تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

علت راه‌اندازی عملیات بر قیصاری دعوا برسر ملکیت یک خانه بوده‌است

سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌‌اند، نشان می‌‌دهند خانه‌ یی که مردان مسلح وابسته به نظام‌الدین قیصاری درآن بودوباش داشتند، از ملکیت‌های فرهاد عظیمی، یکی ازچهره‌های نزدیک به عطا محمد نوراست.

عبدالروف بهرامی، آمر حقوق ولایت بلخ می‌گوید شخصی به نام یعقوب که ادعای مالکیت این خانه را کرده‌است، بربنیاد حکم دادگاه مالک این خانه شناخته نشده‌است.

بهرامی می‌افزاید که در اوایل ماه عقرب سال‌روان، هیئتی متشکل از نهادهای گونه‌گون دولتی ازبهر عملی کردن حکم دادگاه دربارۀ بر تسلیمی یک خانه در پروژۀ قلعه‌میر در کارته زراعت مزارشریف به این محل رفت، اما به گفتۀ او یعقوب که ادعا دارد مالک این خانه است، در خانه حضور نداشت و همسر او هشت روز مهلت خواست.

بهرامی تأکید دارد که پس از ختم مهلت، یعقوب نام، به جای سپردن خانه به این هیئت، مردان مسلح قیصاری را در آن خانه جابجا کرد: «پس از اتمام مهلت، زمانی‌که هیئت به محل رفتند دیدند که نه یعقوب است و نه خانوادۀ او بلکه یک تعداد مسلح غیرمسؤول استند.»

سندهایی که از سوی فرهاد عظیمی، دربارۀ مالکیت این خانه نشان داده شده‌اند نیز نشان می‌دهند که مقام ولایت بلخ از نهادهای مسؤول خواسته‌است حکم دادگاه را برای گرفتن این خانه از یعقوب و سپردن آن به فرهاد عظیمی اجرایی سازند.

منیراحمد فرهاد، سخن‌گوی والی بلخ در این‌باره اظهار داشت: «محکمۀ استیناف ولایت بلخ حکم کرده بودند که این خانه ملکیت عظیمی است.»

اما، یعقوب و پسرش که باشنده‌گان اصلی فاریاب استند، با نشان دادن سندهایی، ادعا دارند که این خانه ملکیت آنان بوده‌است واز روی ناگزیری آن را به بهای سه‌صدهزار دالر به نظام‌الدین قیصاری یکی دیگر از باشنده گان فاریاب فروختهپ‌اند.

ذبیح‌الله، پسر محمد یعقوب بیان داشت: «زور ما نمی‌کشید، آن‌ها [فرهاد عظیمی] زورگیر بودند ما مجبور شدیم پیش قیصاری رفتیم و خانه را به او فروختیم.»

ماجرای حملۀ چند روز پیش نیروهای امنیتی بر نظام‌الدین قیصاری، از همین‌خانه آغاز شد. هنگامی که مردان وفادار به نظام الدین قیصاری ادعای مالکیت آنرا کردند، نیروهای امنیتی آنان را پس از درگیری‌های مرگبار بیرون راندند.

افغانستان

علت راه‌اندازی عملیات بر قیصاری دعوا برسر ملکیت یک خانه بوده‌است

یعقوب که باشندۀ ولایت فاریاب است، ادعا دارد که مالک این خانه‌ بوده‌است و به علت زورگویی‌های نزدیکان فرهاد عظیمی، ناگزیر شد که خانه را به قیصاری بفروشد. 

تصویر بندانگشتی

سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌‌اند، نشان می‌‌دهند خانه‌ یی که مردان مسلح وابسته به نظام‌الدین قیصاری درآن بودوباش داشتند، از ملکیت‌های فرهاد عظیمی، یکی ازچهره‌های نزدیک به عطا محمد نوراست.

عبدالروف بهرامی، آمر حقوق ولایت بلخ می‌گوید شخصی به نام یعقوب که ادعای مالکیت این خانه را کرده‌است، بربنیاد حکم دادگاه مالک این خانه شناخته نشده‌است.

بهرامی می‌افزاید که در اوایل ماه عقرب سال‌روان، هیئتی متشکل از نهادهای گونه‌گون دولتی ازبهر عملی کردن حکم دادگاه دربارۀ بر تسلیمی یک خانه در پروژۀ قلعه‌میر در کارته زراعت مزارشریف به این محل رفت، اما به گفتۀ او یعقوب که ادعا دارد مالک این خانه است، در خانه حضور نداشت و همسر او هشت روز مهلت خواست.

بهرامی تأکید دارد که پس از ختم مهلت، یعقوب نام، به جای سپردن خانه به این هیئت، مردان مسلح قیصاری را در آن خانه جابجا کرد: «پس از اتمام مهلت، زمانی‌که هیئت به محل رفتند دیدند که نه یعقوب است و نه خانوادۀ او بلکه یک تعداد مسلح غیرمسؤول استند.»

سندهایی که از سوی فرهاد عظیمی، دربارۀ مالکیت این خانه نشان داده شده‌اند نیز نشان می‌دهند که مقام ولایت بلخ از نهادهای مسؤول خواسته‌است حکم دادگاه را برای گرفتن این خانه از یعقوب و سپردن آن به فرهاد عظیمی اجرایی سازند.

منیراحمد فرهاد، سخن‌گوی والی بلخ در این‌باره اظهار داشت: «محکمۀ استیناف ولایت بلخ حکم کرده بودند که این خانه ملکیت عظیمی است.»

اما، یعقوب و پسرش که باشنده‌گان اصلی فاریاب استند، با نشان دادن سندهایی، ادعا دارند که این خانه ملکیت آنان بوده‌است واز روی ناگزیری آن را به بهای سه‌صدهزار دالر به نظام‌الدین قیصاری یکی دیگر از باشنده گان فاریاب فروختهپ‌اند.

ذبیح‌الله، پسر محمد یعقوب بیان داشت: «زور ما نمی‌کشید، آن‌ها [فرهاد عظیمی] زورگیر بودند ما مجبور شدیم پیش قیصاری رفتیم و خانه را به او فروختیم.»

ماجرای حملۀ چند روز پیش نیروهای امنیتی بر نظام‌الدین قیصاری، از همین‌خانه آغاز شد. هنگامی که مردان وفادار به نظام الدین قیصاری ادعای مالکیت آنرا کردند، نیروهای امنیتی آنان را پس از درگیری‌های مرگبار بیرون راندند.

هم‌رسانی کنید