تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: ما آماده استیم به گونه مستقیم با طالبان گفت‌وگو کنیم

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در ختم نشست «روند کابل» گفت دست یافتن به صلح و همکاری‌های امنیتی یکی از خواست‌های بزرگ مردم افغانستان است.

آقای عبدالله با اشاره به صحبت‌های رییس جمهور در باره صلح و امنیت می‌گوید هدف ملی ما دست یافتن به یک صلح عادلانه، با اعتبار و دوام‌دار است.  

وی گفت: «ما آماده هستیم به صورت مستقیم بدون شرط و شرایط یا تهدید به خشونت حرف بزنیم. پیام ما واضح و روشن است. ما به صحبت و مذاکره با طالبان به اساس یک برنامه واقع‌بینانه مصالحه که به قضایای مورد اختلاف میان ما یا به قضایایی که باعث جنگ شده‌اند٬ بپردازد٬ پابند هستیم. ما طرف‌دار یک صلح با اعتبار و عودت عزت‌مندانه شهروندان افغانستان به کشور خودشان هستیم.»

به گفته آقای عبدالله، مسئله افغانستان نه یک قضیه داخلی محض است و نه یک قضیه کاملا بیرونی، بلکه یک روند چند جانبه است.

رییس اجراییه از شهروندان کشور خواست که بی‌درنظرداشت وابستگی‌ها، اختلاف‌ها، نارضایتی‌ها و آرزوهای‌ شخصی شان یک چشم‌انداز مشترک را برای رسیدن به یک دیدگاه ملی ترسیم کنند.

آقای عبدالله با اشاره به نشست ژنو که دیروز برگذار شده بود چنین گفت: «در نشستی در ژنو دیروز در صحبت‌هایم به جمعی از متخصصان گفتم که کارشناسان در باره انگیزه‌های چهل سال جنگ در افغانستان دیدگاه‌های مختلفی دارند. عده‌ی می‌گویند دلیل موقعیت جغرافیایی افغانستان است٬ عده‌ی تغییر توجه و رقابت‌ها میان منافع جیو-سیاسی و جیو-استراتیژیک را ملامت می‌کنند و عده‌ی رابطه‌ی افغانستان با نظام دولتی را عامل این بحران تلقی می‌نمایند.»

آقای عبدالله گفت برخی از کشورها از تروریزم و خشونت همچون ابزار استفاده می‌‌کنند و باید جلو این کار گرفته شود.

رییس اجراییه در ادامه صحبت‌هایش افزود: «یکی از عوامل پیچیده، استفاده از خشونت و تروریزم به عنوان سلاح و ابزار در سیاست خارجی و امنیتی است. این پدیده باید بیشتر از این نادیده گرفته نشود.»

به گفته آقای عبدالله، برای رسیده‌گی به این چالش باید کشورهای منطقه باهم یک‌جا کار کنند.

رییس اجراییه در ادامه گفت تجربه نشان داده است که اول باید برای انجام یک کار اراده سیاسی داشته باشیم و پس از آن باید همکاری صورت بگیرد. وی با انتقاد از کسانی‌که چنین اراده نداشتند گفت: «ما در طی سالیان گذشته فراگرفتیم که اراده‌ی سیاسی بر همکاری سبقت دارد. چه‌گونه می‌توانیم به این مرحله برسیم؟ اگر قرار است همکاری مشترک٬ ما را در این مسیر یاری نماید٬ این سوال را باید کسانی‌که چنین اراده‌ی نداشتند یا به عنوان مخرب عمل کردند٬ پاسخ دهند.»

رییس اجراییه می‌گوید که با آن‌که تلاش‌های گذشته برای رسیدن به صلح نتیجه زیاد نداشته است، اما روند دست یابی به صلح نباید متوقف شود.

رییس اجراییه در ادامه افزود: «افغانستان در ۲۵ سال گذشته میانجی‌گری‌های منطقه‌ی و بین المللی مختلفی را برای دست یافتن به صلح تجربه کرده است. اما این تلاش‌ها تا هنوز نتیجه‌ی نداده‌اند٬ ولی این به معنای عدم درک نیاز به صلح و تلاش در این راستا نیست.»

آقای عبدالله گفت افغانستان در خط نخست نبرد با هراس افگنی قرار دارد و مردم افغانستان در این راه قربانی‌های زیاد داده‌اند.

آقای عبدالله گفت افغانستان می‌خواهد با کشورهای همسایه و منطقه رابطه دوستانه و همکاری داشته باشد.

وی گفت: «ما گزینه‌ی جز کار مشترک٬ تبادله معلومات استخباراتی٬ هماهنگی و اقدام عملی علیه تروریزم در وقت نیاز٬ بدون در نظرداشت وابستگی‌ها و انگیزه‌های آنان٬ نداریم.»

عبدالله: ما آماده استیم به گونه مستقیم با طالبان گفت‌وگو کنیم

آقای عبدالله با اشاره به صحبت‌های رییس جمهور در باره صلح و امنیت می‌گوید هدف ملی ما دست یافتن به یک صلح عادلانه، با اعتبار و دوام‌دار است.  

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در ختم نشست «روند کابل» گفت دست یافتن به صلح و همکاری‌های امنیتی یکی از خواست‌های بزرگ مردم افغانستان است.

آقای عبدالله با اشاره به صحبت‌های رییس جمهور در باره صلح و امنیت می‌گوید هدف ملی ما دست یافتن به یک صلح عادلانه، با اعتبار و دوام‌دار است.  

وی گفت: «ما آماده هستیم به صورت مستقیم بدون شرط و شرایط یا تهدید به خشونت حرف بزنیم. پیام ما واضح و روشن است. ما به صحبت و مذاکره با طالبان به اساس یک برنامه واقع‌بینانه مصالحه که به قضایای مورد اختلاف میان ما یا به قضایایی که باعث جنگ شده‌اند٬ بپردازد٬ پابند هستیم. ما طرف‌دار یک صلح با اعتبار و عودت عزت‌مندانه شهروندان افغانستان به کشور خودشان هستیم.»

به گفته آقای عبدالله، مسئله افغانستان نه یک قضیه داخلی محض است و نه یک قضیه کاملا بیرونی، بلکه یک روند چند جانبه است.

رییس اجراییه از شهروندان کشور خواست که بی‌درنظرداشت وابستگی‌ها، اختلاف‌ها، نارضایتی‌ها و آرزوهای‌ شخصی شان یک چشم‌انداز مشترک را برای رسیدن به یک دیدگاه ملی ترسیم کنند.

آقای عبدالله با اشاره به نشست ژنو که دیروز برگذار شده بود چنین گفت: «در نشستی در ژنو دیروز در صحبت‌هایم به جمعی از متخصصان گفتم که کارشناسان در باره انگیزه‌های چهل سال جنگ در افغانستان دیدگاه‌های مختلفی دارند. عده‌ی می‌گویند دلیل موقعیت جغرافیایی افغانستان است٬ عده‌ی تغییر توجه و رقابت‌ها میان منافع جیو-سیاسی و جیو-استراتیژیک را ملامت می‌کنند و عده‌ی رابطه‌ی افغانستان با نظام دولتی را عامل این بحران تلقی می‌نمایند.»

آقای عبدالله گفت برخی از کشورها از تروریزم و خشونت همچون ابزار استفاده می‌‌کنند و باید جلو این کار گرفته شود.

رییس اجراییه در ادامه صحبت‌هایش افزود: «یکی از عوامل پیچیده، استفاده از خشونت و تروریزم به عنوان سلاح و ابزار در سیاست خارجی و امنیتی است. این پدیده باید بیشتر از این نادیده گرفته نشود.»

به گفته آقای عبدالله، برای رسیده‌گی به این چالش باید کشورهای منطقه باهم یک‌جا کار کنند.

رییس اجراییه در ادامه گفت تجربه نشان داده است که اول باید برای انجام یک کار اراده سیاسی داشته باشیم و پس از آن باید همکاری صورت بگیرد. وی با انتقاد از کسانی‌که چنین اراده نداشتند گفت: «ما در طی سالیان گذشته فراگرفتیم که اراده‌ی سیاسی بر همکاری سبقت دارد. چه‌گونه می‌توانیم به این مرحله برسیم؟ اگر قرار است همکاری مشترک٬ ما را در این مسیر یاری نماید٬ این سوال را باید کسانی‌که چنین اراده‌ی نداشتند یا به عنوان مخرب عمل کردند٬ پاسخ دهند.»

رییس اجراییه می‌گوید که با آن‌که تلاش‌های گذشته برای رسیدن به صلح نتیجه زیاد نداشته است، اما روند دست یابی به صلح نباید متوقف شود.

رییس اجراییه در ادامه افزود: «افغانستان در ۲۵ سال گذشته میانجی‌گری‌های منطقه‌ی و بین المللی مختلفی را برای دست یافتن به صلح تجربه کرده است. اما این تلاش‌ها تا هنوز نتیجه‌ی نداده‌اند٬ ولی این به معنای عدم درک نیاز به صلح و تلاش در این راستا نیست.»

آقای عبدالله گفت افغانستان در خط نخست نبرد با هراس افگنی قرار دارد و مردم افغانستان در این راه قربانی‌های زیاد داده‌اند.

آقای عبدالله گفت افغانستان می‌خواهد با کشورهای همسایه و منطقه رابطه دوستانه و همکاری داشته باشد.

وی گفت: «ما گزینه‌ی جز کار مشترک٬ تبادله معلومات استخباراتی٬ هماهنگی و اقدام عملی علیه تروریزم در وقت نیاز٬ بدون در نظرداشت وابستگی‌ها و انگیزه‌های آنان٬ نداریم.»

هم‌رسانی کنید