تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی: ادعاهای همدستی مقام‎های حکومت با داعش در دادگاه ثابت شوند

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از کسانی که به گفتۀ وی بر مقام های ارشد حکومت اتهام های همدستی با داعش را وارد می سازند، می خواهد که جرأت کنند و ادعاهای شان را در دادگاه ثابت سازند.

آقای غنی که پس از چاشت امروز در برنامۀ «انتقال نیروهای مرزی از وزارت امور داخله به وزارت دفاع ملی»، در وزارت دفاع سخن می زد، هرچند از کسی نام نبرد، اما تأکید کرد باید در اظهارات و ادعا، منافع ملی در نظر گرفته شود.

وی در این باره گفت: «بعضی از حلقات کوته بین، پروپاگندهای مختلف را می گویند. آزادی بیان یک چیز است و منافع علیای کشور یک چیز؛ قانون ما را مکلف ساخته تا منافع علیای کشور را دفاع کنیم. هرکسی که ادعا دارد که اعضای ارشد حکومت با داعش همکار است به دادگاه بیاید ورنه چادر بپوشد.»

این اظهارات آقای غنی در حالی مطرح می شود که پیش از این شماری از اعضای مجلس نماینده گان، معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی و حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و شماری دیگر از مقام های ارشد حکومت را به همدستی با داعش متهم کرده بودند.

لالی حمیدزی، عضو مجلس نماینده‌گان به تاریخ چهارم قوس سال جاری، در نشست عمومی مجلس، معصوم استانکزی، به صورت واضح گفت که ستانکزی «مسؤول پروژۀ داعش» است.

هم‌زمان با این، وی، اکرم خپلواک، مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور سیاسی را نیز به دست داشتن با سازمان استخبارات نظامی پاکستان، متهم کرد.

آقای حمیدزی در این باره گفته بود: «من رسمأ این‌جا می‌گویم که معصوم استانکزی، مسؤول پروژۀ داعش است و اکرم اخپلواک بچه آی اس آی پاکستان، مسؤول امضای خط دیورند است.»

پیش از این، همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان در یک نامۀ رسمی به مشاور امنیت ملی، گفته ‌است که در مهمان ‌خانۀ معصوم ستانکزی، مردان مشکوک که در برابر منافع ملی کار می‌کنند، حضور دارند.

در این نامۀ، معاون اول مجلس از رییس‌ جمهور به مشاور شورای امنیت ملی شکایت کرده‌است.

همایون همایون در نشست چهارم قوس مجلس نماینده گان گفت: «دو بار من اشخاص و افرادی را در دروازه‌های‌شان دیده‌ام که آنان برآمدند؛ اشخاصی استند که نام‌های‌شان بسیار مشهور استند و در برهم زدن امنیت، همۀ رسانه‌ها در بارۀ ایشان می‌گویند.»

اما، آقای غنی می گوید که به تیم امنیتی اش اعتماد کامل دارد.

آقای غنی، همچنان تأکید کرد که داعش در افغانستان در حال فرار است و تاکنون، ۱۵۰۰ عملیات علیه این گروه در کشور راه اندازی شده است.

رییس جمهور در بخشی دیگر از سخنانش، از ارادۀ جدی حکومت و نیروهای بین المللی برای مبارزه با گروه های هراس افگن و مواد مخدر گفت. وی، تأکید کرد که پس از این، تمرکز نیروهای امنیتی بر نابودی منابع مواد مخدر در افغانستان خواهد بود تا به به باور وی، برای حکومت و جهان ثابت شود که آیا جنگ در افغانستان ریشه های دینی دارد و یا مالی.

همزمان با این، جنرال جان نکلسن، فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نیز که در این مراسم سخن می زد، بیان کرد که در عملیات های نیروهای امریکایی بر مرکزهای تولید و پروسس مواد مخدر در هلمند، در حدود ده میلیون دالر به طالبان زیان وارد شده است.

وی تأکید کرد که پس از این، مشاوران خارجی در افغانستان بیشتر خواهند شد و مبارزه با مواد مخدر نیز جدی تر به پیش خواهد رفت.

آقای نکلسن، از انتقال نیروهای مرزی از وزارت داخله به وزات دفاع نیز استقبال کرد. به باور وی، این نیروها می توانند پس از این در تأمین امنیت سرحدات افغانستان خوب تر عمل کنند؛ چون به گفتۀ رییس جمهور، تجهیزات و امکانات آنان قرار است بیشتر شوند.

نکلسن در این باره گفت: «ما باید این جنگ را ببریم؛ نیروهای امنیتی افغان در حقیقت در دفاع از جهان و انسانیت می جنگند و ما تا آخر این نبرد، در کنار افغان ها خواهیم بود.»

فرماندۀ کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، پیامی به طالبان نیز داشت. وی صریحأ گفت که طالبان باید انتخاب کنند که کشته می شوند و یا به صلح می پیوندند.

غنی: ادعاهای همدستی مقام‎های حکومت با داعش در دادگاه ثابت شوند

مسؤولیت بیش از ۱۹هزار پولیس مرزی افغانستان، از وزارت داخله به وزارت دفاع ملی انتقال کرد. موافقت نامۀ این برنامه، امروز میان این دو نهاد امنیتی، در حضور داشت رییس جمهور در وزارت دفاع ملی، امضا شد.

Thumbnail

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از کسانی که به گفتۀ وی بر مقام های ارشد حکومت اتهام های همدستی با داعش را وارد می سازند، می خواهد که جرأت کنند و ادعاهای شان را در دادگاه ثابت سازند.

آقای غنی که پس از چاشت امروز در برنامۀ «انتقال نیروهای مرزی از وزارت امور داخله به وزارت دفاع ملی»، در وزارت دفاع سخن می زد، هرچند از کسی نام نبرد، اما تأکید کرد باید در اظهارات و ادعا، منافع ملی در نظر گرفته شود.

وی در این باره گفت: «بعضی از حلقات کوته بین، پروپاگندهای مختلف را می گویند. آزادی بیان یک چیز است و منافع علیای کشور یک چیز؛ قانون ما را مکلف ساخته تا منافع علیای کشور را دفاع کنیم. هرکسی که ادعا دارد که اعضای ارشد حکومت با داعش همکار است به دادگاه بیاید ورنه چادر بپوشد.»

این اظهارات آقای غنی در حالی مطرح می شود که پیش از این شماری از اعضای مجلس نماینده گان، معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی و حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و شماری دیگر از مقام های ارشد حکومت را به همدستی با داعش متهم کرده بودند.

لالی حمیدزی، عضو مجلس نماینده‌گان به تاریخ چهارم قوس سال جاری، در نشست عمومی مجلس، معصوم استانکزی، به صورت واضح گفت که ستانکزی «مسؤول پروژۀ داعش» است.

هم‌زمان با این، وی، اکرم خپلواک، مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور سیاسی را نیز به دست داشتن با سازمان استخبارات نظامی پاکستان، متهم کرد.

آقای حمیدزی در این باره گفته بود: «من رسمأ این‌جا می‌گویم که معصوم استانکزی، مسؤول پروژۀ داعش است و اکرم اخپلواک بچه آی اس آی پاکستان، مسؤول امضای خط دیورند است.»

پیش از این، همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان در یک نامۀ رسمی به مشاور امنیت ملی، گفته ‌است که در مهمان ‌خانۀ معصوم ستانکزی، مردان مشکوک که در برابر منافع ملی کار می‌کنند، حضور دارند.

در این نامۀ، معاون اول مجلس از رییس‌ جمهور به مشاور شورای امنیت ملی شکایت کرده‌است.

همایون همایون در نشست چهارم قوس مجلس نماینده گان گفت: «دو بار من اشخاص و افرادی را در دروازه‌های‌شان دیده‌ام که آنان برآمدند؛ اشخاصی استند که نام‌های‌شان بسیار مشهور استند و در برهم زدن امنیت، همۀ رسانه‌ها در بارۀ ایشان می‌گویند.»

اما، آقای غنی می گوید که به تیم امنیتی اش اعتماد کامل دارد.

آقای غنی، همچنان تأکید کرد که داعش در افغانستان در حال فرار است و تاکنون، ۱۵۰۰ عملیات علیه این گروه در کشور راه اندازی شده است.

رییس جمهور در بخشی دیگر از سخنانش، از ارادۀ جدی حکومت و نیروهای بین المللی برای مبارزه با گروه های هراس افگن و مواد مخدر گفت. وی، تأکید کرد که پس از این، تمرکز نیروهای امنیتی بر نابودی منابع مواد مخدر در افغانستان خواهد بود تا به به باور وی، برای حکومت و جهان ثابت شود که آیا جنگ در افغانستان ریشه های دینی دارد و یا مالی.

همزمان با این، جنرال جان نکلسن، فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نیز که در این مراسم سخن می زد، بیان کرد که در عملیات های نیروهای امریکایی بر مرکزهای تولید و پروسس مواد مخدر در هلمند، در حدود ده میلیون دالر به طالبان زیان وارد شده است.

وی تأکید کرد که پس از این، مشاوران خارجی در افغانستان بیشتر خواهند شد و مبارزه با مواد مخدر نیز جدی تر به پیش خواهد رفت.

آقای نکلسن، از انتقال نیروهای مرزی از وزارت داخله به وزات دفاع نیز استقبال کرد. به باور وی، این نیروها می توانند پس از این در تأمین امنیت سرحدات افغانستان خوب تر عمل کنند؛ چون به گفتۀ رییس جمهور، تجهیزات و امکانات آنان قرار است بیشتر شوند.

نکلسن در این باره گفت: «ما باید این جنگ را ببریم؛ نیروهای امنیتی افغان در حقیقت در دفاع از جهان و انسانیت می جنگند و ما تا آخر این نبرد، در کنار افغان ها خواهیم بود.»

فرماندۀ کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، پیامی به طالبان نیز داشت. وی صریحأ گفت که طالبان باید انتخاب کنند که کشته می شوند و یا به صلح می پیوندند.

هم‌رسانی کنید