تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عمران خان: نماینده‌گان امریکا و طالبان به سوی آتش بس می‌روند

عمران خان نخست وزیر پاکستان می‌گوید که نماینده‌گان امریکا و گروه طالبان به سوی آتش بس می‌روند. 

او تأکید می‌ورزد که برای رسیدن افغانستان به صلح، اسلام آباد می کوشد تا گفتگوهای دو طرف به نتایج مثبت برسند. 

آقای خان افزود: «تا آنجا که من میدانم، آنان یعنی امریکا و طالبان به سوی یک آتش بس میروند و ما امیدوار استیم تا این کار انجام شود.»

بربنیاد گزارش ها طالبان طرح کاهش خشونت ها را به نماینده گان امریکا سپرده اند، اما کابل می گوید که این طرح روشن نیست و بر تامین آتش بس پافشاری دارد.

محمد صادق قادری، مجلس نماینده‌گان، گفت: «طالبان باید یک تعریف مشخص از کاهش خشونت داشته باشد تا دولت افغانستان او را بپذیرد، اگر تعریف مشخص نباشد و مبهم باشد، فکر نکنم به نتیجه برسد و معنی نخواهد داشت.»

سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر، گفت: «میزان خشونت یا کاهش خشونت باید میعار داشته باشد که چقدر و تا کدام حد.»

در همین حال، منابع نزدیک به گروه طالبان می گویند که رایزنی های نماینده گان امریکا با طالبان هرچند روی کاهش موقت خشونت ها به نتیجه رسیده اند اما دوطرف درباره این که پس از توافق صلح سطح خشونت ها چی گونه پایین نگهداشته شود تا زمینه برای آتش بس فراهم گردد، تاکنون به نتیجه نرسیده اند.

جلال الدین شینواری، لوی سارنوال زمان طالبان، گفت: «امیدواری است که در ماه جنوری سال ۲۰۲۰ قطعنامه بین هیات امریکا و طالبان به امضا برسد، اگر احیآ مشکلات نویی بروز می کند غالبان در ماه فبروی و ماه مارچ امضا خواهد شد.»

درحالی که احتمال  امضای توافق صلح میان امریکا وطالبان در مقایسه با هر زمان دیگر بیشتر شده است ،الیس ویلز  معاون وزارت خارجه امریکا درامور آسیای جنوبی ومرکزی برای گفتگو درباره روند صلح افغانستان ومسایل دوجانبه به اسلام آباد رفته است.

عمران خان: نماینده‌گان امریکا و طالبان به سوی آتش بس می‌روند

نخست وزیر پاکستان می‌گوید که برای رسیدن افغانستان به صلح، اسلام آباد می کوشد تا گفتگوهای دو طرف به نتایج مثبت برسند. 

Thumbnail

عمران خان نخست وزیر پاکستان می‌گوید که نماینده‌گان امریکا و گروه طالبان به سوی آتش بس می‌روند. 

او تأکید می‌ورزد که برای رسیدن افغانستان به صلح، اسلام آباد می کوشد تا گفتگوهای دو طرف به نتایج مثبت برسند. 

آقای خان افزود: «تا آنجا که من میدانم، آنان یعنی امریکا و طالبان به سوی یک آتش بس میروند و ما امیدوار استیم تا این کار انجام شود.»

بربنیاد گزارش ها طالبان طرح کاهش خشونت ها را به نماینده گان امریکا سپرده اند، اما کابل می گوید که این طرح روشن نیست و بر تامین آتش بس پافشاری دارد.

محمد صادق قادری، مجلس نماینده‌گان، گفت: «طالبان باید یک تعریف مشخص از کاهش خشونت داشته باشد تا دولت افغانستان او را بپذیرد، اگر تعریف مشخص نباشد و مبهم باشد، فکر نکنم به نتیجه برسد و معنی نخواهد داشت.»

سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر، گفت: «میزان خشونت یا کاهش خشونت باید میعار داشته باشد که چقدر و تا کدام حد.»

در همین حال، منابع نزدیک به گروه طالبان می گویند که رایزنی های نماینده گان امریکا با طالبان هرچند روی کاهش موقت خشونت ها به نتیجه رسیده اند اما دوطرف درباره این که پس از توافق صلح سطح خشونت ها چی گونه پایین نگهداشته شود تا زمینه برای آتش بس فراهم گردد، تاکنون به نتیجه نرسیده اند.

جلال الدین شینواری، لوی سارنوال زمان طالبان، گفت: «امیدواری است که در ماه جنوری سال ۲۰۲۰ قطعنامه بین هیات امریکا و طالبان به امضا برسد، اگر احیآ مشکلات نویی بروز می کند غالبان در ماه فبروی و ماه مارچ امضا خواهد شد.»

درحالی که احتمال  امضای توافق صلح میان امریکا وطالبان در مقایسه با هر زمان دیگر بیشتر شده است ،الیس ویلز  معاون وزارت خارجه امریکا درامور آسیای جنوبی ومرکزی برای گفتگو درباره روند صلح افغانستان ومسایل دوجانبه به اسلام آباد رفته است.

هم‌رسانی کنید