Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی: اگر طالبان از جنگ دست نکشد، دفتر قطر باید بسته گردد

کابل از دوحه خواسته است که اگرطالبان تا بهار و تابستان سال آینده دست از خشونت برندارد، دفتر این گروه در قطر باید بسته شود و تحریم‌های بیشتری بر طالبان وضع گردد.

رییس جمهورغنی در دیدارش با وزیر خارجه قطر در مونیخ، گفته است که طالبان نمی‌توانند همزمان به صلح و جنگ ادامه دهند و تنها این گروه یک گزینه دارد.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «در صورتی که تا بهار و تابستان سال آینده طالبان دست از خشونت بر ندارند، باید تحریم ها و محدودیت های بیشتری علیه این گروه وضع شود.»

درهمین حال، شورای عالی صلح وارد کردن فشارها و تحریم‌ها را از سوی کشورهای خلیج بر طالبان، در روند صلح افغانستان بسیارسودمند می‌داند.
اسماعیل قاسمیار، مسوول روابط خارجی شورای عالی صلح، گفت: «حمایت‌ها برداشته شود، مخصوصآ از جانب کشورهای برادر، عربی و اسلامی در خلیج، این‌ها، خیلی موثر واقع می‌شوند.»

سال‌ها است که حکومت می‌کوشد با طالبان صلح کند. اما این گروه همواره پاسخ رد داده است.

اکنون دیده شود که پس از بهار و تابستان، موقف کابل با طالبان، چه خواهد بود. 

غنی: اگر طالبان از جنگ دست نکشد، دفتر قطر باید بسته گردد

رییس جمهورغنی در دیدارش با وزیر خارجه قطر در مونیخ، گفته است که طالبان نمی‌توانند همزمان به صلح و جنگ ادامه دهند و تنها این گروه یک گزینه دارد

Thumbnail

کابل از دوحه خواسته است که اگرطالبان تا بهار و تابستان سال آینده دست از خشونت برندارد، دفتر این گروه در قطر باید بسته شود و تحریم‌های بیشتری بر طالبان وضع گردد.

رییس جمهورغنی در دیدارش با وزیر خارجه قطر در مونیخ، گفته است که طالبان نمی‌توانند همزمان به صلح و جنگ ادامه دهند و تنها این گروه یک گزینه دارد.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «در صورتی که تا بهار و تابستان سال آینده طالبان دست از خشونت بر ندارند، باید تحریم ها و محدودیت های بیشتری علیه این گروه وضع شود.»

درهمین حال، شورای عالی صلح وارد کردن فشارها و تحریم‌ها را از سوی کشورهای خلیج بر طالبان، در روند صلح افغانستان بسیارسودمند می‌داند.
اسماعیل قاسمیار، مسوول روابط خارجی شورای عالی صلح، گفت: «حمایت‌ها برداشته شود، مخصوصآ از جانب کشورهای برادر، عربی و اسلامی در خلیج، این‌ها، خیلی موثر واقع می‌شوند.»

سال‌ها است که حکومت می‌کوشد با طالبان صلح کند. اما این گروه همواره پاسخ رد داده است.

اکنون دیده شود که پس از بهار و تابستان، موقف کابل با طالبان، چه خواهد بود. 

هم‌رسانی کنید