Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: نتیجۀ کار کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت ندارد

در پی جنجال‌های انتخاباتی، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییۀ حکومت و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام کرده‌است که نتیجۀ کار کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت ندارد. 

او پیش از چاشت امروز (چهارشنبه، ۶قوس) در فسبوکش نوشته‌است که کمیسیون مستقل انتخابات به دستور یک تیم انتخاباتی مشخصی کار می‌کند: «کمیسیون انتخابات به دستور یک تیم انتخاباتی عمل می‌کند، استقلال‌شان زیرسوال رفته و نتیجه کارشان مشروعیت ندارد.»

عبدالله عبدالله، هشدار داده‌است که اگر کمیسیون مستقل انتخابات از مسیر منحرف شدۀ قانونی‌اش برنگردد، پیامدهای این کار بدوش «کمیسیون و آنانی خواهد بود که این نهاد را به مسیر خلاف قانون ترغیب کرده‌اند.» 

آقای عبدالله در ادامۀ نوشته‌اش، گفته‌است که «از هر وسیلۀ قانونی، مشروع و صلح‌آمیز، برای جلوگیری از روی کارآمدن حکومت تقلبی استفاده می‌کنیم و به یاری خداوند باور داریم که هیچ چیزی جلو خواست مشروع مردم را گرفته نمی‌تواند.» 

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، ادعا دارد که در سال ۲۰۱۴، انتخابات ریاست‌جمهوری با تقلب‌های به همراه بود: «در سال ۲۰۱۴ عده‌یی با تقلب و تحت هر شرایطی آمدند و بر زندگی مردم حاکم شدند؛ آنان به این فکر نباشند که ۲۰۱۴ باردیگر تکرار می‌شود.» 

عبدالله عبدالله  با اشاره به تیم دولت ساز، می گوید که در جریان انتخابات پول های هنگفت مصرف کرد، تهدید کردند و از هر وسیلۀ کار گرفتند، اما به گفتۀ او نتیجۀ انتخابات، واضح بود.

این در حالی است که به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات، تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، هفت دفتر ولایتی این نهاد را بسته‌اند و اجازه نمی‌دهد که روند بازشماری در این هفت ولایت صورت بگیرد.

عبدالله: نتیجۀ کار کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت ندارد

آقای عبدالله می گوید کمیسیون انتخابات به دستور یک تیم انتخاباتی عمل می‌کند و نتیجۀ کار این کمیسیون مشروعیت ندارد.

Thumbnail

در پی جنجال‌های انتخاباتی، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییۀ حکومت و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام کرده‌است که نتیجۀ کار کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت ندارد. 

او پیش از چاشت امروز (چهارشنبه، ۶قوس) در فسبوکش نوشته‌است که کمیسیون مستقل انتخابات به دستور یک تیم انتخاباتی مشخصی کار می‌کند: «کمیسیون انتخابات به دستور یک تیم انتخاباتی عمل می‌کند، استقلال‌شان زیرسوال رفته و نتیجه کارشان مشروعیت ندارد.»

عبدالله عبدالله، هشدار داده‌است که اگر کمیسیون مستقل انتخابات از مسیر منحرف شدۀ قانونی‌اش برنگردد، پیامدهای این کار بدوش «کمیسیون و آنانی خواهد بود که این نهاد را به مسیر خلاف قانون ترغیب کرده‌اند.» 

آقای عبدالله در ادامۀ نوشته‌اش، گفته‌است که «از هر وسیلۀ قانونی، مشروع و صلح‌آمیز، برای جلوگیری از روی کارآمدن حکومت تقلبی استفاده می‌کنیم و به یاری خداوند باور داریم که هیچ چیزی جلو خواست مشروع مردم را گرفته نمی‌تواند.» 

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، ادعا دارد که در سال ۲۰۱۴، انتخابات ریاست‌جمهوری با تقلب‌های به همراه بود: «در سال ۲۰۱۴ عده‌یی با تقلب و تحت هر شرایطی آمدند و بر زندگی مردم حاکم شدند؛ آنان به این فکر نباشند که ۲۰۱۴ باردیگر تکرار می‌شود.» 

عبدالله عبدالله  با اشاره به تیم دولت ساز، می گوید که در جریان انتخابات پول های هنگفت مصرف کرد، تهدید کردند و از هر وسیلۀ کار گرفتند، اما به گفتۀ او نتیجۀ انتخابات، واضح بود.

این در حالی است که به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات، تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، هفت دفتر ولایتی این نهاد را بسته‌اند و اجازه نمی‌دهد که روند بازشماری در این هفت ولایت صورت بگیرد.

هم‌رسانی کنید