، نمایندۀ مجلس گفت: «قوای مسلح و مردم افغانستان هم مصمم است که کنار قوای مسلح از وجب وجب و نوامیس ملی افغانستان حمایت کنند.»

مشاور شورای امنیت ملی نیز در دیداری که با تدامیچی یوماماتو، نمایندۀ سازمان ملل متحد در افغانستان داشته‌‎است تأکید کرده‌است که اگر طالبان به خشونت‌ها پایان ندهند نیروهای دولتی به حالت تعرضی در می‌آیند

'طالبان در ۲۴ ساعت در ده ولایت بر نیروهای دولتی حمله کرده‌اند'

کاپیسا، لغمان، کنر، بلخ، هلمند، فاریاب، بدخشان، کندز، وردک و لوگر ولایت‌هایی استند که در آن‌ها رویدادهای ضد امنیت ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که طالبان تنها در بیست و چهار ساعت گذشته در ده ولایت بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی حمله کرده‌اند.

منابع در وزارت دفاع ملی، می‌گویند که در این بیست و چهار ساعت، ۹۵رویداد ضد امنیت از سوی گروۀ طالبان ثبت شده‌اند.

این حمله‌ها در حالی صورت می‌گیرند که نیروهای دولتی در حالت دفاعی استند؛ اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، هفتۀ پیش گفت که اگر حمله‌های طالبان ادامه یابند، نیروهای دولتی در پایان هفته (امروز) به حالت تهاجمی در خواهند آمد.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی حمله کردند و نیروهای دفاعی افغانستان هم دست به حملات متقابل زدند.»

کاپیسا، لغمان، کنر، بلخ، هلمند، فاریاب، بدخشان، کندز، وردک و لوگر ولایت‌هایی استند که در آن‌ها رویدادهای ضد امنیت ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده‌اند.

در پی عملی شدن دورۀ کاهش خشونت‌ها – ۳ تا ۹حوت – انتظار حکومت افغانستان این بود که طالبان خشونت‌ها را به مقیاس دورۀ کاهش خشونت‌ها، پایین نگهدارند و این خواست امریکا نیز بود. اما پس از ختم دورۀ کاهش خشونت‌ها، حکومت افغانستان همواره گفته‌است که طالبان حمله‌های شان را دوباره از سرگرفته‌اند، در حالی‌که نیروهای امنیتی حالت دفاعی شان را حفظ کرده‌اند.

عبدالستار حسینی، نمایندۀ مجلس گفت: «قوای مسلح و مردم افغانستان هم مصمم است که کنار قوای مسلح از وجب وجب و نوامیس ملی افغانستان حمایت کنند.»

مشاور شورای امنیت ملی نیز در دیداری که با تدامیچی یوماماتو، نمایندۀ سازمان ملل متحد در افغانستان داشته‌‎است تأکید کرده‌است که اگر طالبان به خشونت‌ها پایان ندهند نیروهای دولتی به حالت تعرضی در می‌آیند

هم‌رسانی کنید