Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان ۸ سرباز اردو را در بادغیس با خود برده اند

مقام های محلی ولایت بادغس می گویند که طالبان ۸ سرباز اردوی ملی را جمعه‌شب، از يك پاسگاه امنيتي در این ولایت باخود برده اند.

محمد انوراسحاق زی، والی بادغيس با تأييد اين رويداد می‌گويد كه يك فرمانده محلی طالبان در سازش با شماری از اين سربازان، شب گذشته وارد يك پاسگاه امنيتی شدند و اين سربازان را با جنگ افزار های شان با خود بردند.

آقای اسحاق زی می‌گويند كه تا كنون از سرنوشت اين سربازان خبری نيست.

ولایت بادغیس در سال جاری، آبستن رویدادهای هراس افگنی است. چندی پیش نیز جنگجویان طالب، چندین پایگاه نیروهای امنیتی در این ولایت را محاصره کرده بودند.

طالبان ۸ سرباز اردو را در بادغیس با خود برده اند

محمد انوراسحاق زی، والی ولایت بادغیس با تأیید این رویداد گفته است که این رویداد در ولسوالی آب کمری این ولایت رُخ داده است.

Thumbnail

مقام های محلی ولایت بادغس می گویند که طالبان ۸ سرباز اردوی ملی را جمعه‌شب، از يك پاسگاه امنيتي در این ولایت باخود برده اند.

محمد انوراسحاق زی، والی بادغيس با تأييد اين رويداد می‌گويد كه يك فرمانده محلی طالبان در سازش با شماری از اين سربازان، شب گذشته وارد يك پاسگاه امنيتی شدند و اين سربازان را با جنگ افزار های شان با خود بردند.

آقای اسحاق زی می‌گويند كه تا كنون از سرنوشت اين سربازان خبری نيست.

ولایت بادغیس در سال جاری، آبستن رویدادهای هراس افگنی است. چندی پیش نیز جنگجویان طالب، چندین پایگاه نیروهای امنیتی در این ولایت را محاصره کرده بودند.

هم‌رسانی کنید