تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان: مسؤولیت شدت‌گیری نبردها بدوش حکومت افغانستان است

گروه طالبان در واکنش به دستور رییس‌جمهور غنی مبنی‌بر از سرگیری حمله‌ها بر این گر‌وه، می‌گوید که «اشرف غنی می‌خواهد هنوز هم‌ حاکمیت خورا زیر چتر جنگ دوام دهد.»

در اعلامیه این گروه آمده‌است که طالبان در برابر هرگونه تحرک آماده‌گی دارد و از «سنگر و‌ مردم خود» دفاع خواهند کرد: «پس ازین مسؤولیت شدت بیشتر جنگ و عواقب آن بدوش اداره کابل می‌باشد.»

در پی حمله‌های مرگ‌بار روز گذشته در کابل و ننگرهار شام روز گذشته رییس‌جمهور غنی در یک سخنرانی «خطاب به ملت» به نیروهای امنیتی دستور داد که از حالت «دفاعی فعال» به حالت تهاجمی دربیایند. 

او طالبان را به تعهد شکنی در تلاش‌های صلح متهم کرد و به نیروهای امنیتی دستور داد حمله‌ها برای گروه را ازسر بگیرند. 

نیروهای امنیتی پس از امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان در دهم  ماه حوت سال گذشته به حالت دفاعی و سپس دفاعی فعال درآمدند.

بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان خشونت‌ها باید کاهش می‌یافتند و حکومت افغانستان و طالبان زندانیان دوطرف را آزاد می‌کردند. 

دیده می‌شود که نه خشونت‌ها کاهش یافته‌اند و نه زندانیان بربنیاد توافق آزاد شده‌اند. 

طالبان مسوولیت حمله‌های روز گذشته در کابل و ننگرهار را نپذیرفته‌اند بلکه آن را نکوهش کرده‌اند. اما حکومت افغانستان می‌گوید که این حمله‌ها کار گروه طالبان و تمویل کننده‌گان این گروه است. 

در این حمله‌ها نزدیک به چهل تن جان باختند و نزدیک به ۹۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

طالبان: مسؤولیت شدت‌گیری نبردها بدوش حکومت افغانستان است

هرچند طالبان دست داشتن در حمله‌های روز گذشته در کابل و ننگرهار را رد کرده‌اند اما حکومت افغانستان می‌گوید که طالبان و تمویل کننده‌گان این گروه در این حمله‌ها دست داشته‌اند.

Thumbnail

گروه طالبان در واکنش به دستور رییس‌جمهور غنی مبنی‌بر از سرگیری حمله‌ها بر این گر‌وه، می‌گوید که «اشرف غنی می‌خواهد هنوز هم‌ حاکمیت خورا زیر چتر جنگ دوام دهد.»

در اعلامیه این گروه آمده‌است که طالبان در برابر هرگونه تحرک آماده‌گی دارد و از «سنگر و‌ مردم خود» دفاع خواهند کرد: «پس ازین مسؤولیت شدت بیشتر جنگ و عواقب آن بدوش اداره کابل می‌باشد.»

در پی حمله‌های مرگ‌بار روز گذشته در کابل و ننگرهار شام روز گذشته رییس‌جمهور غنی در یک سخنرانی «خطاب به ملت» به نیروهای امنیتی دستور داد که از حالت «دفاعی فعال» به حالت تهاجمی دربیایند. 

او طالبان را به تعهد شکنی در تلاش‌های صلح متهم کرد و به نیروهای امنیتی دستور داد حمله‌ها برای گروه را ازسر بگیرند. 

نیروهای امنیتی پس از امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان در دهم  ماه حوت سال گذشته به حالت دفاعی و سپس دفاعی فعال درآمدند.

بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان خشونت‌ها باید کاهش می‌یافتند و حکومت افغانستان و طالبان زندانیان دوطرف را آزاد می‌کردند. 

دیده می‌شود که نه خشونت‌ها کاهش یافته‌اند و نه زندانیان بربنیاد توافق آزاد شده‌اند. 

طالبان مسوولیت حمله‌های روز گذشته در کابل و ننگرهار را نپذیرفته‌اند بلکه آن را نکوهش کرده‌اند. اما حکومت افغانستان می‌گوید که این حمله‌ها کار گروه طالبان و تمویل کننده‌گان این گروه است. 

در این حمله‌ها نزدیک به چهل تن جان باختند و نزدیک به ۹۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید