Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عطا محمد نور: ماندن یا رفتنم از بلخ وابسته به تصمیم جمعیت است

عطا محمد نور می گوید، هیچ کسی اورا از ولایت بلخ کنار زده نمی تواند و اگر رهبری حزب جمعیت اسلامی در این باره تصمیم بگیرد، به آن احترام خواهد گذاشت.

آقای نور که امروز در مراسم بزرگداشت از سالروز کشته شدن عبدالقادر ذبیح الله، در شهر مزار شریف سخن می زد، برکناری اش از ولایت بلخ را توطیه دانست.

به باور وی، ارگ و سپیدار، از حضور جامعه جهانی در افغانستان استفاده سو می کنند و در تلاش تصفیه حساب های شخصی با رهبران جهادی و سیاست مداران در کشور استند.

وی در این باره گفت: «شما (رییس جمهور و رییس اجراییه) برای تحقق خواسته های غیر موجه و غیراخلاقی تان از حضور جامعۀ جهانی سوء استفاده نکنید و کسی را تهدید نکنید. آن ها (جامعه جهانی) خود را در برابر مردم قرار نمی دهند.»

این اظهارات آقای نور در حالی بیان می شود که هفتۀ پیش، رییس جمهور غنی، استعفانامه پیشنهادی وی از ولایت بلخ را امضا کرد و به جای او، مهندس داوود را به این ولایت معرفی کرد.

آقای نور، عامل اصلی به وجود آمدن وضعیت کنونی را به نگاۀ دشمن سیزانۀ رییس اجراییه پیوند می دهد و آقای عبدالله را به «مار آستین» تشبه می کند.

وی می گوید، عبدالله عبدالله از آدرس حزب جمعیت اسلامی به کرسی ریاست اجراییه رسیده است، اما اکنون در تلاش ازهم پاشی این حزب است.

عطا محمد نور در این باره گفت: «اگر بیست تا سی درصد عامل برکناری ام رییس جمهور باشد هفتاد تا هشتاد درصد آن عبدالله است. او دندان هایش را به جان ما تیز کرده است اما، به کمک خدا دندانهای اورا می کشیم.»

وی می گوید که نه رییس جمهور و نه رییس اجراییه صلاحیت برکناری اش را از مقام بلخ دارند؛ چون به باور وی، رییس جمهور، طرف معامله وی در ایجاد حکومت وحدت ملی است و عبدالله کاندید حزب جمعیت در پست ریاست اجراییه.

عطا محمد نور، دلیل دیگر برکناری اش از ولایت بلخ را به نا امنی ها در ولایت های شمالی پیوند می دهد. او می گوید که با برکناری اش از این ولایت، دست هایی تلاش دارند پروژه های داعش و طالب در این ولایت ها را عملی سازند.

وی از هوادارانش که در نهادهای امنیتی استند، خواست که در برابر این گروه ها به تمام قوت مبارزه کنند.

آقای نور هرچند می گوید که طرفدار جنگ نیست، اما هشدار گونه گفت که اگر حکومت از قوه قهریه در برابر جمعیت اسلامی کار گیرد، آنان از خود دفاع خواهند کرد.

عطا محمد نور: ماندن یا رفتنم از بلخ وابسته به تصمیم جمعیت است

نور می گوید که نه رییس جمهور و نه رییس اجراییه صلاحیت برکناری اش را از مقام بلخ دارند؛ چون به باور وی، رییس جمهور، طرف معاملۀ وی در ایجاد حکومت وحدت ملی است و عبدالله کاندید حزب جمعیت در پست ریاست اجراییه.

Thumbnail

عطا محمد نور می گوید، هیچ کسی اورا از ولایت بلخ کنار زده نمی تواند و اگر رهبری حزب جمعیت اسلامی در این باره تصمیم بگیرد، به آن احترام خواهد گذاشت.

آقای نور که امروز در مراسم بزرگداشت از سالروز کشته شدن عبدالقادر ذبیح الله، در شهر مزار شریف سخن می زد، برکناری اش از ولایت بلخ را توطیه دانست.

به باور وی، ارگ و سپیدار، از حضور جامعه جهانی در افغانستان استفاده سو می کنند و در تلاش تصفیه حساب های شخصی با رهبران جهادی و سیاست مداران در کشور استند.

وی در این باره گفت: «شما (رییس جمهور و رییس اجراییه) برای تحقق خواسته های غیر موجه و غیراخلاقی تان از حضور جامعۀ جهانی سوء استفاده نکنید و کسی را تهدید نکنید. آن ها (جامعه جهانی) خود را در برابر مردم قرار نمی دهند.»

این اظهارات آقای نور در حالی بیان می شود که هفتۀ پیش، رییس جمهور غنی، استعفانامه پیشنهادی وی از ولایت بلخ را امضا کرد و به جای او، مهندس داوود را به این ولایت معرفی کرد.

آقای نور، عامل اصلی به وجود آمدن وضعیت کنونی را به نگاۀ دشمن سیزانۀ رییس اجراییه پیوند می دهد و آقای عبدالله را به «مار آستین» تشبه می کند.

وی می گوید، عبدالله عبدالله از آدرس حزب جمعیت اسلامی به کرسی ریاست اجراییه رسیده است، اما اکنون در تلاش ازهم پاشی این حزب است.

عطا محمد نور در این باره گفت: «اگر بیست تا سی درصد عامل برکناری ام رییس جمهور باشد هفتاد تا هشتاد درصد آن عبدالله است. او دندان هایش را به جان ما تیز کرده است اما، به کمک خدا دندانهای اورا می کشیم.»

وی می گوید که نه رییس جمهور و نه رییس اجراییه صلاحیت برکناری اش را از مقام بلخ دارند؛ چون به باور وی، رییس جمهور، طرف معامله وی در ایجاد حکومت وحدت ملی است و عبدالله کاندید حزب جمعیت در پست ریاست اجراییه.

عطا محمد نور، دلیل دیگر برکناری اش از ولایت بلخ را به نا امنی ها در ولایت های شمالی پیوند می دهد. او می گوید که با برکناری اش از این ولایت، دست هایی تلاش دارند پروژه های داعش و طالب در این ولایت ها را عملی سازند.

وی از هوادارانش که در نهادهای امنیتی استند، خواست که در برابر این گروه ها به تمام قوت مبارزه کنند.

آقای نور هرچند می گوید که طرفدار جنگ نیست، اما هشدار گونه گفت که اگر حکومت از قوه قهریه در برابر جمعیت اسلامی کار گیرد، آنان از خود دفاع خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید