تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

عبدالله: سیاسیون دور از قدرت به فکر سرنگونی نظام نباشند

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می گوید که سیاست گران نباید برای مطرح شدن شان، سرنگونی حکومت و یا ایجاد حکومت موقت و نیز برگزاری لویه جرگه را مطرح بسازند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین و نزدیکان وی اوضاع کنونی کشور را بحرانی می دانند و برای برون رفت از این بحران، خواهان برگزاری لویه جرگه استند.

آقای عبدالله در نشست امروز شورای وزیران، بی آنکه از کسی نام ببرد، گفت که منتقدان حکومت باید حوصله مندی پیشه کنند و تحمل دو روز دوری از قدرت را داشته باشند.

وی در این باره گفت: «توقع ما از سیاست مداران این است که بیشتر سیاست در مسیر سالم قرار بگیرد ... چند روزی حوصلۀ بیرون از حکومت بودن را هم باید داشته باشند، وقتی از دموکراسی و مردم سالاری صحبت می کنیم، باید رسمی از خود به جا بگذاریم که آینده روی آن بنا شده بتواند. اگر دو روزی گذشت و در حکومت نبودیم، بگویم که زود حکومت موقت شود، اگر موقت نمی شود، چپه شود، بعد اگر این هم نمی شود لویه جرگه شود، به هر طریقی که می شود باید مطرح شویم.»

به بارو آقای عبدالله، طرفداران برگزاری لویه جرگه، با منافع ملی و مسایل دیگر در کشور سیاسی برخورد می کنند. او اظهار داشت: «در گذشته هم اپوزیسیون بوده در کشور، مبارزه سیاسی داشتند، اما هیچ وقت و هیچ روزی خواستار سقوط نظام یا سقوط حکومت نبودند.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان نیز خواست سیاست گران کشور را برای برگزاری لویه جرگه، شرم آور می دانند و می گویند کسانی که هدف شان افزایش بحران در کشور است، بر برگزاری لویه جرگه تأکید می ورزند.

عارف رحمانی، عضو مجلس بیان داشت: «باید قانون اساسی را دور نزنیم. چه کسی مثل آقای حامد کرزی باشد چه آقای محمد اشرف غنی.»

عبدالطیف پدرام، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز افزود: «نه قانون اساسی لویه جرگه اش درست است نه عنعنه یی اش درست است؛ یک ابزار کهن است به درد مسایل امروز ما نمی خورد ما لویه جرگه را رد می کنیم.»

بربنیاد تفاهم نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، این حکومت باید در مدت دو سال نخست به منظور تعدیل قانون اساسی و مشخص ساختن کرسی نخست وزیری، لویه جرگۀ قانون اساسی را برگزار می کرد، کاری که هنوز حکومت وحدت ملی باگذشت سه سال، از پسش برآمده نتوانسته است.

افغانستان

عبدالله: سیاسیون دور از قدرت به فکر سرنگونی نظام نباشند

عبدالله عبدالله تلویحا به حامد کرزی، رییس جمهور پیشین و دیگر طرفداران برگزاری لویه جرگه می گوید که دوری از قدرت را تحمل کنند و به فکر سرنگونی نظام نباشند.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می گوید که سیاست گران نباید برای مطرح شدن شان، سرنگونی حکومت و یا ایجاد حکومت موقت و نیز برگزاری لویه جرگه را مطرح بسازند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین و نزدیکان وی اوضاع کنونی کشور را بحرانی می دانند و برای برون رفت از این بحران، خواهان برگزاری لویه جرگه استند.

آقای عبدالله در نشست امروز شورای وزیران، بی آنکه از کسی نام ببرد، گفت که منتقدان حکومت باید حوصله مندی پیشه کنند و تحمل دو روز دوری از قدرت را داشته باشند.

وی در این باره گفت: «توقع ما از سیاست مداران این است که بیشتر سیاست در مسیر سالم قرار بگیرد ... چند روزی حوصلۀ بیرون از حکومت بودن را هم باید داشته باشند، وقتی از دموکراسی و مردم سالاری صحبت می کنیم، باید رسمی از خود به جا بگذاریم که آینده روی آن بنا شده بتواند. اگر دو روزی گذشت و در حکومت نبودیم، بگویم که زود حکومت موقت شود، اگر موقت نمی شود، چپه شود، بعد اگر این هم نمی شود لویه جرگه شود، به هر طریقی که می شود باید مطرح شویم.»

به بارو آقای عبدالله، طرفداران برگزاری لویه جرگه، با منافع ملی و مسایل دیگر در کشور سیاسی برخورد می کنند. او اظهار داشت: «در گذشته هم اپوزیسیون بوده در کشور، مبارزه سیاسی داشتند، اما هیچ وقت و هیچ روزی خواستار سقوط نظام یا سقوط حکومت نبودند.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان نیز خواست سیاست گران کشور را برای برگزاری لویه جرگه، شرم آور می دانند و می گویند کسانی که هدف شان افزایش بحران در کشور است، بر برگزاری لویه جرگه تأکید می ورزند.

عارف رحمانی، عضو مجلس بیان داشت: «باید قانون اساسی را دور نزنیم. چه کسی مثل آقای حامد کرزی باشد چه آقای محمد اشرف غنی.»

عبدالطیف پدرام، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز افزود: «نه قانون اساسی لویه جرگه اش درست است نه عنعنه یی اش درست است؛ یک ابزار کهن است به درد مسایل امروز ما نمی خورد ما لویه جرگه را رد می کنیم.»

بربنیاد تفاهم نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، این حکومت باید در مدت دو سال نخست به منظور تعدیل قانون اساسی و مشخص ساختن کرسی نخست وزیری، لویه جرگۀ قانون اساسی را برگزار می کرد، کاری که هنوز حکومت وحدت ملی باگذشت سه سال، از پسش برآمده نتوانسته است.

هم‌رسانی کنید