Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: حکومت افغانستان مانند طالبان برای گفتگوها پیش شرط دارد

رییس جمهور غنی روز سه شنبه (۱۳ حوت) در یک گردهمایی در ولایت ننگرهار می گوید که حکومت افغانستان مانند طالبان برای گفتگوهای صلح، پیش شرط دارد.

او افزد که زمانی که طالبان خواهان رهایی زندانیان شان استند، باید این گروه نیز وعده دهد که چه زمانی از پاکستان بیرون می شود؟

او دردیدارش با نماینده گان ولایت های شرقی درننگرهار، با اشاره به از سرگیری حملات طالبان بر نیروهای امنیتی، گفت که "این چه گونه صلح است که با خارجی ها صلح می کنند، اما به افغان کشی ادامه می دهند."

او تأکید کرد که هیچ گونه انعطاف پذیری در منافع ملی را نمی خواهد و بدون ایستاده گی در راۀ قانون اساسی، هیچ راه دیگر به مردمان کشور نمانده است.

رییس جمهور همچنان اضافه کرد که هیچ گونه گفتگوهای پشت پرده با طالبان نخواهد شد و یک هیئت برای گفتگو به این گروه، می رود، اما یک عقبۀ سیاسی در کابل و ولایت ها برای تعین صلاحیت های این هیئت، وجود خواهد داشت.

به روز شنبه، توافقنامۀ صلح میان امریکا و طالبان از سوی زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا و ملابرادر، معاون سیاسی طالبان و فرد شماره دوم این گروه، در یک مراسم ویژه در حضور نماینده‌گان ۳۰ کشور و نهادهای جهانی در هوتل مشهور شیراتون در شهر دوحه، پایتخت قطر، امضا شد.

طالبان هرگونه گفتگو با هیئت افغانی را پیش از رهایی پنج هزار زندانی این گروه رد کرده اند.

رییس جمهور غنی نیز روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که دربارۀ رهایی پنج هزار زندانی طالب هیچ توافقی وجود ندارد.

او در یک گفتگو با شبکۀ "سی‎ان‎ان" نیز گفته است که در نخست حکومت افغانستان می خواهد دربارۀ روهایی زندانیان، روابط طالبان با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان که برای آنها "پناهگاه" فراهم کرده است و نیز حقوق مردم و آیندۀ حکومت، بحث و گفتگو کنند.

درهمین حال، رییس جمهور در دیدار از قول اردوی ۲۰۱ سیلاب گفت که طالبان در جنگ رو در رو شکست خورده اند و اکنون تهدید های روانی را آغاز کرده اند.

او تأکید کرد که حتا اگر کمک‌های خارجی به کشور قطع شوند، حکومت به جای ساختن جاده ومکتب ، پول را برای پایداری نیروهای امنیتی ودفاعی کشور هزینه خواهد کرد.

غنی: حکومت افغانستان مانند طالبان برای گفتگوها پیش شرط دارد

رییس جمهور غنی می گوید که زنان نیز خواهان "حقوق قانونی و شرعی" شان استند.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور غنی روز سه شنبه (۱۳ حوت) در یک گردهمایی در ولایت ننگرهار می گوید که حکومت افغانستان مانند طالبان برای گفتگوهای صلح، پیش شرط دارد.

او افزد که زمانی که طالبان خواهان رهایی زندانیان شان استند، باید این گروه نیز وعده دهد که چه زمانی از پاکستان بیرون می شود؟

او دردیدارش با نماینده گان ولایت های شرقی درننگرهار، با اشاره به از سرگیری حملات طالبان بر نیروهای امنیتی، گفت که "این چه گونه صلح است که با خارجی ها صلح می کنند، اما به افغان کشی ادامه می دهند."

او تأکید کرد که هیچ گونه انعطاف پذیری در منافع ملی را نمی خواهد و بدون ایستاده گی در راۀ قانون اساسی، هیچ راه دیگر به مردمان کشور نمانده است.

رییس جمهور همچنان اضافه کرد که هیچ گونه گفتگوهای پشت پرده با طالبان نخواهد شد و یک هیئت برای گفتگو به این گروه، می رود، اما یک عقبۀ سیاسی در کابل و ولایت ها برای تعین صلاحیت های این هیئت، وجود خواهد داشت.

به روز شنبه، توافقنامۀ صلح میان امریکا و طالبان از سوی زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا و ملابرادر، معاون سیاسی طالبان و فرد شماره دوم این گروه، در یک مراسم ویژه در حضور نماینده‌گان ۳۰ کشور و نهادهای جهانی در هوتل مشهور شیراتون در شهر دوحه، پایتخت قطر، امضا شد.

طالبان هرگونه گفتگو با هیئت افغانی را پیش از رهایی پنج هزار زندانی این گروه رد کرده اند.

رییس جمهور غنی نیز روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که دربارۀ رهایی پنج هزار زندانی طالب هیچ توافقی وجود ندارد.

او در یک گفتگو با شبکۀ "سی‎ان‎ان" نیز گفته است که در نخست حکومت افغانستان می خواهد دربارۀ روهایی زندانیان، روابط طالبان با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان که برای آنها "پناهگاه" فراهم کرده است و نیز حقوق مردم و آیندۀ حکومت، بحث و گفتگو کنند.

درهمین حال، رییس جمهور در دیدار از قول اردوی ۲۰۱ سیلاب گفت که طالبان در جنگ رو در رو شکست خورده اند و اکنون تهدید های روانی را آغاز کرده اند.

او تأکید کرد که حتا اگر کمک‌های خارجی به کشور قطع شوند، حکومت به جای ساختن جاده ومکتب ، پول را برای پایداری نیروهای امنیتی ودفاعی کشور هزینه خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید