تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

علت سقوط ولسوالی تاله و برفک؛ مجهز نشدن پولیس

نور حبیب گلبهاری، فرمانده پیشین پولیس ولایت بغلان که به تازه‎گی ازسمت‎اش برکنار شده است علت سقوط ولسوالی تاله و برفک را به دست طالبان مجهز نشدن پولیس در این ولسوالی گفته است.

گلبهاری می‎گوید بارها تلاش نمود تا جنگ افزارهای سنگین در اختیار پولیس این ولسوالی قرار دهد، اما ریاست امنیت ملی مانع این کار شده است.

وی می‌افزاید: «ریاست امنیت ملی نظر به اطلاعاتی که داشت مرا می‎گفت که اینها (سربازان پولیس) مشکل دارند به همین خاطر مرا نمی‎گذاشت که اینها را اکمال کنم.»

درهمین حال، سربازان پولیس ولسوالی تاله و برفک نیز علت سقوط این ولسوالی را به دست طالبان نبود جنگ افزارهای موثر می‎دانند.

نظامیان در تاله و برفک می‎گویند که کمبود جنگ افزارهای سنگین باعث سقوط این ولسوالی به دست طالبان شده است و آنان می‌گویند که بارها درخواست جنگ افزارهای سنگین را نموده‌اند، اما در اختیار شان قرار داده نشده است.

محمد اسحاق، یک سرباز پولیس ولسوالی دهنه غوری، گفت: « دشمن بسیار قوی آمده بود، آنها بیش از ۲۰ میل پی که داشتند ما یک میل پی که داشتیم و به همین خاطر ولسوالی سقوط کرد.»

از سوی هم، شماری ازباشنده‎گان ولسوالی تاله و برفک می‎گویند اگر نظامیان تجهیزات جنگی می‌داشتند مردم نیز با آنان در برابر طالبان می‌جنگیدند.

عبدالمجید، یک باشنده ولسوالی تاله و برفک، گفت: « من خودم در صحنه حضور داشتم یک میل پی که داشتند یک میل راکت او پی که هم بند می‎کد و دشمن سلاح‎های زیاد سقیله داشتند از قبیل پی که راکت هاوان.»

محمد الدین، یک باشندۀ دیگر تاله و برفک، گفت:«پولیس یک دانه پی که داشتند او هم از کار افتاده بود به خاطر این که مخالفین از چهار طرف حمله کدن ولسوالی سقوط کد.»

پیش از این محمد الدین، سرپرست پولیس ولسوالی تاله و برفک گفته است که نیمی از نیروهای آنان در ولسوالی حضور نداشتند و به گونۀ خدمتی در مرکز بغلان انتقال داده شده بودند.

طلوع‌نیوز خواست  تلاش کرد تا دیدگاه رییس امنیت ملی ولایت بغلان را دراین باره نیز داشته باشد، اما به علت برکناری او از مقام‌اش، نتوانست دیدگاه‌اش را به دست آورد.

علت سقوط ولسوالی تاله و برفک؛ مجهز نشدن پولیس

درهمین حال، سربازان پولیس ولسوالی تاله و برفک نیز علت سقوط این ولسوالی را به دست طالبان نبود جنگ افزارهای موثر می‎دانند.

Thumbnail

نور حبیب گلبهاری، فرمانده پیشین پولیس ولایت بغلان که به تازه‎گی ازسمت‎اش برکنار شده است علت سقوط ولسوالی تاله و برفک را به دست طالبان مجهز نشدن پولیس در این ولسوالی گفته است.

گلبهاری می‎گوید بارها تلاش نمود تا جنگ افزارهای سنگین در اختیار پولیس این ولسوالی قرار دهد، اما ریاست امنیت ملی مانع این کار شده است.

وی می‌افزاید: «ریاست امنیت ملی نظر به اطلاعاتی که داشت مرا می‎گفت که اینها (سربازان پولیس) مشکل دارند به همین خاطر مرا نمی‎گذاشت که اینها را اکمال کنم.»

درهمین حال، سربازان پولیس ولسوالی تاله و برفک نیز علت سقوط این ولسوالی را به دست طالبان نبود جنگ افزارهای موثر می‎دانند.

نظامیان در تاله و برفک می‎گویند که کمبود جنگ افزارهای سنگین باعث سقوط این ولسوالی به دست طالبان شده است و آنان می‌گویند که بارها درخواست جنگ افزارهای سنگین را نموده‌اند، اما در اختیار شان قرار داده نشده است.

محمد اسحاق، یک سرباز پولیس ولسوالی دهنه غوری، گفت: « دشمن بسیار قوی آمده بود، آنها بیش از ۲۰ میل پی که داشتند ما یک میل پی که داشتیم و به همین خاطر ولسوالی سقوط کرد.»

از سوی هم، شماری ازباشنده‎گان ولسوالی تاله و برفک می‎گویند اگر نظامیان تجهیزات جنگی می‌داشتند مردم نیز با آنان در برابر طالبان می‌جنگیدند.

عبدالمجید، یک باشنده ولسوالی تاله و برفک، گفت: « من خودم در صحنه حضور داشتم یک میل پی که داشتند یک میل راکت او پی که هم بند می‎کد و دشمن سلاح‎های زیاد سقیله داشتند از قبیل پی که راکت هاوان.»

محمد الدین، یک باشندۀ دیگر تاله و برفک، گفت:«پولیس یک دانه پی که داشتند او هم از کار افتاده بود به خاطر این که مخالفین از چهار طرف حمله کدن ولسوالی سقوط کد.»

پیش از این محمد الدین، سرپرست پولیس ولسوالی تاله و برفک گفته است که نیمی از نیروهای آنان در ولسوالی حضور نداشتند و به گونۀ خدمتی در مرکز بغلان انتقال داده شده بودند.

طلوع‌نیوز خواست  تلاش کرد تا دیدگاه رییس امنیت ملی ولایت بغلان را دراین باره نیز داشته باشد، اما به علت برکناری او از مقام‌اش، نتوانست دیدگاه‌اش را به دست آورد.

هم‌رسانی کنید