Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی با خانواده‌های قربانیان انفجارهای هسکه مینۀ ننگرهار دیدار کرد

ریاست‎جمهوری روز یک‌شنبه (۲۸ میزان) دریک خبرنامه گفته‎است که رییس‌جمهور غنی به خاطر غم‌شریکی با خانواده‌های قربانیان رویداد هراس‌افگنی در مسجد جامع روستای جو‌ دره ولسوالی هسکه مینۀ ولایت ننگرهار، به آن ولسوالی رفت.

درهمین حال، عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار می‌گوید که رییس‌جمهور غنی با خانواده‌های قربانیان در این روستا، دیدار و گفتگو کرد.

دراین سفر، آقای غنی را فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی، امیرخان یار، معاون نخست مجلس نماینده‌گان، شماری از مشاورین، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و شماری از وزرای کابینه، همراهی می‌کنند.

روز جمعه، دو انفجار در یک مسجد در جو دره رخ داد که در نتیجۀ آن ۷۲ تن جان باختند و ده‌ها تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

هیچ گروه به شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این حمله را، به عهده نگرفته‌است.

غنی با خانواده‌های قربانیان انفجارهای هسکه مینۀ ننگرهار دیدار کرد

دراین سفر، شماری از مقام‌های بلند پایۀ دولتی نیز رییس‌جمهور را همراهی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

ریاست‎جمهوری روز یک‌شنبه (۲۸ میزان) دریک خبرنامه گفته‎است که رییس‌جمهور غنی به خاطر غم‌شریکی با خانواده‌های قربانیان رویداد هراس‌افگنی در مسجد جامع روستای جو‌ دره ولسوالی هسکه مینۀ ولایت ننگرهار، به آن ولسوالی رفت.

درهمین حال، عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار می‌گوید که رییس‌جمهور غنی با خانواده‌های قربانیان در این روستا، دیدار و گفتگو کرد.

دراین سفر، آقای غنی را فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی، امیرخان یار، معاون نخست مجلس نماینده‌گان، شماری از مشاورین، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و شماری از وزرای کابینه، همراهی می‌کنند.

روز جمعه، دو انفجار در یک مسجد در جو دره رخ داد که در نتیجۀ آن ۷۲ تن جان باختند و ده‌ها تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

هیچ گروه به شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این حمله را، به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید