Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالرشید دوستم رسماً مارشال افغانستان شد

درمراسمی که امروز (چهارشنبه ۲۵ سرطان) در ولایت جوزجان برگزار شده بود، عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی نشان مارشالی را که بلند ترین رتبۀ نظامی است به عبدالرشید دوستم اعطا کرد.

دوستم سومین کسی است که در تاریخ کشور به رتبه مارشالی می‎رسد.

درهمین حال، مارشال دوستم درسخنرانی‌اش هشدار می‌دهد که هرگاه جناح‌های سیاسی باهم متحد نشوند، طالبان پیروز خواهند شد.

او می‌‌گوید که اگر رییس‌جمهور و جامعۀ جهانی برای شش ماه به او اعتماد کنند و رهبری جنگ را برایش بدهد، او طالبان را شکست خواهد داد.

درهمین حال، آقای عبدالله در سخنرانی‌اش می‌گوید که افغانستان در مرحلۀ حساس و خطرناکی قرار دارد.

او می‎‌افزاید که از یک سو تلاش‌ها برای رسیدن به صلح ادامه دارند، اما ازسوی دیگر سطح خشونت‌ها بالا گرفته‌است.

به‌گفتۀ او، هرکسی که فکر می کند با جنگ بر سرنوشت مردم حاکم می‎شود، به اشتباه رفته‎است.

او در ادامه می‌گوید که مرحله تبادلۀ زندانیان میان حکومت و طالبان تکمیل خواهد شد وهیچ بهانۀ به ادامۀ جنگ، نیست.
 

 

عبدالرشید دوستم رسماً مارشال افغانستان شد

دوستم سومین کسی است که در تاریخ کشور به رتبۀ مارشالی می‌رسد.

Thumbnail

درمراسمی که امروز (چهارشنبه ۲۵ سرطان) در ولایت جوزجان برگزار شده بود، عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی نشان مارشالی را که بلند ترین رتبۀ نظامی است به عبدالرشید دوستم اعطا کرد.

دوستم سومین کسی است که در تاریخ کشور به رتبه مارشالی می‎رسد.

درهمین حال، مارشال دوستم درسخنرانی‌اش هشدار می‌دهد که هرگاه جناح‌های سیاسی باهم متحد نشوند، طالبان پیروز خواهند شد.

او می‌‌گوید که اگر رییس‌جمهور و جامعۀ جهانی برای شش ماه به او اعتماد کنند و رهبری جنگ را برایش بدهد، او طالبان را شکست خواهد داد.

درهمین حال، آقای عبدالله در سخنرانی‌اش می‌گوید که افغانستان در مرحلۀ حساس و خطرناکی قرار دارد.

او می‎‌افزاید که از یک سو تلاش‌ها برای رسیدن به صلح ادامه دارند، اما ازسوی دیگر سطح خشونت‌ها بالا گرفته‌است.

به‌گفتۀ او، هرکسی که فکر می کند با جنگ بر سرنوشت مردم حاکم می‎شود، به اشتباه رفته‎است.

او در ادامه می‌گوید که مرحله تبادلۀ زندانیان میان حکومت و طالبان تکمیل خواهد شد وهیچ بهانۀ به ادامۀ جنگ، نیست.
 

 

هم‌رسانی کنید