Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: حکومت آمادۀ مذاکره با مخالفان آشتی پذیر است

عبدالله عبدالله رییس اجراییه در اجلاس نلسن ماندیلا در شهر نیویارک، یک باردیگر ازآماده گی حکومت برای گفتگو با مخالفان مسلح دولت، خبر داد.
 
آقای عبدالله گفت که حکومت افغانستان از کشور و زنده‌گی مردم خودش و نیز حقوق آنان برقانون اساسی دفاع می‌کند، اما در عین حال آماده‌است تا با مخالفان آشتی پذیر مسلحی که خشونت و هراس‌‌افگنی را کنار بگذارند و تعهد خود را به افغانستان متحد، دموکراتیک، صلح‌جو و از نگاه اقتصادی مرفه اعلام نمایند، مذاکره و صلح کند.  
 
او در این اجلاس گفت که او و هیئت افغانستان افتخار دارد که در این اجلاس و در حاشیۀ هفتادوسومین اجلاس سازمان ملل متحد اشتراک کند.

او افزود: «افتخار داریم که امروز تولد مرحوم نیلسن ماندیلا یکی از شخصیت‌های بزرگ قرن و مدافع و نماد آزادی و حقوق بشر را تجلیل می‌نماییم. این تجلیل از سطح یابود و تجلیل فراتر می‌رود. امروز فرصتی است تا چالش‌های واقعی قربانیان انسانی و جوامع را در سطح جهان تحلیل و ارزیابی نماییم.»

او در ادامۀ سخنانش، گفت «امروز نه تنها یادآور این است که ما مسؤولیت اخلاقی و قانونی برای حمایت و پشتیبانی از صلح داریم که فرصت دیگری برای بازنگری تعهد مشترک ما برای صلح، جلوگیری از جنگ، تلاش برای آشتی، جلوگیری از تبعیض و حمایت و تشویق حقوق بشر است.»

او می‎افزاید: «سوگمندانه شاهد درد و رنج و بی‌عدالتی ملیون‌ها انسان در روی زمین هستیم که از خشونت‌های بی‌رحمانه و کور ناشی از دهشت‌افگنی، بی‌عدالتی، نابرابری و سوء استفاده رنج می‌برند.«

او تصریح کرد: «من اینجا و امروز از مردم، کشور و جامعۀ نماینده‎گی می‌کنم که در چهل سال گذشته شاهد درگیری، مداخلات بیرونی و رنج فراوانی بوده که به رغم اراده و خواست ما از بیرون بر مردم ما تحمیل گردیده‌است.»

او باور دارد که قضایا که در اجلاس ماندیلا به بحث گرفته می‌شود، افغانستان و سه نسل این کشور شاهد آن بوده و از این معضلات رنج می‌برند.

او گفت که تجدید تعهد حکومت نیازمند اقدامات عملی فرارتر از وعده‌های میان تهی است و حکومت باید این تعهدات را به تعامل‌های معطوف به نتایج، گفتگوها، مذاکرات، استراتیژی، تغییر سیاست‌ها و اصلاحاتی مبدل کند و به نتایج دوامدار و راه‌حل‌های معقول منتهی گردد.

او گفت: «این راهی است که ما در سالهای گذشته در افغانستان دنبال کرده‌ایم. ما از تصمیم و اراده نیروهای مسلح خود در جنگ با دهشت‌افگنی و همچنان کمک‌های سخاوتمندانه دوستان بین‌المللی خود که در دفاع از ارزش‌ها و اهداف مشترک در کنار ما ایستاده‌اند تشکر و قدردانی می‌نماییم.»

او در ادامه گفت که پیام حکومت روشن است: «ما از کشور و زندگی مردم خود و حقوق آنان در روشنایی نظم استوار برقانون اساسی دفاع می‌کنیم. اما در عین حال آماده هستیم با مخالفان آشتی پذیر مسلحی که خشونت و دهشت‌افگنی را کنار بگذارند و تعهد خود را به افغانستان متحد، دموکراتیک، صلحجو و از نگاه اقتصادی مرفه اعلان نمایند مذاکره و صلح می‌نماییم.»

او افزود: «به این باوریم که این روحیه‌ای است که از مبارازت و فعالیت‌های بین‌المللی و شخصیت‌های چون نیلسن مندیلا متأثر است و باورداریم که این بخشی از میراث این نهاد و تعهد و مسوولیت تمام کشورهای جهان است.»

عبدالله: حکومت آمادۀ مذاکره با مخالفان آشتی پذیر است

به گفتۀ او حکومت افغانستان از تصمیم و ارادۀ نیروهای مسلح این کشور در جنگ با هراس‌افگنی و همچنان کمک‌های هم پیمانان جهانی‌اش در دفاع از ارزش‌ها و اهداف مشترک، ستایش کرد.

Thumbnail

عبدالله عبدالله رییس اجراییه در اجلاس نلسن ماندیلا در شهر نیویارک، یک باردیگر ازآماده گی حکومت برای گفتگو با مخالفان مسلح دولت، خبر داد.
 
آقای عبدالله گفت که حکومت افغانستان از کشور و زنده‌گی مردم خودش و نیز حقوق آنان برقانون اساسی دفاع می‌کند، اما در عین حال آماده‌است تا با مخالفان آشتی پذیر مسلحی که خشونت و هراس‌‌افگنی را کنار بگذارند و تعهد خود را به افغانستان متحد، دموکراتیک، صلح‌جو و از نگاه اقتصادی مرفه اعلام نمایند، مذاکره و صلح کند.  
 
او در این اجلاس گفت که او و هیئت افغانستان افتخار دارد که در این اجلاس و در حاشیۀ هفتادوسومین اجلاس سازمان ملل متحد اشتراک کند.

او افزود: «افتخار داریم که امروز تولد مرحوم نیلسن ماندیلا یکی از شخصیت‌های بزرگ قرن و مدافع و نماد آزادی و حقوق بشر را تجلیل می‌نماییم. این تجلیل از سطح یابود و تجلیل فراتر می‌رود. امروز فرصتی است تا چالش‌های واقعی قربانیان انسانی و جوامع را در سطح جهان تحلیل و ارزیابی نماییم.»

او در ادامۀ سخنانش، گفت «امروز نه تنها یادآور این است که ما مسؤولیت اخلاقی و قانونی برای حمایت و پشتیبانی از صلح داریم که فرصت دیگری برای بازنگری تعهد مشترک ما برای صلح، جلوگیری از جنگ، تلاش برای آشتی، جلوگیری از تبعیض و حمایت و تشویق حقوق بشر است.»

او می‎افزاید: «سوگمندانه شاهد درد و رنج و بی‌عدالتی ملیون‌ها انسان در روی زمین هستیم که از خشونت‌های بی‌رحمانه و کور ناشی از دهشت‌افگنی، بی‌عدالتی، نابرابری و سوء استفاده رنج می‌برند.«

او تصریح کرد: «من اینجا و امروز از مردم، کشور و جامعۀ نماینده‎گی می‌کنم که در چهل سال گذشته شاهد درگیری، مداخلات بیرونی و رنج فراوانی بوده که به رغم اراده و خواست ما از بیرون بر مردم ما تحمیل گردیده‌است.»

او باور دارد که قضایا که در اجلاس ماندیلا به بحث گرفته می‌شود، افغانستان و سه نسل این کشور شاهد آن بوده و از این معضلات رنج می‌برند.

او گفت که تجدید تعهد حکومت نیازمند اقدامات عملی فرارتر از وعده‌های میان تهی است و حکومت باید این تعهدات را به تعامل‌های معطوف به نتایج، گفتگوها، مذاکرات، استراتیژی، تغییر سیاست‌ها و اصلاحاتی مبدل کند و به نتایج دوامدار و راه‌حل‌های معقول منتهی گردد.

او گفت: «این راهی است که ما در سالهای گذشته در افغانستان دنبال کرده‌ایم. ما از تصمیم و اراده نیروهای مسلح خود در جنگ با دهشت‌افگنی و همچنان کمک‌های سخاوتمندانه دوستان بین‌المللی خود که در دفاع از ارزش‌ها و اهداف مشترک در کنار ما ایستاده‌اند تشکر و قدردانی می‌نماییم.»

او در ادامه گفت که پیام حکومت روشن است: «ما از کشور و زندگی مردم خود و حقوق آنان در روشنایی نظم استوار برقانون اساسی دفاع می‌کنیم. اما در عین حال آماده هستیم با مخالفان آشتی پذیر مسلحی که خشونت و دهشت‌افگنی را کنار بگذارند و تعهد خود را به افغانستان متحد، دموکراتیک، صلحجو و از نگاه اقتصادی مرفه اعلان نمایند مذاکره و صلح می‌نماییم.»

او افزود: «به این باوریم که این روحیه‌ای است که از مبارازت و فعالیت‌های بین‌المللی و شخصیت‌های چون نیلسن مندیلا متأثر است و باورداریم که این بخشی از میراث این نهاد و تعهد و مسوولیت تمام کشورهای جهان است.»

هم‌رسانی کنید