تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالرزاق وحیدی، وزیرپیشین مخابرات بازداشت و به پلچرخی منتقل شد

عبدالرزاق وحیدی، وزیرپیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، امروز (دوشنبه، ۱۸حمل) از سوی نیروهای امینی بازداشت و به زندان پلچرخی منتقل شد.

لوی سارنوالی، می‌گوید که آقای وحیدی به سوء استفاده از صلاحیت‌ها هنگام مأموریت در وزارت مالیه مجرم شناخته و به سه‌سال زندان محکوم شده‌است.

آقای وحیدی، پیش از این‌که وزیر مخابرات شود، معین وزارت مالیه بود.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که عبدالرزاق وحیدی در یک دادگاه غیابی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مجرم شناخته شد.

به گفتۀ سخن‌‎گوی لوی سارنوالی، هفت تن دیگر از جمله عزیزالدین شمس، رییس پیشین مطبعۀ سکوک و قاهر حیدری، یکی از معینان پیشین وزارت مالیه نیز در این پرونده مجرم شناخته شده‌اند و آنان از دو تا چهار سال به زندان محکوم شده‌اند.

عبدالرزاق وحیدی که به حیف و میل میلیون‌ها افغانی هنگام عهده‌داری سمت وزارت مخابرات متهم بود و رییس‌جمهور غنی اورا برکنار کرده بود، در ماه جدی سال گذشتۀ خورشیدی، از سوی محکمۀ ویژۀ وزیران برآئت گرفت.

عبدالرزاق وحیدی، وزیرپیشین مخابرات بازداشت و به پلچرخی منتقل شد

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که عبدالرزاق وحیدی، آقای وحیدی در یک دادگاه غیابی مجرم شناخته شده‌است.

تصویر بندانگشتی

عبدالرزاق وحیدی، وزیرپیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، امروز (دوشنبه، ۱۸حمل) از سوی نیروهای امینی بازداشت و به زندان پلچرخی منتقل شد.

لوی سارنوالی، می‌گوید که آقای وحیدی به سوء استفاده از صلاحیت‌ها هنگام مأموریت در وزارت مالیه مجرم شناخته و به سه‌سال زندان محکوم شده‌است.

آقای وحیدی، پیش از این‌که وزیر مخابرات شود، معین وزارت مالیه بود.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که عبدالرزاق وحیدی در یک دادگاه غیابی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مجرم شناخته شد.

به گفتۀ سخن‌‎گوی لوی سارنوالی، هفت تن دیگر از جمله عزیزالدین شمس، رییس پیشین مطبعۀ سکوک و قاهر حیدری، یکی از معینان پیشین وزارت مالیه نیز در این پرونده مجرم شناخته شده‌اند و آنان از دو تا چهار سال به زندان محکوم شده‌اند.

عبدالرزاق وحیدی که به حیف و میل میلیون‌ها افغانی هنگام عهده‌داری سمت وزارت مخابرات متهم بود و رییس‌جمهور غنی اورا برکنار کرده بود، در ماه جدی سال گذشتۀ خورشیدی، از سوی محکمۀ ویژۀ وزیران برآئت گرفت.

هم‌رسانی کنید