تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح امنیتی انتخابات از سوی نهادهای امنیتی و دفاعی نهایی شد

حکومت طرح امنیتی انتخابات را پس از نزدیک به شش ماه کار روی این طرح، نهایی ساخته است و در آینده نزدیک مرحله‌های عملی شدن این طرح آغاز خواهند شد.

ریاست اجراییه می‌گوید که به علت محرم بودن این طرح، بخش‌هایی از آن همه‌گانی نمی‌شوند، اما در این طرح به مرکز‌های رای دهی، روند ثبت نام‌های رای‌ دهنده‌گان و روز انتخابات به گونه جدی توجه شده است.

عملی شدن این طرح سه مرحله دارد. در مرحله نخست مرکزهایی که با تهدید بلند روبه‌رو استند شناسایی می‌شوند و در آن بخش‌ها عملیات راه اندازی می‌شود. در مرحله دوم، در آن بخش‌هایی که تهدید بلند امنیتی دارند، نیروهای بیشتر جابه‌جا می‌شوند. مرحله سوم این طرح شامل پشتیبانی ارتش از پولیس، اکمالات، آماده ساختن نیروها و در صورت نیاز جا‌به‌جا سازی نیروهای بیشتر است.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجراییه، گفت: «این طرح نهایی شده است و بیشتر تمرکز ما این است که در روز انتخابات مردم به گونه آزادانه و در فضای امن بروند و رای بدهند.»

یک منبع امنیتی به طلوع‌نیوز می‌گوید که از میان هفت هزار مرکز رای‌دهی، دو هزار مرکز آن با تهدیدهای بلند امنیتی رو‌به‌رو استند و نیاز است که برای باز نگه‌داشتن این مرکزها عملیات راه اندازی شود.

در همین حال، وزارت دفاع ملی می‌گوید که آنان آماده‌اند تا این طرح را عملی سازند.

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «ما تمامی امکانات خویش را به کار می‌بریم تا برای تامین انتخابات کار کنیم. این طرح امنیتی شامل سه بخش است که به گونه مرحله‌وار تمامی بخش‌های آن تا روز انتخابات عملی می‌شوند.»

اما تنها تامین امنیت روز انتخابات نه، بل امنیت تمامی مرحله‌های روند انتخابات برای شفافیت در این روند بسیار مهم گفته می‌شود.

یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، گفت: «نمی‌شود که تنها امنیت روز انتخابات را تامین کرد. بل در سیستم امنیتی شان قسمی پرداخته شود که از مرحله ثبت نام‌های رای دهنده‌گان گرفته تا مرحله ثبت نام کاندیدان، کمپاین‌های انتخاباتی، روز انتخابات و تمامی مراحل را در بر بگیرد.»

پیش از این چه‌گونه‌گی تامین امنیت انتخابات یکی از نگرانی‌های بنیادین کمیسیون مستقل انتخابات بوده است. 

قرار است به روز شنبه روند انتقال مواد اساسی برای ثبت نام‌های رای دهنده‌گان به ولایت‌ها آغاز شود؛ روندی که تامین امنیت آن هنوز هم یکی از چالش‌های جدی گفته می‌شود.

طرح امنیتی انتخابات از سوی نهادهای امنیتی و دفاعی نهایی شد

نهادهای امنیتی و دفاعی پس از نزدیک به شش ماه کار روی طرح امنیتی انتخابات، این طرح را نهایی ساخته‌اند و در سه مرحله عملی خواهند کرد. 

تصویر بندانگشتی

حکومت طرح امنیتی انتخابات را پس از نزدیک به شش ماه کار روی این طرح، نهایی ساخته است و در آینده نزدیک مرحله‌های عملی شدن این طرح آغاز خواهند شد.

ریاست اجراییه می‌گوید که به علت محرم بودن این طرح، بخش‌هایی از آن همه‌گانی نمی‌شوند، اما در این طرح به مرکز‌های رای دهی، روند ثبت نام‌های رای‌ دهنده‌گان و روز انتخابات به گونه جدی توجه شده است.

عملی شدن این طرح سه مرحله دارد. در مرحله نخست مرکزهایی که با تهدید بلند روبه‌رو استند شناسایی می‌شوند و در آن بخش‌ها عملیات راه اندازی می‌شود. در مرحله دوم، در آن بخش‌هایی که تهدید بلند امنیتی دارند، نیروهای بیشتر جابه‌جا می‌شوند. مرحله سوم این طرح شامل پشتیبانی ارتش از پولیس، اکمالات، آماده ساختن نیروها و در صورت نیاز جا‌به‌جا سازی نیروهای بیشتر است.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجراییه، گفت: «این طرح نهایی شده است و بیشتر تمرکز ما این است که در روز انتخابات مردم به گونه آزادانه و در فضای امن بروند و رای بدهند.»

یک منبع امنیتی به طلوع‌نیوز می‌گوید که از میان هفت هزار مرکز رای‌دهی، دو هزار مرکز آن با تهدیدهای بلند امنیتی رو‌به‌رو استند و نیاز است که برای باز نگه‌داشتن این مرکزها عملیات راه اندازی شود.

در همین حال، وزارت دفاع ملی می‌گوید که آنان آماده‌اند تا این طرح را عملی سازند.

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «ما تمامی امکانات خویش را به کار می‌بریم تا برای تامین انتخابات کار کنیم. این طرح امنیتی شامل سه بخش است که به گونه مرحله‌وار تمامی بخش‌های آن تا روز انتخابات عملی می‌شوند.»

اما تنها تامین امنیت روز انتخابات نه، بل امنیت تمامی مرحله‌های روند انتخابات برای شفافیت در این روند بسیار مهم گفته می‌شود.

یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، گفت: «نمی‌شود که تنها امنیت روز انتخابات را تامین کرد. بل در سیستم امنیتی شان قسمی پرداخته شود که از مرحله ثبت نام‌های رای دهنده‌گان گرفته تا مرحله ثبت نام کاندیدان، کمپاین‌های انتخاباتی، روز انتخابات و تمامی مراحل را در بر بگیرد.»

پیش از این چه‌گونه‌گی تامین امنیت انتخابات یکی از نگرانی‌های بنیادین کمیسیون مستقل انتخابات بوده است. 

قرار است به روز شنبه روند انتقال مواد اساسی برای ثبت نام‌های رای دهنده‌گان به ولایت‌ها آغاز شود؛ روندی که تامین امنیت آن هنوز هم یکی از چالش‌های جدی گفته می‌شود.

هم‌رسانی کنید