Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: توافق صلح میان طالبان و امریکا نهایی شده است

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه روز دوشنبه (۲۸ دلو) در نشست شورای وزیران گفت که توافق صلح میان طالبان و امریکا، نهایی شده است.

او افزود که امضای این توافق نامه مشروط به کاهش هفت روزه در خشونت ها از سوی گروه طالبان خواهد بود و نیز این "کاهش خشونت ها، ادامه خواهد داشت."

او می افزاید که این فرصت همچنان فرصتی برای طالبان خواهد تا روشن سازد که آنان نیز، صلح می خواهند.

از سوی هم، ملا عبدالسلام حنفی، معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر در گفتگویی با "نن تکی آسیا" گفته است که قرار است توافق صلح میان این گروه و امریکا تا پایان ماه فبروری، امضاء شود.

از سویی دیگر، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که نمی‌شود پیروزی را در روند صلح ضمانت کرد.

آقای خلیل‌زاد، در تویترش نگاشته‌است که رای پیروزی روند صلح باید همه‌گان تلاش کنند.

فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، به این باور است که از فرصت پیش آمده در کاهش خشونت‌ها، برای پایان دادن به جنگ‌های بیش از چهاردهه در افغانستان باید درست بهره برداری شود.

این در حالی است که رییس ‌جمهور غنی به تازه‌ گی گفته‌ است که قرار است به‌ زودی – تا یک هفتۀ دیگر – توافق میان امریکا و طالبان حاصل شود.

منابع می‌گویند که پس از امضای توافق میان امریکا و طالبان، گفتگوهای میان افغانان – حکومت افغانستان، سیاسیون و گروۀ طالبان – آغاز شوند.

عبدالله: توافق صلح میان طالبان و امریکا نهایی شده است

رییس اجراییه افزود که او امیدوار است تا این توافق منجر به آغاز "گفتگوهای میان افغان ها و صلح پایدار" در کشور شود.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه روز دوشنبه (۲۸ دلو) در نشست شورای وزیران گفت که توافق صلح میان طالبان و امریکا، نهایی شده است.

او افزود که امضای این توافق نامه مشروط به کاهش هفت روزه در خشونت ها از سوی گروه طالبان خواهد بود و نیز این "کاهش خشونت ها، ادامه خواهد داشت."

او می افزاید که این فرصت همچنان فرصتی برای طالبان خواهد تا روشن سازد که آنان نیز، صلح می خواهند.

از سوی هم، ملا عبدالسلام حنفی، معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر در گفتگویی با "نن تکی آسیا" گفته است که قرار است توافق صلح میان این گروه و امریکا تا پایان ماه فبروری، امضاء شود.

از سویی دیگر، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که نمی‌شود پیروزی را در روند صلح ضمانت کرد.

آقای خلیل‌زاد، در تویترش نگاشته‌است که رای پیروزی روند صلح باید همه‌گان تلاش کنند.

فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، به این باور است که از فرصت پیش آمده در کاهش خشونت‌ها، برای پایان دادن به جنگ‌های بیش از چهاردهه در افغانستان باید درست بهره برداری شود.

این در حالی است که رییس ‌جمهور غنی به تازه‌ گی گفته‌ است که قرار است به‌ زودی – تا یک هفتۀ دیگر – توافق میان امریکا و طالبان حاصل شود.

منابع می‌گویند که پس از امضای توافق میان امریکا و طالبان، گفتگوهای میان افغانان – حکومت افغانستان، سیاسیون و گروۀ طالبان – آغاز شوند.

هم‌رسانی کنید