Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان چگونگی حمله‌های موشکی برپایگاه‌های امریکا را بررسی می‌کنند

طالبان می‌گویند که حمله‌های موشکی را بر دو پایگاه نظامی امریکا در هلمند بررسی می‌کنند. در حالی که روزنامه نیویارک تایمز از زبان برخی از مقام‌های امریکایی گزارش داده است که طالبان بر خلاف توافق‌نامه بر دو پایگاه در هلمند چندین موشک شلیک کرده اند، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان می‌گوید که به اعضای این گروه دستور داده شده است که بر امریکاییان حمله نکنند.

پایگاه نظامی بسشن در هلمند که یکی از پایگاه‌های مهم نیروهای خارجی در افغانستان است، در اواخر ماه جولای گواه پرتاب چندین موشک از سوی طالبان بوده است - گزارشی که از سوی روزنامه نیویارک تایمز از زبان برخی از مقام‌های امریکایی پخش شده است.

بربنیاد این گزارش، یکی دیگر از پایگاه‌های هوایی در فاصله هشتاد کیلومتری پایگاه بسشن که نیروهای خارجی از آن درهلمند کار می‌‎گیرند، نیز گواه پرتاب موشک‌ها از سوی طالبان بوده است.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت: "بر اساس توافق دوحه طالبان باید بر نیروهای امریکایی حمله نکنند تا اینان بتوانند به راحتی روند خروج شان را از افغانستان بپیمایند، اما آغاز حمله‌ها میان امریکا و طالبان می‌تواند که به روند صلح آسیب برساند."

در این حمله‌های طالبان بر دو پایگاهی که در آن نیروهای امریکایی مستقر بوده اند، به کسی آسیب نرسیده است، اما چرا نیروهای امریکایی یک ماه پس از این حمله‌ها، این رویدادها را رسانه‌یی ساختند؟

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد گفت: "این را بررسی می‌کنند که آیا این حمله‌ها ربطی به ایران و روسیه دارد یا نه، از همین خاطر این موضوع با تاخیر یک ماهه همه‌گانی شد."

مقام‌های امریکایی این حمله‌های طالبان را نقض آشکار توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان گفته اند، اما سخنگوی طالبان به طلوع نیوز می‌گوید که در حال بررسی چگونگی این حمله‌ها هستند.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای امریکایی بربنیاد توافق دوحه تا اکنون از پنج پایگاه نظامی در ولایت های هلمند، غزنی، پکتیا و ننگرهار بیرون شده اند.

ماموریت پشتیبانی قاطع در بارۀ این حمله‌های طالبان چیزی نمی‌گویند، اما حکومت افغانستان نیز طالبان را از بهر افزایش خشونت‌ها متهم می‌سازد.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور گفت: "بربنیاد توافق دوحه در یک جایی که آنان عمل کرده بودند این بود که بالای امریکاییان حمله نکرده بودند، اما حالا دیده می‌شود که این را هم نقض کرده اند." 

ازسوی دیگر دبیر کل سازمان ملل متحد در واپسین گزارش این سازمان در بارۀ افغانستان از تمامی طرف‌ها می‌خواهد که از راه گفت‌وگوها به یک توافق برسند. 

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: "از تمامی طرف‌ها می‌خواهم که با یک روحیه تعهد و سازش برای یک راه حل همیشگی و روند جامع به توافق برسند."

طالبان چگونگی حمله‌های موشکی برپایگاه‌های امریکا را بررسی می‌کنند

بر بنیاد گزارش‌ها، در این حمله‌های طالبان بر دو پایگاهی که در آن نیروهای امریکایی مستقر بوده اند، به کسی آسیب نرسیده است.

Thumbnail

طالبان می‌گویند که حمله‌های موشکی را بر دو پایگاه نظامی امریکا در هلمند بررسی می‌کنند. در حالی که روزنامه نیویارک تایمز از زبان برخی از مقام‌های امریکایی گزارش داده است که طالبان بر خلاف توافق‌نامه بر دو پایگاه در هلمند چندین موشک شلیک کرده اند، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان می‌گوید که به اعضای این گروه دستور داده شده است که بر امریکاییان حمله نکنند.

پایگاه نظامی بسشن در هلمند که یکی از پایگاه‌های مهم نیروهای خارجی در افغانستان است، در اواخر ماه جولای گواه پرتاب چندین موشک از سوی طالبان بوده است - گزارشی که از سوی روزنامه نیویارک تایمز از زبان برخی از مقام‌های امریکایی پخش شده است.

بربنیاد این گزارش، یکی دیگر از پایگاه‌های هوایی در فاصله هشتاد کیلومتری پایگاه بسشن که نیروهای خارجی از آن درهلمند کار می‌‎گیرند، نیز گواه پرتاب موشک‌ها از سوی طالبان بوده است.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت: "بر اساس توافق دوحه طالبان باید بر نیروهای امریکایی حمله نکنند تا اینان بتوانند به راحتی روند خروج شان را از افغانستان بپیمایند، اما آغاز حمله‌ها میان امریکا و طالبان می‌تواند که به روند صلح آسیب برساند."

در این حمله‌های طالبان بر دو پایگاهی که در آن نیروهای امریکایی مستقر بوده اند، به کسی آسیب نرسیده است، اما چرا نیروهای امریکایی یک ماه پس از این حمله‌ها، این رویدادها را رسانه‌یی ساختند؟

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد گفت: "این را بررسی می‌کنند که آیا این حمله‌ها ربطی به ایران و روسیه دارد یا نه، از همین خاطر این موضوع با تاخیر یک ماهه همه‌گانی شد."

مقام‌های امریکایی این حمله‌های طالبان را نقض آشکار توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان گفته اند، اما سخنگوی طالبان به طلوع نیوز می‌گوید که در حال بررسی چگونگی این حمله‌ها هستند.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای امریکایی بربنیاد توافق دوحه تا اکنون از پنج پایگاه نظامی در ولایت های هلمند، غزنی، پکتیا و ننگرهار بیرون شده اند.

ماموریت پشتیبانی قاطع در بارۀ این حمله‌های طالبان چیزی نمی‌گویند، اما حکومت افغانستان نیز طالبان را از بهر افزایش خشونت‌ها متهم می‌سازد.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور گفت: "بربنیاد توافق دوحه در یک جایی که آنان عمل کرده بودند این بود که بالای امریکاییان حمله نکرده بودند، اما حالا دیده می‌شود که این را هم نقض کرده اند." 

ازسوی دیگر دبیر کل سازمان ملل متحد در واپسین گزارش این سازمان در بارۀ افغانستان از تمامی طرف‌ها می‌خواهد که از راه گفت‌وگوها به یک توافق برسند. 

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: "از تمامی طرف‌ها می‌خواهم که با یک روحیه تعهد و سازش برای یک راه حل همیشگی و روند جامع به توافق برسند."

هم‌رسانی کنید