تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

عبدالله: انتخابات نسبت به صلح اولویت دارد

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید که انتخابات نسبت به صلح اولویت دارد و , اگر صلح  به زودترین فرصت به دست نیاید باید به برگزاری انتخابات بیشتر توجه شود.

آقای عبدالله می‌افزاید  برای این که اجازه داده نشود تا به گفته او یک گروه دروغگو دوبارۀ بر مردم حاکم شود باید مردم در انتخابات شرکت کنند.

 آقای عبدالله از رهایی خلیل الله فروزی و نجیب الله دلاور که به همکاری با هراس افگنان متهم است، انتقاد می‌کند و می پرسد که آیا رییس‌جمهور حاجی دلاور را از بهر آرام ساختن  گروه حقانی رها ساخته است؟

آقای عبدالله گفت:«افغانستان امروز تحمل این را ندارد که باز یک گروه تقلب کار، یک گروه دروغگو مسلط شوند بر سرنوشت مردم افغانستان.»

عبدالله از رییس‌جمهور می‌خواهد که در بارۀ رهایی خلیل فروزی باید به مردم پاسخ بدهد.

عبدالله در این باره گفت:«وقتی که اعلام شد دلاور خان با دست به جنایت به اصطلاح دستگیر شد، کاملن بالفعل دستیگر شده و قصد حمله تروریستی را داشته و با موتر خود تروریستان را انتقال می داده، و یک مقام خوب امنیتی کشور ما گفت که گروه حقانی امشب نخوابیده به خاطر دستگیری او. این را شنیدید یا نشنیدی قصه یک ماه قبل است. پاسخ بده رییس صاحب جمهور، اگر آن حرف درست بود امروز چرا به ضمانت آزاد می شود. می خواهید که گروه حقانی آرام خواب شود؟»

 این نامزد انتخابات برگزاری انتخابات را برای افغانستان سرنوشت ساز میداند و می‌گوید که اگر انتخابات برگزار نشود و صلح نیز به زودی تامین نشود نا امنی‌ها و مشکلات مردم ادامه خواهند یافت.

 عبدالله  بیان داشت:«اگر این درر بدل وعده انتخاباتی شده پس بیا جواب بگو، وقتی که می‌گویی پاسخ میگیریم پاسخ می دهیم مرد میدان شو و بیا پاسه بد.»

انوار الحق احدی که در انتخابات ریاست‌جمهوری رییس اجراییه دستۀ انتخاباتی آقای عبدالله عبدالله است معرفی شده است، گفت‌وگو‌های خلیل زاد و طالبان را  ناروشن می داند.

احدی گفت:« خلیل زاد باید این جواب را بگوید که ایا در یک ماه، دوماه یا سه ماه امکان این وجود دارد که به موافقه صلح برسیم؟»

عبدالله عبدالله تاکید می ورزد که حکومت به هیچ کسی اجازه نمیداد که نظام الدین قصاری را ببیند اما در نزدیک انتخابات برخوردش با وی تغییر کرد و قیصاری یک شخصیت ملی شد و اکنون هم میخواهد که جای جنرال دوستم را بگیرد.

وی می‌گوید که اگر با رییس‌جمهور مانند خودش برخود می کرد حکومت از هم می پاشید و چیزی به نام حکومت باقی نمی ماند.

عبدالله خلع سلاح شدن نظامیان را در هنگام دیدارهایی رییس جمهور از نهادهای امنیتی بی اعتمادی به نیرو های امنیتی یی می داند که از افغانستان دفاع می کنند و در همین راه جان می بازند.

افغانستان

عبدالله: انتخابات نسبت به صلح اولویت دارد

 این نامزد انتخابات برگزاری انتخابات را برای افغانستان سرنوشت ساز میداند و می‌گوید که اگر انتخابات برگزار نشود و صلح نیز به زودی تامین نشود نا امنی‌ها و مشکلات مردم ادامه خواهند یافت.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید که انتخابات نسبت به صلح اولویت دارد و , اگر صلح  به زودترین فرصت به دست نیاید باید به برگزاری انتخابات بیشتر توجه شود.

آقای عبدالله می‌افزاید  برای این که اجازه داده نشود تا به گفته او یک گروه دروغگو دوبارۀ بر مردم حاکم شود باید مردم در انتخابات شرکت کنند.

 آقای عبدالله از رهایی خلیل الله فروزی و نجیب الله دلاور که به همکاری با هراس افگنان متهم است، انتقاد می‌کند و می پرسد که آیا رییس‌جمهور حاجی دلاور را از بهر آرام ساختن  گروه حقانی رها ساخته است؟

آقای عبدالله گفت:«افغانستان امروز تحمل این را ندارد که باز یک گروه تقلب کار، یک گروه دروغگو مسلط شوند بر سرنوشت مردم افغانستان.»

عبدالله از رییس‌جمهور می‌خواهد که در بارۀ رهایی خلیل فروزی باید به مردم پاسخ بدهد.

عبدالله در این باره گفت:«وقتی که اعلام شد دلاور خان با دست به جنایت به اصطلاح دستگیر شد، کاملن بالفعل دستیگر شده و قصد حمله تروریستی را داشته و با موتر خود تروریستان را انتقال می داده، و یک مقام خوب امنیتی کشور ما گفت که گروه حقانی امشب نخوابیده به خاطر دستگیری او. این را شنیدید یا نشنیدی قصه یک ماه قبل است. پاسخ بده رییس صاحب جمهور، اگر آن حرف درست بود امروز چرا به ضمانت آزاد می شود. می خواهید که گروه حقانی آرام خواب شود؟»

 این نامزد انتخابات برگزاری انتخابات را برای افغانستان سرنوشت ساز میداند و می‌گوید که اگر انتخابات برگزار نشود و صلح نیز به زودی تامین نشود نا امنی‌ها و مشکلات مردم ادامه خواهند یافت.

 عبدالله  بیان داشت:«اگر این درر بدل وعده انتخاباتی شده پس بیا جواب بگو، وقتی که می‌گویی پاسخ میگیریم پاسخ می دهیم مرد میدان شو و بیا پاسه بد.»

انوار الحق احدی که در انتخابات ریاست‌جمهوری رییس اجراییه دستۀ انتخاباتی آقای عبدالله عبدالله است معرفی شده است، گفت‌وگو‌های خلیل زاد و طالبان را  ناروشن می داند.

احدی گفت:« خلیل زاد باید این جواب را بگوید که ایا در یک ماه، دوماه یا سه ماه امکان این وجود دارد که به موافقه صلح برسیم؟»

عبدالله عبدالله تاکید می ورزد که حکومت به هیچ کسی اجازه نمیداد که نظام الدین قصاری را ببیند اما در نزدیک انتخابات برخوردش با وی تغییر کرد و قیصاری یک شخصیت ملی شد و اکنون هم میخواهد که جای جنرال دوستم را بگیرد.

وی می‌گوید که اگر با رییس‌جمهور مانند خودش برخود می کرد حکومت از هم می پاشید و چیزی به نام حکومت باقی نمی ماند.

عبدالله خلع سلاح شدن نظامیان را در هنگام دیدارهایی رییس جمهور از نهادهای امنیتی بی اعتمادی به نیرو های امنیتی یی می داند که از افغانستان دفاع می کنند و در همین راه جان می بازند.

هم‌رسانی کنید