Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: طالبان نمی‌توانند از حضور هراس‌افگنان درکشور انکار کنند

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییۀ حکومت وحدت ملی می‌‎گوید طالبان باید دانسته باشند که مثل گذشته، نمی‌توانند از حضور هراس‌افگنان در افغانستان انکار کنند.

آقای عبدالله که امروز (دوشنبه، ۲۰حوت) در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، تأکید کرد که طالبان پیش از یازدهم سپتامبر نیز به امریکاییان گفته بودند که هراس‌افگنان در افغانستان حضور ندارد اما این گفته‌ها دروغ ثابت شدند.

آقای عبدالله افزود: «در گذشته هم موقف طالبان این بود که در افغانستان تروریست نیست و اگر امروز هم بخواهند که همان موقف گذشته خودرا تکرار کنند که در افغانستان تروریستی نیست و ما تظمین می‌کنیم که نیست، این حرف را نه مردم افغانستان می‌پذیرد و نه هم دنیا.»

رییس‌اجراییه تصریح کرد که طالبان خود زمینۀ حضور تروریستان را در افغانستان فراهم می‌سازند: «من به این باور هستم هرگروۀ ترورستی، هرعملی را که انجام می‌دهند و به هر عنوانی که انجام می‌دهند؛ چون طالبان زمینۀ همین ناامنی را فراهم ساخته‌اند و تا هنگامی‌که آمادۀ وارد شدن به گفت‌وگوها با مردم افغانستان بشکل جدی نشده‌اند مسؤولیتش متوجه آن‌ها است.»

رییس اجراییه، در بخش دیگر از سخنانش بر حفظ نظام کنونی تأکید کرد و گفت که مردم نمی‌خواهند این نظام را از دست بدهند: «همه مسؤولیت مشترک برای دفاع از جمهوری اسلامی افغانستان داریم چون این یک دستاورد مردم افغانستان است و قرار نیست که در این باره معامله صورت بگیرد.»

او افزود: «مسلۀ بحث در مورد تغییر نظام اصلأ تغییر دیدگاه در میان سیاسیون وجود ندارد. خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان دوام نظام جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. می‎خواهم به مردم اطمینان بدهم که در این راستا تعلل صورت نخواهد گرفت.»

عبدالله عبدالله در بارۀ حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیز گفت که درصورت ختم جنگ، نیاز به حضور این نیروها نیست: «در افغانستان جنگ نباشد و گروه‌های تروریستی هم نباشد، ضرورتی به قوای بین‌المللی نیست.»

رییس اجراییه افزود که مردم در بارۀ چگونگی گفت‌وگوهای ایالات متحده و طالبان قطر نگرانی دارند چون هیچ معلومات در این باره در دسترس نیست.

این در حالی است که پنجمین دور گفت‌وگوهای ایالات متحده و طالبان وارد پانزدهمین روزش شده‌است. در این مدت، نماینده‌گان دو طرف، در غیبت حکومت افغانستان و پشت درهای بسته در بارۀ چگونگی صلح در افغانستان گفت‌وگو می‌کنند.

هنوز هم معلوم نیست تا چه زمانی این گفت‌وگوها ادامه خواهد یافت.

عبدالله: طالبان نمی‌توانند از حضور هراس‌افگنان درکشور انکار کنند

رییس‌اجراییه تصریح کرد که طالبان خود زمینۀ حضور تروریستان را در افغانستان فراهم می‌سازند.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییۀ حکومت وحدت ملی می‌‎گوید طالبان باید دانسته باشند که مثل گذشته، نمی‌توانند از حضور هراس‌افگنان در افغانستان انکار کنند.

آقای عبدالله که امروز (دوشنبه، ۲۰حوت) در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، تأکید کرد که طالبان پیش از یازدهم سپتامبر نیز به امریکاییان گفته بودند که هراس‌افگنان در افغانستان حضور ندارد اما این گفته‌ها دروغ ثابت شدند.

آقای عبدالله افزود: «در گذشته هم موقف طالبان این بود که در افغانستان تروریست نیست و اگر امروز هم بخواهند که همان موقف گذشته خودرا تکرار کنند که در افغانستان تروریستی نیست و ما تظمین می‌کنیم که نیست، این حرف را نه مردم افغانستان می‌پذیرد و نه هم دنیا.»

رییس‌اجراییه تصریح کرد که طالبان خود زمینۀ حضور تروریستان را در افغانستان فراهم می‌سازند: «من به این باور هستم هرگروۀ ترورستی، هرعملی را که انجام می‌دهند و به هر عنوانی که انجام می‌دهند؛ چون طالبان زمینۀ همین ناامنی را فراهم ساخته‌اند و تا هنگامی‌که آمادۀ وارد شدن به گفت‌وگوها با مردم افغانستان بشکل جدی نشده‌اند مسؤولیتش متوجه آن‌ها است.»

رییس اجراییه، در بخش دیگر از سخنانش بر حفظ نظام کنونی تأکید کرد و گفت که مردم نمی‌خواهند این نظام را از دست بدهند: «همه مسؤولیت مشترک برای دفاع از جمهوری اسلامی افغانستان داریم چون این یک دستاورد مردم افغانستان است و قرار نیست که در این باره معامله صورت بگیرد.»

او افزود: «مسلۀ بحث در مورد تغییر نظام اصلأ تغییر دیدگاه در میان سیاسیون وجود ندارد. خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان دوام نظام جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. می‎خواهم به مردم اطمینان بدهم که در این راستا تعلل صورت نخواهد گرفت.»

عبدالله عبدالله در بارۀ حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیز گفت که درصورت ختم جنگ، نیاز به حضور این نیروها نیست: «در افغانستان جنگ نباشد و گروه‌های تروریستی هم نباشد، ضرورتی به قوای بین‌المللی نیست.»

رییس اجراییه افزود که مردم در بارۀ چگونگی گفت‌وگوهای ایالات متحده و طالبان قطر نگرانی دارند چون هیچ معلومات در این باره در دسترس نیست.

این در حالی است که پنجمین دور گفت‌وگوهای ایالات متحده و طالبان وارد پانزدهمین روزش شده‌است. در این مدت، نماینده‌گان دو طرف، در غیبت حکومت افغانستان و پشت درهای بسته در بارۀ چگونگی صلح در افغانستان گفت‌وگو می‌کنند.

هنوز هم معلوم نیست تا چه زمانی این گفت‌وگوها ادامه خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید