تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ظریف: امریکا در پیوند به صلح افغانستان سیاست غلط را دنبال می‌کند

جواد ظریف، وزیرخارجۀ ایران، ایالات متحدۀ امریکا را به‌دنبال کردن سیاست‌‎های غلط در پیوند با صلح افغانستان متهم می‌سازد و می‌گوید که تاکنون تلاش‌های واشنگتن برای صلح با طالبان هیچ دستاوردی نداشته است.

وزیرخارجه ایران که در یک نشست بنیاد آسیا در نیویارک سخن می‌زد، هشدار داد که امریکا نمی‌تواند حکومت افغانستان را از گفت‌وگوهای صلح با طالبان محروم سازد.

ظریف افزود: «شما نمی‌توانید تنها دربارۀ آیندۀ افغانستان با طالبان گفت وگو کنید! طالبان تنها از یک بخش از جامعۀ افغانستان نماینده‌گی می‌کنند. شما نمی‌توانید حکومت و گروه‌های دیگر را از گفت وگوها محروم کنید و تنها با طالبان گفت وگو کنید؛ این نادرست است.»

محمد جواد ظریف، تأکید می‌ورزد که هرگاه حکومت افغانستان در نشست‌های صلح این کشور حضور نداشته باشد، تهران در چنین نشست‌ها شرکت نخواهد کرد: «ایران با طالبان رابطۀ رسمی دارد، اما این به این معنا نیست که بدون حکومت افغانستان با این گروه گفت‌وگو کرد. ما در نشست‌هایی‌که حکومت افغانستان حضور نداشته باشد شرکت نمی‌کنیم، این یک اصل است.»

از سوی دیگر، بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان هشدار می‌‎دهد که هرگاه پس از یک توافق صلح در افغانستان نیروهای امریکایی شتاب‌زده از این کشور بیرون شوند و کمک‌های مالی در این کشور کاهش یابند، این به منعای سقوط حکومت این کشور خواهد بود.

جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در این باره افزوده‌است: «ما نزدیک به یک تریلیون دالر در افغانستان مصرف کردیم. اگر ما یک‌روز پس از توافق صلح شتاب‌زده از این کشور بیرون شویم، همه دستاوردها با خطر روبه‌رو خواهند شد.»

همزمان با این، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین در هشتمین نشست مسکو دربارۀ امنیت جهانی، می‌گوید که پشتیبانی کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ صلح افغانستان را به موفقیت خواهد رسانید.

او می‌افزاید: «پشتیبانی امریکا، روسیه و چین از روند صلح افغانستان قطعأ این روند را به موفقیت خواهند رسانید. امیدواریم، نماینده‌گان ویژۀ امریکا، روسیه و چنن به موضع‌گیری مشترک شان که ما سخت به جستجوی آن استیم، دست یابند.»

آقای کرزی همچنان در گفت وگو با خبرگزاری اناتولیه ترکیه گفته‌است که پیش از برگزاری انتخابات رسیدن به صلح اولویت است.

افغانستان

ظریف: امریکا در پیوند به صلح افغانستان سیاست غلط را دنبال می‌کند

همزمان با این، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین در هشتمین نشست مسکو دربارۀ امنیت جهانی، می‌گوید که پشتیبانی کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ صلح افغانستان را به موفقیت خواهد رسانید.

تصویر بندانگشتی

جواد ظریف، وزیرخارجۀ ایران، ایالات متحدۀ امریکا را به‌دنبال کردن سیاست‌‎های غلط در پیوند با صلح افغانستان متهم می‌سازد و می‌گوید که تاکنون تلاش‌های واشنگتن برای صلح با طالبان هیچ دستاوردی نداشته است.

وزیرخارجه ایران که در یک نشست بنیاد آسیا در نیویارک سخن می‌زد، هشدار داد که امریکا نمی‌تواند حکومت افغانستان را از گفت‌وگوهای صلح با طالبان محروم سازد.

ظریف افزود: «شما نمی‌توانید تنها دربارۀ آیندۀ افغانستان با طالبان گفت وگو کنید! طالبان تنها از یک بخش از جامعۀ افغانستان نماینده‌گی می‌کنند. شما نمی‌توانید حکومت و گروه‌های دیگر را از گفت وگوها محروم کنید و تنها با طالبان گفت وگو کنید؛ این نادرست است.»

محمد جواد ظریف، تأکید می‌ورزد که هرگاه حکومت افغانستان در نشست‌های صلح این کشور حضور نداشته باشد، تهران در چنین نشست‌ها شرکت نخواهد کرد: «ایران با طالبان رابطۀ رسمی دارد، اما این به این معنا نیست که بدون حکومت افغانستان با این گروه گفت‌وگو کرد. ما در نشست‌هایی‌که حکومت افغانستان حضور نداشته باشد شرکت نمی‌کنیم، این یک اصل است.»

از سوی دیگر، بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان هشدار می‌‎دهد که هرگاه پس از یک توافق صلح در افغانستان نیروهای امریکایی شتاب‌زده از این کشور بیرون شوند و کمک‌های مالی در این کشور کاهش یابند، این به منعای سقوط حکومت این کشور خواهد بود.

جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در این باره افزوده‌است: «ما نزدیک به یک تریلیون دالر در افغانستان مصرف کردیم. اگر ما یک‌روز پس از توافق صلح شتاب‌زده از این کشور بیرون شویم، همه دستاوردها با خطر روبه‌رو خواهند شد.»

همزمان با این، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین در هشتمین نشست مسکو دربارۀ امنیت جهانی، می‌گوید که پشتیبانی کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ صلح افغانستان را به موفقیت خواهد رسانید.

او می‌افزاید: «پشتیبانی امریکا، روسیه و چین از روند صلح افغانستان قطعأ این روند را به موفقیت خواهند رسانید. امیدواریم، نماینده‌گان ویژۀ امریکا، روسیه و چنن به موضع‌گیری مشترک شان که ما سخت به جستجوی آن استیم، دست یابند.»

آقای کرزی همچنان در گفت وگو با خبرگزاری اناتولیه ترکیه گفته‌است که پیش از برگزاری انتخابات رسیدن به صلح اولویت است.

هم‌رسانی کنید