تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: ادامۀ همکاری امریکا برای مردم ما اهمیت ویژه دارد

عبدالله عبدالله در واکنش به اعلامیه وزارت خارجه امریکا و قطع یک میلیادر دالر کمک‌های امریکا به افغانستان می‌گوید که ادامه همکاری‌های امریکا در راستای تامین منافع ملی و آوردن صلح در کشور، برای مردم ما اهمیت ویژه دارد.

آقای عبدالله در بک اعلامیه می‌افزاید که سفر روز گذشته مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا به کابل فرصت حل بحران را ایجاد کرد اما از آن استفاده خوب صورت نگرفت :«این سفر فرصتی را برای حل بحران موجود ایجاد کرد که متأسفانه از این فرصت استفاده خوب صورت نگرفت.»

در اعلامیه آقای عبدالله آمده‌است: «یک‌باردیگر به مردم افغانستان اطمینان می‌دهیم که ما راه حل مشکلات را در گفتگو و مذاکره می‌دانیم و در عین حال تأمین صلح در کشور با حفظ سلامت و بی‌طرفی کامل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در هر شرایط برای ما اولویت دارد.»

پومپیو که روز گذشته برای حل اختلاف‌های سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله به کابل آمد و با این دو دیدار کرد؛ اما این دیدارها نتیجه‌یی نداد.

در پی این سفر بی‌نتیجه پومپیو، شب‌گذشته وزارت خارجه امریکا در اعلامیه‌یی گفت که امریکا یک‌ میلیارد دالر کمک‌های سالانه‌اش را به افغانستان قطع می‌کند.

امریکا سالانه در حدود پنج‌ونیم میلیارد دالر به افغانستان کمک می‌کند. وزارت خارجه امریکا گفته‌است که یک‌ میلیارد دیگر را در سال آینده قطع خواهد کرد.

عبدالله: ادامۀ همکاری امریکا برای مردم ما اهمیت ویژه دارد

امریکا سالانه در حدود پنج‌ونیم میلیارد دالر به افغانستان کمک می‌کند. وزارت خارجه امریکا گفته‌است که یک‌ میلیارد دیگر را در سال آینده قطع خواهد کرد.

Thumbnail

عبدالله عبدالله در واکنش به اعلامیه وزارت خارجه امریکا و قطع یک میلیادر دالر کمک‌های امریکا به افغانستان می‌گوید که ادامه همکاری‌های امریکا در راستای تامین منافع ملی و آوردن صلح در کشور، برای مردم ما اهمیت ویژه دارد.

آقای عبدالله در بک اعلامیه می‌افزاید که سفر روز گذشته مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا به کابل فرصت حل بحران را ایجاد کرد اما از آن استفاده خوب صورت نگرفت :«این سفر فرصتی را برای حل بحران موجود ایجاد کرد که متأسفانه از این فرصت استفاده خوب صورت نگرفت.»

در اعلامیه آقای عبدالله آمده‌است: «یک‌باردیگر به مردم افغانستان اطمینان می‌دهیم که ما راه حل مشکلات را در گفتگو و مذاکره می‌دانیم و در عین حال تأمین صلح در کشور با حفظ سلامت و بی‌طرفی کامل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در هر شرایط برای ما اولویت دارد.»

پومپیو که روز گذشته برای حل اختلاف‌های سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله به کابل آمد و با این دو دیدار کرد؛ اما این دیدارها نتیجه‌یی نداد.

در پی این سفر بی‌نتیجه پومپیو، شب‌گذشته وزارت خارجه امریکا در اعلامیه‌یی گفت که امریکا یک‌ میلیارد دالر کمک‌های سالانه‌اش را به افغانستان قطع می‌کند.

امریکا سالانه در حدود پنج‌ونیم میلیارد دالر به افغانستان کمک می‌کند. وزارت خارجه امریکا گفته‌است که یک‌ میلیارد دیگر را در سال آینده قطع خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید