تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان یک مکتب را در ننگرهار آتش زدند

دفتر رسانه‌های والی ننگرهار در یک خبرنامه که امروز سه شنبه به نشر رسید می‌نویسد که طالبان دوشنبه شب حوالی ساعت سه شب دفتر اداری مکتب هزار ناو را در ولسوالی مهمند دره به آتش کشیدند.
 
خبرنامه می‌افزاید که دراین آتش سوزی بخشی ازسندهای مکتب آسیب دیده اند، اما جلوگسترش آتش سوزی ازسوی مسوولان مکتب گرفته شده است.
 
طالبان این ادعا را نپذیرفته‌اند.
 
با این هم این مکتب به روی دانش‌آموزان باز است.

طالبان یک مکتب را در ننگرهار آتش زدند

مقام‌های محلی می‌گویند که مسوولان مکتب جلو آتش سوزی را در مکتب گرفته‌اند و این مکتب به روی دانش‌آموزان باز است.

Thumbnail

دفتر رسانه‌های والی ننگرهار در یک خبرنامه که امروز سه شنبه به نشر رسید می‌نویسد که طالبان دوشنبه شب حوالی ساعت سه شب دفتر اداری مکتب هزار ناو را در ولسوالی مهمند دره به آتش کشیدند.
 
خبرنامه می‌افزاید که دراین آتش سوزی بخشی ازسندهای مکتب آسیب دیده اند، اما جلوگسترش آتش سوزی ازسوی مسوولان مکتب گرفته شده است.
 
طالبان این ادعا را نپذیرفته‌اند.
 
با این هم این مکتب به روی دانش‌آموزان باز است.

هم‌رسانی کنید