Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عراقچی: به نیت امریکا در روند صلح افغانستان شک داریم

سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجۀ ایران در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز می‌گوید که کشورش به نیت امریکا در روند صلح در افغانستان شک دارد.

معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، می‌افزاید که تهران مخالف صلح در افغانستان نیست، اما به گفتۀ او، آن‌چه که امریکا با طالبان به راه انداخته‌است معامله با این گروه است.

او تأکید دارد که باید از رهگذر گفت‌وگوهای میان افغانان به روند صلح در افغانستان پرداخته شود.

آقای عراقچی، می‌افزاید که عوامل گونا‌گونی وجود دارند که ایران را نسبت به برنامۀ صلح امریکا با طالبان ناامید می‌سازد.

او هم‌چنان می‌گوید که حضور امریکا در منطقه خطرناک است و باعث بروز اختلافات زیادی خواهد شد: «ما معتقد استیم که به امریکا نباید اعتماد کرد و معتقد استیم که حضور امریکا در منطقه، حضور خطرناکی است و باعث اختلافات زیاد خواهد شد.»

معاون سیاسی وزارت امور خارجۀ ایران در پیوند به رابطۀ ایران و طالبان، پذیرفت که ایران با طالبان در تماس است؛ اما به گفتۀ او ایران با گروۀ طالبان رابطۀ نظام‌مندی ندارد.

او در این باره اظهار داشت: «شاید چندین سال است که ما - همان‌طوری که با همه گروه‌ها تماس داشتیم - با آن‌ها [طالبان] هم تماس داشتیم؛ نظرات‌شان را شنیدیم، نظرات خودمان را هم گفتیم، در یک مقطعی هم نمایندۀ آن‌ها به ایران سفر کرد، من باهاش صحبت کردم، با من گفت‌وگو کرد. یک‌بار دیگر هم نمایندۀ دیگری [طالبان به ایران] آمد که با وزیر خارجه ما ملاقات کرد.»

عراقچی در واکنش به گزارش‌هایی که در چندسال اخیر دربارۀ حضور مهاجران افغان مقیم در ایران در جنگ سوریه پخش شده‌اند، عمل‌کرد این جنگجویان را ستود: «نیروهایی که به‌عنوان فاطمیون شناخته می‌شوند، این‌ها ایثارگرانی استند که خون خودشان را برای امنیت افغانستان و امنیت منطقه داده‌اند و قابل تقدیر استند. هیچ زور و اجباری هم در کار نبود.»

در بیشتر از دوماۀ اخیر، دو رویداد غرق شدن شماری از شهروندان افغانستان در آب‌های مرزی ایران و نیز تیراندازی بر موتر حامل پناه‌جویان افغان در استان یزد ایران، یک‌بار دیگر انتقادهایی را دربارۀ آنچه که بدرفتاری‌ها در برابر افغانان در ایران گفته می‌شود، برانگیخته است؛ اما معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، این رویدادها را نشانه‌هایی از سیاست کشورش در برخورد با مهاجران نمی‌داند.

عراقچی در این باره گفت: «کاری بکنیم که احتمال این حوادث به حداقل برسد. مهم‌ترین کار این هست که یک روال قانونی برای حضور اتباع خارجی و اتباع افغانی در ایران ایجاد بکنیم.»

در این گفت‌وگو، سید عباس عراقچی، افغانستان را به اداره نکردن مرزهایش با ایران متهم ساخت و همین را یکی از علت‌های رفت‌وآمد غیرقانونی افغانان به ایران و بُروز برخی از مشکلات دانست.

عراقچی: به نیت امریکا در روند صلح افغانستان شک داریم

معاون سیاسی وزارت خارجه ایران می‌گوید که تهران با طالبان تماس‌هایی داشته‌است و در چندسال اخیر نماینده‌گان گروۀ طالبان به ایران سفرهایی نیز داشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجۀ ایران در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز می‌گوید که کشورش به نیت امریکا در روند صلح در افغانستان شک دارد.

معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، می‌افزاید که تهران مخالف صلح در افغانستان نیست، اما به گفتۀ او، آن‌چه که امریکا با طالبان به راه انداخته‌است معامله با این گروه است.

او تأکید دارد که باید از رهگذر گفت‌وگوهای میان افغانان به روند صلح در افغانستان پرداخته شود.

آقای عراقچی، می‌افزاید که عوامل گونا‌گونی وجود دارند که ایران را نسبت به برنامۀ صلح امریکا با طالبان ناامید می‌سازد.

او هم‌چنان می‌گوید که حضور امریکا در منطقه خطرناک است و باعث بروز اختلافات زیادی خواهد شد: «ما معتقد استیم که به امریکا نباید اعتماد کرد و معتقد استیم که حضور امریکا در منطقه، حضور خطرناکی است و باعث اختلافات زیاد خواهد شد.»

معاون سیاسی وزارت امور خارجۀ ایران در پیوند به رابطۀ ایران و طالبان، پذیرفت که ایران با طالبان در تماس است؛ اما به گفتۀ او ایران با گروۀ طالبان رابطۀ نظام‌مندی ندارد.

او در این باره اظهار داشت: «شاید چندین سال است که ما - همان‌طوری که با همه گروه‌ها تماس داشتیم - با آن‌ها [طالبان] هم تماس داشتیم؛ نظرات‌شان را شنیدیم، نظرات خودمان را هم گفتیم، در یک مقطعی هم نمایندۀ آن‌ها به ایران سفر کرد، من باهاش صحبت کردم، با من گفت‌وگو کرد. یک‌بار دیگر هم نمایندۀ دیگری [طالبان به ایران] آمد که با وزیر خارجه ما ملاقات کرد.»

عراقچی در واکنش به گزارش‌هایی که در چندسال اخیر دربارۀ حضور مهاجران افغان مقیم در ایران در جنگ سوریه پخش شده‌اند، عمل‌کرد این جنگجویان را ستود: «نیروهایی که به‌عنوان فاطمیون شناخته می‌شوند، این‌ها ایثارگرانی استند که خون خودشان را برای امنیت افغانستان و امنیت منطقه داده‌اند و قابل تقدیر استند. هیچ زور و اجباری هم در کار نبود.»

در بیشتر از دوماۀ اخیر، دو رویداد غرق شدن شماری از شهروندان افغانستان در آب‌های مرزی ایران و نیز تیراندازی بر موتر حامل پناه‌جویان افغان در استان یزد ایران، یک‌بار دیگر انتقادهایی را دربارۀ آنچه که بدرفتاری‌ها در برابر افغانان در ایران گفته می‌شود، برانگیخته است؛ اما معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، این رویدادها را نشانه‌هایی از سیاست کشورش در برخورد با مهاجران نمی‌داند.

عراقچی در این باره گفت: «کاری بکنیم که احتمال این حوادث به حداقل برسد. مهم‌ترین کار این هست که یک روال قانونی برای حضور اتباع خارجی و اتباع افغانی در ایران ایجاد بکنیم.»

در این گفت‌وگو، سید عباس عراقچی، افغانستان را به اداره نکردن مرزهایش با ایران متهم ساخت و همین را یکی از علت‌های رفت‌وآمد غیرقانونی افغانان به ایران و بُروز برخی از مشکلات دانست.

هم‌رسانی کنید