Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله از تشکیل هیئت مذاکره کننده حمایت کرد

عبدالله عبدالله در یک خبرنامه تشکیل «هیئت مذاکره کنندهٔ همه شمول» را یک قدم مهم برای زمینه سازی مذاکرات بین الافغانی خواند و گفت که «موقف دایمی ما این است که تأمین صلح عادلانه پایدار و باعزت، اولویت مردم افغانستان است.»

آقای عبدالله گفت که «با آنکه برای حل بحران سیاسی ناشی از انتخابات پر از تقلب، هنوز راه حل مورد قبول به میان نیامده، تعهد ما این است که تا حد امکان مساله صلح را تحت شعاع سایر موارد اختلافی قرار ندهیم.»

حکومت افغانستان، به تاریخ ۷حمل هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان را نهایی کرد. 

به گفتۀ وزارت دولت در امور صلح، این هیئت همه‌شمول است و برای رسیدن به صلح آجندی گفتگو با طالبان را نیز آماده کرده‌اند.

آقای عبدالله در ادامه گفت از تلاش شخصیت های ملی، پارلمان کشور و سایر مجموعه ها در راستای حل بحران سیاسی حاضر، استقبال و‌قدردانی می کند. 

آقای عبدالله گفت که در باره ترتیب هیئت مذاکره کننده، ملاحظاتی از آدرس برخی از جوانب مطرح گردیده که قابل درک است. 

او افزود: «من به این باورم که با شروع مذاکره ‌‌و ادامه آن، زمینه برای تمثیل نمایندگی جامع تر با در نظرداشت تصامیم مهمی که در پیشرو است باید وجود داشته باشد.»

به گفتۀ آقای عبدالله، تیم مذاکره کننده، از جمهوری اسلامی افغانستان و ‌منافع ملی کشور نمایندگی می‌کند. او افزود: «در مورد روش گزارشدهی و مرجع اعطای صلاحیت به این تیم بحث بیشتر را ضروری می‌دانیم.»

رییس جمهور غنی در نشستی با مقام‌های وزارت تحصیلات عالی روی طرح آموزش راه دور گفتگو کرد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی گفت اداره ملی احصایه و معلومات مسئولیت بخش تخنیکی این طرح را به عهده می‌گیرد و همچنان در راستای کاهش قیمت انترنت اجرئات لازم صورت خواهد گرفت.

عبدالله عبدالله از تشکیل هیئت مذاکره کننده حمایت کرد

آقای عبدالله می‌‌گوید که هیئت مذاکره کننده، از جمهوری اسلامی افغانستان و ‌منافع ملی کشور نمایندگی می‌کند

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله در یک خبرنامه تشکیل «هیئت مذاکره کنندهٔ همه شمول» را یک قدم مهم برای زمینه سازی مذاکرات بین الافغانی خواند و گفت که «موقف دایمی ما این است که تأمین صلح عادلانه پایدار و باعزت، اولویت مردم افغانستان است.»

آقای عبدالله گفت که «با آنکه برای حل بحران سیاسی ناشی از انتخابات پر از تقلب، هنوز راه حل مورد قبول به میان نیامده، تعهد ما این است که تا حد امکان مساله صلح را تحت شعاع سایر موارد اختلافی قرار ندهیم.»

حکومت افغانستان، به تاریخ ۷حمل هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان را نهایی کرد. 

به گفتۀ وزارت دولت در امور صلح، این هیئت همه‌شمول است و برای رسیدن به صلح آجندی گفتگو با طالبان را نیز آماده کرده‌اند.

آقای عبدالله در ادامه گفت از تلاش شخصیت های ملی، پارلمان کشور و سایر مجموعه ها در راستای حل بحران سیاسی حاضر، استقبال و‌قدردانی می کند. 

آقای عبدالله گفت که در باره ترتیب هیئت مذاکره کننده، ملاحظاتی از آدرس برخی از جوانب مطرح گردیده که قابل درک است. 

او افزود: «من به این باورم که با شروع مذاکره ‌‌و ادامه آن، زمینه برای تمثیل نمایندگی جامع تر با در نظرداشت تصامیم مهمی که در پیشرو است باید وجود داشته باشد.»

به گفتۀ آقای عبدالله، تیم مذاکره کننده، از جمهوری اسلامی افغانستان و ‌منافع ملی کشور نمایندگی می‌کند. او افزود: «در مورد روش گزارشدهی و مرجع اعطای صلاحیت به این تیم بحث بیشتر را ضروری می‌دانیم.»

رییس جمهور غنی در نشستی با مقام‌های وزارت تحصیلات عالی روی طرح آموزش راه دور گفتگو کرد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی گفت اداره ملی احصایه و معلومات مسئولیت بخش تخنیکی این طرح را به عهده می‌گیرد و همچنان در راستای کاهش قیمت انترنت اجرئات لازم صورت خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید