تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان پس از هفته کاهش خشونت‌ها بیش از دوهزار حمله انجام داده اند

آمارهایی که به طلوع نیوز رسیده اند نشان می دهند که طالبان از سوم ماه حوت سال گذشته که نخستین روزهفته کاهش خشونت ها بود تا دوازدهم حوت، ۱۹۵ حمله بر پایگاه‌ها و کاروان‌های نیروهای دولتی و  خارجی انجام داده اند.

در این مدت ذکر شده این گروه روزانه  از ۱۱ تا ۲۷ حمله را بر نیروهای دولتی و خارجی راه اندازی کرده است.

بر بنیاد این آمار نیروهای دولتی و خارجی در هفته کاهش خشونت‌ها در کل ۷۴ حمله را بر طالبان که  روزانه از یک تا ۲۰ حمله می‌شود راه اندازی کرده اند.
اما طالبان پس از پایان «هفته کاهش خشونت ها» در نخستین روز، ۵۴ حمله  را بر نیروهای دولتی و خارجی انجام دادند.

بربنیاد این آمارها، طالبان  از روز سیزدهم ماه حوت تا نزدهم ماه حمل ، ۲۱۶۲ حمله داشته اند، در درازای این مدت در هر روز این گروه از  ۳۱ تا ۹۶ حمله تهاجمی داشته است.

در حالی که نیروهای دولتی سطح حمله‌های شان را در این مدت پایین نگهداشته اند و در این مدت تنها ۲۹۹ حمله بر طالبان داشته اند، که روزانه تنها یک تا ۱۷ حمله نیروهای دولتی و خارجی  بر طالبان انجام شده است.

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت:«از هفته کاهش خشونت‌ها به این طرف حملات طالبان به شکل گسترده و متواتر ادامه دارند، و نیروهای امنیتی و دفاعی در چهار چوب حالت دفاع حملات طالبان را در جبهات جنگ با ناکامی روبرو ساخته اند.»

اما طالبان نیز گفته اند که در واکنش به حمله‌های نیروهای دولتی وعملیات شبانه، ناگذیر شده اند در برخی از ولایت‌ها دست به حملات بزنند.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله، گفت:«استقلال عمل ندارند، استقلال فکری ندارند، توافق‌نامه هم به شکل ناقص صورت گرفته، حالا این معنایش چیست که طالبان در قطر استند همه‌‎‎گی میرود با اینان می بیند و اینان هیچ از موضع شان پایین نمی‌آیند، اگر گیریم این دولت خراب است این ملت بیچاره چی کار کرده اند؟»

شمار حمله‌های طالبان بر نیروهای دولتی و نیروهای خارجی در ۴۶ روز  ۲۳۵۷ حمله‌ بوده است، اما شمار حمله‌های نیروهای دولتی و نیروهای خارجی بر طالبان در ۴۶ روز  ۳۷۳ حمله را نشان میدهد.

ظاهر عظیمی،  جنرال بازنشسته وزارت دفاع ملی، گفت:« یک فاکتور این است که اینان حاکمیت کامل بر نیروها ندارند، به دو دلیل، یکی این که شماری از دهشت افگنان خارجی استند و مورد بعدی اختلافات داخلی شان هم بسیار زیاد است. اینان بسیار کوشش کرده بودند که این را یک پیروزی بسیار مهم جلوه بدهند تا بتوانند وحدت داخلی خود را حفظ کنند،بعد دیگر قضیه این خواهد بود که تحت فشار قرار بدهند هم دولت افغانستان را هم امریکاییان را.»

هفته کاهش خشونت‌ها در کشور به روز سوم ماه حوت آغاز شد در آن مدت طالبان متعهد شدند که از حمله به شهرهای بزرگ و مراکز ولسوالی‌های زیر اداره حکومت و همچنین حمله به نیروهای خارجی دست می‌کشند.

پس از آن که این کاهش خشونت‌ها از سوی دولت افغانستان و امریکا خوب گزارش داده شد، به روز دهم ماه حوت توافق صلح میان امریکا- طالبان در قطر امضا شد.

طالبان پس از هفته کاهش خشونت‌ها بیش از دوهزار حمله انجام داده اند

یافته های طلوع نیوز نشان می دهد که طالبان در هفته کاهش خشونت ها ۱۹۵ حمله انجام داده اند.

Thumbnail

آمارهایی که به طلوع نیوز رسیده اند نشان می دهند که طالبان از سوم ماه حوت سال گذشته که نخستین روزهفته کاهش خشونت ها بود تا دوازدهم حوت، ۱۹۵ حمله بر پایگاه‌ها و کاروان‌های نیروهای دولتی و  خارجی انجام داده اند.

در این مدت ذکر شده این گروه روزانه  از ۱۱ تا ۲۷ حمله را بر نیروهای دولتی و خارجی راه اندازی کرده است.

بر بنیاد این آمار نیروهای دولتی و خارجی در هفته کاهش خشونت‌ها در کل ۷۴ حمله را بر طالبان که  روزانه از یک تا ۲۰ حمله می‌شود راه اندازی کرده اند.
اما طالبان پس از پایان «هفته کاهش خشونت ها» در نخستین روز، ۵۴ حمله  را بر نیروهای دولتی و خارجی انجام دادند.

بربنیاد این آمارها، طالبان  از روز سیزدهم ماه حوت تا نزدهم ماه حمل ، ۲۱۶۲ حمله داشته اند، در درازای این مدت در هر روز این گروه از  ۳۱ تا ۹۶ حمله تهاجمی داشته است.

در حالی که نیروهای دولتی سطح حمله‌های شان را در این مدت پایین نگهداشته اند و در این مدت تنها ۲۹۹ حمله بر طالبان داشته اند، که روزانه تنها یک تا ۱۷ حمله نیروهای دولتی و خارجی  بر طالبان انجام شده است.

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت:«از هفته کاهش خشونت‌ها به این طرف حملات طالبان به شکل گسترده و متواتر ادامه دارند، و نیروهای امنیتی و دفاعی در چهار چوب حالت دفاع حملات طالبان را در جبهات جنگ با ناکامی روبرو ساخته اند.»

اما طالبان نیز گفته اند که در واکنش به حمله‌های نیروهای دولتی وعملیات شبانه، ناگذیر شده اند در برخی از ولایت‌ها دست به حملات بزنند.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله، گفت:«استقلال عمل ندارند، استقلال فکری ندارند، توافق‌نامه هم به شکل ناقص صورت گرفته، حالا این معنایش چیست که طالبان در قطر استند همه‌‎‎گی میرود با اینان می بیند و اینان هیچ از موضع شان پایین نمی‌آیند، اگر گیریم این دولت خراب است این ملت بیچاره چی کار کرده اند؟»

شمار حمله‌های طالبان بر نیروهای دولتی و نیروهای خارجی در ۴۶ روز  ۲۳۵۷ حمله‌ بوده است، اما شمار حمله‌های نیروهای دولتی و نیروهای خارجی بر طالبان در ۴۶ روز  ۳۷۳ حمله را نشان میدهد.

ظاهر عظیمی،  جنرال بازنشسته وزارت دفاع ملی، گفت:« یک فاکتور این است که اینان حاکمیت کامل بر نیروها ندارند، به دو دلیل، یکی این که شماری از دهشت افگنان خارجی استند و مورد بعدی اختلافات داخلی شان هم بسیار زیاد است. اینان بسیار کوشش کرده بودند که این را یک پیروزی بسیار مهم جلوه بدهند تا بتوانند وحدت داخلی خود را حفظ کنند،بعد دیگر قضیه این خواهد بود که تحت فشار قرار بدهند هم دولت افغانستان را هم امریکاییان را.»

هفته کاهش خشونت‌ها در کشور به روز سوم ماه حوت آغاز شد در آن مدت طالبان متعهد شدند که از حمله به شهرهای بزرگ و مراکز ولسوالی‌های زیر اداره حکومت و همچنین حمله به نیروهای خارجی دست می‌کشند.

پس از آن که این کاهش خشونت‌ها از سوی دولت افغانستان و امریکا خوب گزارش داده شد، به روز دهم ماه حوت توافق صلح میان امریکا- طالبان در قطر امضا شد.

هم‌رسانی کنید