تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

عطامحمد نور: بابت حمایت از عبدالله عبدالله از ملت معذرت می‌خواهم

عطا‌محمد نور،  والی بلخ امروز (دوشنبه ۲۳ حوت) در مراسم گرامی‌داشت از سومین سال‌یاد درگذشت مارشال محمد‌قسیم فهیم گفت که وی از مردم و متحدان سیاسی‌اش بابت پشتیبانی آنان از عبدالله عبدالله، در دوره پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری پوزش میخواهد.

آقای نور در این باره چنین اظهار داشت:" از همه خانواده‌های که در انتخابات قربانی داده‌اند معذرت می‌خواهم و از همه متحدین سیاسی که ما نتوانستیم زودتر به حق‌شان برسانیم از اینها هم معذرت می‌خواهم."

آقای نور گفت عبدالله به دلیل «جبن سیاسی» که دارد نتوانسته است که از حقوق مردم پشتیبانی کند از اینرو دیگر با او همکاری سیاسی ندارد و پس از دوسال وداع می‌گوید.

وی افزود: "بعد از دوسال و چند ماه از تصامیم سیاسی تیم جدا کردیم گفتیم که تو نمی‌توانی آنچه را که ملت می‌خواهد مسئولیت‌اش را به شانه‌های خود حمل کنی و به سر منزل مقصود برسانی این توانایی به تو دیده نمی‌شود."

نور علاوه کرد: "ما نمی‌خواهیم آنچه را که تو نمی‌توانی تحقق بدهی با حمایت میلیونی ما پس با تو وداع می‌کنیم پس بهتر است که خط سیاسی خود را جدا کنیم."

آقای نور خطاب به مردم می‌گوید با شمشیر در برابر کسانی می‌ایستد که با حق مردم معامله می‌کند و اجازه نمی‌دهد دیگر کسی با سرنوشت آنان بازی کند.

سخنرانان دیگر این همایش از کارنامه‌های مارشال محمد‌قسیم فهیم یاد کرده و می‌گویند که درس ایثار و فداکاری را از او آموخته‌اند.

رجب‌علی راشد، معاون قل اردوی ۲۰۹ شاهین گفته است: "او مرد مومن و فداکار بود که این راه را برگزید ملت اگر راه او را ادامه دهد اسارت ندارد."

محمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ گفته است: "او با قامت بلند و شهامت بی‌نظیر پرچم افغانستان را همچنان بلند و با اهتزاز نگهداشت و تا امروز زیر بیرق خود ما به زندگی خویش ادامه می‌دهیم."

با این‌همه، آقای نور در این همایش تعهد سپرد که در روزهای اول سال پیش‌رو نتایج گفتگوهایش با محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور را با مردم شریک می‌سازد.

افغانستان

عطامحمد نور: بابت حمایت از عبدالله عبدالله از ملت معذرت می‌خواهم

آقای نور خطاب به مردم می‌گوید با شمشیر در برابر کسانی می‌ایستد که با حق مردم معامله می‌کند و اجازه نمی‌دهد دیگر کسی با سرنوشت آنان بازی کند.

Thumbnail

عطا‌محمد نور،  والی بلخ امروز (دوشنبه ۲۳ حوت) در مراسم گرامی‌داشت از سومین سال‌یاد درگذشت مارشال محمد‌قسیم فهیم گفت که وی از مردم و متحدان سیاسی‌اش بابت پشتیبانی آنان از عبدالله عبدالله، در دوره پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری پوزش میخواهد.

آقای نور در این باره چنین اظهار داشت:" از همه خانواده‌های که در انتخابات قربانی داده‌اند معذرت می‌خواهم و از همه متحدین سیاسی که ما نتوانستیم زودتر به حق‌شان برسانیم از اینها هم معذرت می‌خواهم."

آقای نور گفت عبدالله به دلیل «جبن سیاسی» که دارد نتوانسته است که از حقوق مردم پشتیبانی کند از اینرو دیگر با او همکاری سیاسی ندارد و پس از دوسال وداع می‌گوید.

وی افزود: "بعد از دوسال و چند ماه از تصامیم سیاسی تیم جدا کردیم گفتیم که تو نمی‌توانی آنچه را که ملت می‌خواهد مسئولیت‌اش را به شانه‌های خود حمل کنی و به سر منزل مقصود برسانی این توانایی به تو دیده نمی‌شود."

نور علاوه کرد: "ما نمی‌خواهیم آنچه را که تو نمی‌توانی تحقق بدهی با حمایت میلیونی ما پس با تو وداع می‌کنیم پس بهتر است که خط سیاسی خود را جدا کنیم."

آقای نور خطاب به مردم می‌گوید با شمشیر در برابر کسانی می‌ایستد که با حق مردم معامله می‌کند و اجازه نمی‌دهد دیگر کسی با سرنوشت آنان بازی کند.

سخنرانان دیگر این همایش از کارنامه‌های مارشال محمد‌قسیم فهیم یاد کرده و می‌گویند که درس ایثار و فداکاری را از او آموخته‌اند.

رجب‌علی راشد، معاون قل اردوی ۲۰۹ شاهین گفته است: "او مرد مومن و فداکار بود که این راه را برگزید ملت اگر راه او را ادامه دهد اسارت ندارد."

محمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ گفته است: "او با قامت بلند و شهامت بی‌نظیر پرچم افغانستان را همچنان بلند و با اهتزاز نگهداشت و تا امروز زیر بیرق خود ما به زندگی خویش ادامه می‌دهیم."

با این‌همه، آقای نور در این همایش تعهد سپرد که در روزهای اول سال پیش‌رو نتایج گفتگوهایش با محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور را با مردم شریک می‌سازد.

هم‌رسانی کنید