Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش عبدالله به گفته‎های محقق: حکومت طرفدار جنگ‎‌های نیابتی نیست

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در واکنش به گفته های اخیر محمد محقق، معاون دومش می گوید که حکومت افغانستان طرفدار فرستادن افغان ها در جنگ های کشورهای دیگر نیست.

آقای عبدالله که امروز در نشست شورای وزیران سخن می زد، بدون ذکر نام آقای محقق، گفت که این موضوع با سیاست حکومت افغانستان در تضاد است و نباید حتا یک افغان نیز برای جنگ به بیرون از کشور برود.

وی در این باره بیان داشت: «ما طرف دار اشتراک افغان ها در جنگ در هیچ نقطۀ دنیا نیستیم. همان طور که می خواهیم ما افغان ها در صلح زنده گی کنیم، اما امروز جنگ بالای افغان ها تحمیل شده است و دفاع را وظیفه مشروع می دانیم.»

محمد محقق، دو روز پیش در نهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی در تهران، از پیروزی جنگ جویان «لشکر فاطمیون» در برابر داعش ستایش و سپاس گزاری کرده بود.

این اظهارات آقای محقق به مفهوم پشتیبانی وی از جنگ نیابتی ایران در سوریه است؛ نوع جنگی که به گفتۀ حکومت، هم اکنون از سوی پاکستان در افغانستان به پیش برده می شود.

رییس اجراییه می گوید افغانستان از جنگ بسیار آسیب دیده است و مردم در این کشور می خواهند در صلح زنده گی کنند.

در همین حال، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان نیز در نشست عمومی امروز این مجلس، از اظهارات آقای محقق انتقاد کرد و آن را تآسف بار خواند. وی اظهار داشت: «مقامات حکومتی در داخل و خارج از هر آدرسی که است باید منافع ملی مردم افغانستان را جدأ در نظر بگیرند.»

با این همه، آقای محقق در دفاع از خودش در یک مصاحبه با رادیو آزادی، هرچند می گوید که سیاست حکومت افغانستان فرستادن نیرو در جنگ به کشورهای دیگر را نمی پذیرد، اما تأکید می کند که هر کسی در برابر داعش بجنگد، وی ستایش می کند.

وی می گوید: «سیاست رسمی دولت افغانستان و سیاست رسمی ما این نیست که به جایی نیرو اعزام بکنیم، و این کار را تشویق هم نمی کنیم، اما کسانیکه در برابر داعش در هرجای دنیا جنگیده اند و داعش را شکست داده اند، آن ها را قدر می کنیم و به آن ها می گویم که با این گروه تروریستی جنگیده اند، کاری خوبی کرده اند.»

گروه فاطمیون که عمدتأ از افغان های مهاجر در ایران ساخته شده است، توسط سپاه پاسداران این کشور تمویل و برای مقابله با داعش در سوریه فرستاده می شدند. هرچند حکومت افغانستان بارها از این موضوع انتقاد کرده است، اما حکومت ایران همواره گفته است که مهاجرا افغان در این کشور، به صورت داووطلب به این گروه می پیوندند.

اما، دیده بان جهانی حقوق بشر گفته است که ایران نوجوانان افغان را با وعده های پول و دادن شهروندی برای خانواده های شان به جنگ سوریه می فرستد که تا شماری از این جوانان در سوریه کشته شده اند و دولت ایران آنان را در این کشور به خاک سپرده است.       

 

واکنش عبدالله به گفته‎های محقق: حکومت طرفدار جنگ‎‌های نیابتی نیست

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می گوید که حکومت افغانستان، مخالف فرستادن افغان ها در جنگ های نیابتی کشورهای دیگر است.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در واکنش به گفته های اخیر محمد محقق، معاون دومش می گوید که حکومت افغانستان طرفدار فرستادن افغان ها در جنگ های کشورهای دیگر نیست.

آقای عبدالله که امروز در نشست شورای وزیران سخن می زد، بدون ذکر نام آقای محقق، گفت که این موضوع با سیاست حکومت افغانستان در تضاد است و نباید حتا یک افغان نیز برای جنگ به بیرون از کشور برود.

وی در این باره بیان داشت: «ما طرف دار اشتراک افغان ها در جنگ در هیچ نقطۀ دنیا نیستیم. همان طور که می خواهیم ما افغان ها در صلح زنده گی کنیم، اما امروز جنگ بالای افغان ها تحمیل شده است و دفاع را وظیفه مشروع می دانیم.»

محمد محقق، دو روز پیش در نهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی در تهران، از پیروزی جنگ جویان «لشکر فاطمیون» در برابر داعش ستایش و سپاس گزاری کرده بود.

این اظهارات آقای محقق به مفهوم پشتیبانی وی از جنگ نیابتی ایران در سوریه است؛ نوع جنگی که به گفتۀ حکومت، هم اکنون از سوی پاکستان در افغانستان به پیش برده می شود.

رییس اجراییه می گوید افغانستان از جنگ بسیار آسیب دیده است و مردم در این کشور می خواهند در صلح زنده گی کنند.

در همین حال، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان نیز در نشست عمومی امروز این مجلس، از اظهارات آقای محقق انتقاد کرد و آن را تآسف بار خواند. وی اظهار داشت: «مقامات حکومتی در داخل و خارج از هر آدرسی که است باید منافع ملی مردم افغانستان را جدأ در نظر بگیرند.»

با این همه، آقای محقق در دفاع از خودش در یک مصاحبه با رادیو آزادی، هرچند می گوید که سیاست حکومت افغانستان فرستادن نیرو در جنگ به کشورهای دیگر را نمی پذیرد، اما تأکید می کند که هر کسی در برابر داعش بجنگد، وی ستایش می کند.

وی می گوید: «سیاست رسمی دولت افغانستان و سیاست رسمی ما این نیست که به جایی نیرو اعزام بکنیم، و این کار را تشویق هم نمی کنیم، اما کسانیکه در برابر داعش در هرجای دنیا جنگیده اند و داعش را شکست داده اند، آن ها را قدر می کنیم و به آن ها می گویم که با این گروه تروریستی جنگیده اند، کاری خوبی کرده اند.»

گروه فاطمیون که عمدتأ از افغان های مهاجر در ایران ساخته شده است، توسط سپاه پاسداران این کشور تمویل و برای مقابله با داعش در سوریه فرستاده می شدند. هرچند حکومت افغانستان بارها از این موضوع انتقاد کرده است، اما حکومت ایران همواره گفته است که مهاجرا افغان در این کشور، به صورت داووطلب به این گروه می پیوندند.

اما، دیده بان جهانی حقوق بشر گفته است که ایران نوجوانان افغان را با وعده های پول و دادن شهروندی برای خانواده های شان به جنگ سوریه می فرستد که تا شماری از این جوانان در سوریه کشته شده اند و دولت ایران آنان را در این کشور به خاک سپرده است.       

 

هم‌رسانی کنید