Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی برای شرکت در نشست کاسا یک هزار به تاجیکستان رفت

اشرف غنی، رییس‎جمهور کشور بامداد امروز (پنج‎شنبه ۱۵ سرطان) در یک سفر رسمی یک روزه، به  تاجیکستان رفت.

در یک خبرنامه ریاست‎جمهوری آمده است که رییس‌‎جمهور غنی در رأس یک هیئت بلند ‌رتبۀ دولتی به منظور اشتراک در دومین نشست سران کشورهای "پروژه برق  کاسا یک هزار" رأهی شهر دوشنبه، پایتخت تاجیسکتان شد.

خبرنامه می‎افزاید که غنی در جریان این سفر یک روزه افزون سخنرانی در نشست سران پروژه کاسا یک هزار، با امام علی رحمان، ر‎ییس‎جمهور تاجیکستان روی گُسترش بیشتر روابط میان دو کشور، دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

بر بنیاد خبرنامه، همچنان رییس‌جمهور در نشست سه جانبۀ سران کشورهای افغانستان، تاجیکستان و پاکستان شرکت خواهد کرد و نیز از نمایشگاۀ محصولات زراعتی و مواد غذایی جمهوری تاجیکستان، دیدن می‎کند.

غنی برای شرکت در نشست کاسا یک هزار به تاجیکستان رفت

رییس‌جمهور غنی برای شرکت در دومین نشست سران کشورهای "پروژه برق  کاسا یک هزار" رأهی شهر دوشنبه، پایتخت تاجیسکتان شد.

Thumbnail

اشرف غنی، رییس‎جمهور کشور بامداد امروز (پنج‎شنبه ۱۵ سرطان) در یک سفر رسمی یک روزه، به  تاجیکستان رفت.

در یک خبرنامه ریاست‎جمهوری آمده است که رییس‌‎جمهور غنی در رأس یک هیئت بلند ‌رتبۀ دولتی به منظور اشتراک در دومین نشست سران کشورهای "پروژه برق  کاسا یک هزار" رأهی شهر دوشنبه، پایتخت تاجیسکتان شد.

خبرنامه می‎افزاید که غنی در جریان این سفر یک روزه افزون سخنرانی در نشست سران پروژه کاسا یک هزار، با امام علی رحمان، ر‎ییس‎جمهور تاجیکستان روی گُسترش بیشتر روابط میان دو کشور، دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

بر بنیاد خبرنامه، همچنان رییس‌جمهور در نشست سه جانبۀ سران کشورهای افغانستان، تاجیکستان و پاکستان شرکت خواهد کرد و نیز از نمایشگاۀ محصولات زراعتی و مواد غذایی جمهوری تاجیکستان، دیدن می‎کند.

هم‌رسانی کنید