تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عطامحمد نور موقف‌گیری تازۀ غنی را محتاطانه استقبال کرد

سرپرست ولایت بلخ در مراسم بیست‌وچهارمین سال‌روز پیروزی مجاهدین در شهر مزار شریف می‌گوید که سخنرانی رییس‌جمهور امیدوارکننده‌است به شرطی که سخنرانی تشریفاتی نبوده باشد؛ چون مردم منتظر عملی‌شدن وعده‌های رییس‌جمهور استند.

در این مراسم مقام‌های محلی بلخ، بزرگان قوم، عالمان دین، سیاست‌گران خارجی، فعالان جامعۀ مدنی و شماری از باشنده‌گان بلخ شرکت کرده بودند.

آقای نور گفت: «صحبت جناب رییس‌جمهور در شورای ملی صحبت امیدوارکننده بود، اما به شرطی که صحبت عملی بوده باشد.»

رییس‌جمهورغنی روز دوشنبه (۶ ثور) در نشست مشترک شورای ملی گفت که داعشیان، القاعده، آدم‌کشان حقانی و «برخی»‌از طالبان دشمنان افغانستان استند.

رییس‌جمهورغنی گفته بود که گروه‌های اجیر خارجی مانند داعشیان، القاعده و برخی‌از طالبان که به اشاره خارجیان کار می‌کنند دشمنان افغانستان استند. او افزوده بود که حکومت برای طالبانی که صلح می‌خواهد دروازه صلح را باز نگهداشته است و با دشمنان افغانستان می‌جنگند.

سرپرست ولایت بلخ می‌افزاید که شهروندان کشور منتظر عملی‌شدن این وعده‌ها استند.

آقای نور می‌گوید که برخی از سران مجاهدین پس از پیروزی در راستای حکومت‌داری مرتکب اشتباه‌های بزرگ شدند، اما نباید ۷ و ۸ ثور را یکسان دانست.

آقای نور، پیروزی مجاهدین را بزرگ‌ترین دستاورد می‌داند، اما ابراز تأسف می‌کند که برخی‌ها به نام مجاهدین و یا پیوستن به صفوف آنان سبب بدنامی مجاهدین شدند.

او ادامه داد: «آنانی که به‌حیث اجیر در سرآسیاب کابل نشسته بودند و کابل را راکت‌باران می‌کردند ما نمی‌توانیم آن را توجیه کنیم.»

«دسته‌هایی که با مجاهدین یکجا شدند یا مجاهد بود یا ملیشه بود یا قطعات قومی بود یا اردوی سابقه تعدادش بود؛ هر کسی که بود واقعاً بخش‌هایی از کابل را چور و چپاول کردند. ما نمی‌خواهیم آن را توجیه کنیم.»

در این مراسم از تلاش برخی گروه‌ها از بهر تفرقه‌افگنی و گسترش ناامنی‌ها در شمال کشور نیز سخن گفتند.

فتانه اسحاق گیلانی، رییس اجتماع زنان افغانستان گفت: «لطفاً همان رقم وحدت که در دوران جهاد با هم داشتید همان وحدت و برادری تان را نگاه کنید.»

شماری از شرکت کننده‌گان این همایش، دیدگاه‌های شان را در مورد هشت ثور این‌گونه فشرده می‌سازند.

عبدالبصیر، یک تن از باشنده‌گان مزار شریف گفت: «بعد از ۸ ثور هم مردم افغانستان آن آرامی را که باید می‌شد ندیدند ولی بعضی از مجاهدین از نام مجاهدین استفاده کردند و مردم افغانستان را به خاک و خون هشت ثور هم کشانیدند.»

عطامحمد نور موقف‌گیری تازۀ غنی را محتاطانه استقبال کرد

سرپرست ولایت بلخ در مراسم بیست‌وچهارمین سال‌روز پیروزی مجاهدین در شهر مزار شریف می‌گوید که سخنرانی

Thumbnail

سرپرست ولایت بلخ در مراسم بیست‌وچهارمین سال‌روز پیروزی مجاهدین در شهر مزار شریف می‌گوید که سخنرانی رییس‌جمهور امیدوارکننده‌است به شرطی که سخنرانی تشریفاتی نبوده باشد؛ چون مردم منتظر عملی‌شدن وعده‌های رییس‌جمهور استند.

در این مراسم مقام‌های محلی بلخ، بزرگان قوم، عالمان دین، سیاست‌گران خارجی، فعالان جامعۀ مدنی و شماری از باشنده‌گان بلخ شرکت کرده بودند.

آقای نور گفت: «صحبت جناب رییس‌جمهور در شورای ملی صحبت امیدوارکننده بود، اما به شرطی که صحبت عملی بوده باشد.»

رییس‌جمهورغنی روز دوشنبه (۶ ثور) در نشست مشترک شورای ملی گفت که داعشیان، القاعده، آدم‌کشان حقانی و «برخی»‌از طالبان دشمنان افغانستان استند.

رییس‌جمهورغنی گفته بود که گروه‌های اجیر خارجی مانند داعشیان، القاعده و برخی‌از طالبان که به اشاره خارجیان کار می‌کنند دشمنان افغانستان استند. او افزوده بود که حکومت برای طالبانی که صلح می‌خواهد دروازه صلح را باز نگهداشته است و با دشمنان افغانستان می‌جنگند.

سرپرست ولایت بلخ می‌افزاید که شهروندان کشور منتظر عملی‌شدن این وعده‌ها استند.

آقای نور می‌گوید که برخی از سران مجاهدین پس از پیروزی در راستای حکومت‌داری مرتکب اشتباه‌های بزرگ شدند، اما نباید ۷ و ۸ ثور را یکسان دانست.

آقای نور، پیروزی مجاهدین را بزرگ‌ترین دستاورد می‌داند، اما ابراز تأسف می‌کند که برخی‌ها به نام مجاهدین و یا پیوستن به صفوف آنان سبب بدنامی مجاهدین شدند.

او ادامه داد: «آنانی که به‌حیث اجیر در سرآسیاب کابل نشسته بودند و کابل را راکت‌باران می‌کردند ما نمی‌توانیم آن را توجیه کنیم.»

«دسته‌هایی که با مجاهدین یکجا شدند یا مجاهد بود یا ملیشه بود یا قطعات قومی بود یا اردوی سابقه تعدادش بود؛ هر کسی که بود واقعاً بخش‌هایی از کابل را چور و چپاول کردند. ما نمی‌خواهیم آن را توجیه کنیم.»

در این مراسم از تلاش برخی گروه‌ها از بهر تفرقه‌افگنی و گسترش ناامنی‌ها در شمال کشور نیز سخن گفتند.

فتانه اسحاق گیلانی، رییس اجتماع زنان افغانستان گفت: «لطفاً همان رقم وحدت که در دوران جهاد با هم داشتید همان وحدت و برادری تان را نگاه کنید.»

شماری از شرکت کننده‌گان این همایش، دیدگاه‌های شان را در مورد هشت ثور این‌گونه فشرده می‌سازند.

عبدالبصیر، یک تن از باشنده‌گان مزار شریف گفت: «بعد از ۸ ثور هم مردم افغانستان آن آرامی را که باید می‌شد ندیدند ولی بعضی از مجاهدین از نام مجاهدین استفاده کردند و مردم افغانستان را به خاک و خون هشت ثور هم کشانیدند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره