تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالله خواستار همکاری سازمان شانگهای در مبارزه با تروریزم شد

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی پیش از چاشت امروز (شنبه، ۱۱عقرب) در سخنرانی‌اش در هژدهمین نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای، از کشورهای عضو این سازمان خواست که در راستای مبارزه با هراس‌افگنی دست به کار شوند.

هژدهمین نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای برای دو روز در تاشکند، پایتخت ازبیکستان برگزار شد.

آقای عبدالله در این نشست گفت: «ما پیشنهاد می‌کنیم تا سازمان همکاری‌های شانگهای اقدامات لازم را برای اتخاذ استراتیژی سازمان برای مقابله با تروریزم و جلوگیری و مهار این پدیدۀ شوم در منطقه با تعاون و همکاری مشترک و بنیادی روی دست گیرد.»

ریس‌اجراییه افزود که افغانستان در خط نخست مبارزه با هراس‌افگنی قرار دارد و نیاز است که در این راستا کشورهای منطقه و فرا منطقه، افغانستان را پشتیبانی کنند.

با این همه، آقای عبدالله تأکید کرد که برای تأمین صلح در افغانستان نیز تلاش‌هایی جریان دارد و موفقیت این تلاش‌ها، مستلزم اجماع داخلی در افغانستان و کمک کشورهای ذیدخل در روند صلح افغانستان است.

او در ادامه بیان داشت: «تلاش‌ها برای دست‌یافتن به صلح و راه حل سیاسی برای پایان جنگ و خشونت‌ در افغانستان ادامه دارد. مردم افغانستان از تلاش‌هایی‌که به صلح عادلانه، دایمی و با اعتبار منتهی گردد، حمایت می‌کنند. برای دست‌یافتن به صلح باید همه طرف‌ها به خواست و اراده مردم پای‌بند باشند. ما برای تقویت اجماع داخلی در راستای دست‌یافتن به صلح تلاش می‌کنیم و امیدواریم با تمام طرف‌های منطقه‌یی و بین‌المللی که از جهت‌یابی صلح در مسیر درست حمایت می‌کنند، به صورت مشترک کار نماییم.»

آقای عبدالله، از تلاش‌های ایالات متحدۀ امریکا، اتحادیۀ اروپا، روسیه و دیگر کشورها در راستای تأمین صلح در افغانستان ستایش کرد.

این در حالی است که دورنمای صلح در افغانستان هنوز روشن نیست؛ هرچند که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، دور تازۀ سفرهایش به کشورهای منطقه و جهان را آغاز کرده‌است و نیز رییس‌جمهور غنی طرح هفت مرحله‌یی را برای صلح آماده‌ کرده‌است.

هنوز مشخص نیست که آیا گفت‌وگوهای متوقف شدۀ امریکا با طالبان از سرگرفته خواهد شد یا نه و ویا طالبان حاضر خواهند شد که گفت‌وگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را بپذیرند.

عبدالله خواستار همکاری سازمان شانگهای در مبارزه با تروریزم شد

هژدهمین نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای برای دو روز در تاشکند، پایتخت ازبیکستان برگزار شد.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی پیش از چاشت امروز (شنبه، ۱۱عقرب) در سخنرانی‌اش در هژدهمین نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای، از کشورهای عضو این سازمان خواست که در راستای مبارزه با هراس‌افگنی دست به کار شوند.

هژدهمین نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای برای دو روز در تاشکند، پایتخت ازبیکستان برگزار شد.

آقای عبدالله در این نشست گفت: «ما پیشنهاد می‌کنیم تا سازمان همکاری‌های شانگهای اقدامات لازم را برای اتخاذ استراتیژی سازمان برای مقابله با تروریزم و جلوگیری و مهار این پدیدۀ شوم در منطقه با تعاون و همکاری مشترک و بنیادی روی دست گیرد.»

ریس‌اجراییه افزود که افغانستان در خط نخست مبارزه با هراس‌افگنی قرار دارد و نیاز است که در این راستا کشورهای منطقه و فرا منطقه، افغانستان را پشتیبانی کنند.

با این همه، آقای عبدالله تأکید کرد که برای تأمین صلح در افغانستان نیز تلاش‌هایی جریان دارد و موفقیت این تلاش‌ها، مستلزم اجماع داخلی در افغانستان و کمک کشورهای ذیدخل در روند صلح افغانستان است.

او در ادامه بیان داشت: «تلاش‌ها برای دست‌یافتن به صلح و راه حل سیاسی برای پایان جنگ و خشونت‌ در افغانستان ادامه دارد. مردم افغانستان از تلاش‌هایی‌که به صلح عادلانه، دایمی و با اعتبار منتهی گردد، حمایت می‌کنند. برای دست‌یافتن به صلح باید همه طرف‌ها به خواست و اراده مردم پای‌بند باشند. ما برای تقویت اجماع داخلی در راستای دست‌یافتن به صلح تلاش می‌کنیم و امیدواریم با تمام طرف‌های منطقه‌یی و بین‌المللی که از جهت‌یابی صلح در مسیر درست حمایت می‌کنند، به صورت مشترک کار نماییم.»

آقای عبدالله، از تلاش‌های ایالات متحدۀ امریکا، اتحادیۀ اروپا، روسیه و دیگر کشورها در راستای تأمین صلح در افغانستان ستایش کرد.

این در حالی است که دورنمای صلح در افغانستان هنوز روشن نیست؛ هرچند که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، دور تازۀ سفرهایش به کشورهای منطقه و جهان را آغاز کرده‌است و نیز رییس‌جمهور غنی طرح هفت مرحله‌یی را برای صلح آماده‌ کرده‌است.

هنوز مشخص نیست که آیا گفت‌وگوهای متوقف شدۀ امریکا با طالبان از سرگرفته خواهد شد یا نه و ویا طالبان حاضر خواهند شد که گفت‌وگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را بپذیرند.

هم‌رسانی کنید