Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی بر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان معین اطمینان می‌دهد

رییس‌جمهور اشرف غنی هرچند دیدارهای نماینده‌گان اش را با برخی از اعضای احزاب و جریان‌های سیاسی رد نمی‌کند، اما می‌گوید که این دیدارها برای مشوره در بارۀ صلح و انتخابات پارلمانی بوده اند نه در بارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری!

در همین حال دبیر کل ناتو چالش‌های امنیتی افغانستان را نگران کننده می‌داند و از طالبان می‌خواهد که به روند صلح بپیوندند.

رییس‌جمهور غنی همراه با دبیر کل ناتو پس از یک دیدار پشت درهای بسته در بارۀ اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان، بخشی از این گفته‌های شان را با رسانه‌ها شریک ساختند.

غنی می‌گوید که انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد.

آقای غنی گفته است:«انتخابات ریاست‌جمهوری در وقت و زمان تعیین شده اش صورت می گیرد، اگر کسانی در گذشته‌ها شک داشتند و انتخابات پارلمانی حرف‌ها وابهام هایی وجود داشت، اراده حکومت برای برگزاری آن انتخابات باید ثابت شده باشد.»

در حالی که گفته می شود برخی از نماینده‌گان رییس‌جمهور در باره انتخابات ریاست‌جمهوری با برخی از اعضای احزاب و جریان‌های سیاسی سرگرم گفت‌وگوها استند، اما رییس‌جمهور در این باره چنین می‌گوید:«مسایل انتخابات ریاست جمهوری فعلا موضوع عمده و اساسی ما در این مرحله نیست، در زمانی که پروسه شروع شود، برنامه اعلام خواهد شد.»

از سویی هم دبیر کل ناتو در حالی که چالش‌های امنیتی را در افغانستان نگران کننده می داند، اما تاکید می ورزد که ناتو در کنار نیروهای دولتی خواهد ماند.

ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو گفت:«ما به حضور در افغانستان و کمک به نیروهای دولتی افغانستان و حکومت افغانستان متعهد استیم.»

دبیر کل ناتو از طالبان می خواهد که به روند صلح بپیوندند و از جنگ دست بردارند.

ستولتنبرگ افزود:«از طالبان می خواهیم که به کشتن غیر نظامیان پایان دهند، کار گذاری ماین‌ها، حمله‌های انفجاری و انتحاری آنان غیر نظامیان را آماج قرار می دهند.»

آقای غنی رهایی ملا برادر را از بند در پاکستان یک اقدام کوچک در کار گفت‌وگوهای صلح می داند و از تلاش‌های واشنگتن در روند صلح افغانستان ستایش می کند و بر مالکیت و رهبری حکومت افغانستان در روند گفت و گو های صلح با طالبان اطمینان می دهد.

در همین حال دبیر کل ناتو می‌گوید که فضا نسبت به هر زمانی دیگر در افغانستان برای صلح فراهم شده است و از پشتیبانی این پیمان در روند صلح به رهبری حکومت افغانستان اطمینان می دهد.

غنی بر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان معین اطمینان می‌دهد

دبیر کل ناتو می‌گوید که فضا نسبت به هر زمانی دیگر در افغانستان برای صلح فراهم شده است و از پشتیبانی این پیمان در روند صلح به رهبری حکومت افغانستان اطمینان می دهد.

Thumbnail

رییس‌جمهور اشرف غنی هرچند دیدارهای نماینده‌گان اش را با برخی از اعضای احزاب و جریان‌های سیاسی رد نمی‌کند، اما می‌گوید که این دیدارها برای مشوره در بارۀ صلح و انتخابات پارلمانی بوده اند نه در بارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری!

در همین حال دبیر کل ناتو چالش‌های امنیتی افغانستان را نگران کننده می‌داند و از طالبان می‌خواهد که به روند صلح بپیوندند.

رییس‌جمهور غنی همراه با دبیر کل ناتو پس از یک دیدار پشت درهای بسته در بارۀ اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان، بخشی از این گفته‌های شان را با رسانه‌ها شریک ساختند.

غنی می‌گوید که انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد.

آقای غنی گفته است:«انتخابات ریاست‌جمهوری در وقت و زمان تعیین شده اش صورت می گیرد، اگر کسانی در گذشته‌ها شک داشتند و انتخابات پارلمانی حرف‌ها وابهام هایی وجود داشت، اراده حکومت برای برگزاری آن انتخابات باید ثابت شده باشد.»

در حالی که گفته می شود برخی از نماینده‌گان رییس‌جمهور در باره انتخابات ریاست‌جمهوری با برخی از اعضای احزاب و جریان‌های سیاسی سرگرم گفت‌وگوها استند، اما رییس‌جمهور در این باره چنین می‌گوید:«مسایل انتخابات ریاست جمهوری فعلا موضوع عمده و اساسی ما در این مرحله نیست، در زمانی که پروسه شروع شود، برنامه اعلام خواهد شد.»

از سویی هم دبیر کل ناتو در حالی که چالش‌های امنیتی را در افغانستان نگران کننده می داند، اما تاکید می ورزد که ناتو در کنار نیروهای دولتی خواهد ماند.

ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو گفت:«ما به حضور در افغانستان و کمک به نیروهای دولتی افغانستان و حکومت افغانستان متعهد استیم.»

دبیر کل ناتو از طالبان می خواهد که به روند صلح بپیوندند و از جنگ دست بردارند.

ستولتنبرگ افزود:«از طالبان می خواهیم که به کشتن غیر نظامیان پایان دهند، کار گذاری ماین‌ها، حمله‌های انفجاری و انتحاری آنان غیر نظامیان را آماج قرار می دهند.»

آقای غنی رهایی ملا برادر را از بند در پاکستان یک اقدام کوچک در کار گفت‌وگوهای صلح می داند و از تلاش‌های واشنگتن در روند صلح افغانستان ستایش می کند و بر مالکیت و رهبری حکومت افغانستان در روند گفت و گو های صلح با طالبان اطمینان می دهد.

در همین حال دبیر کل ناتو می‌گوید که فضا نسبت به هر زمانی دیگر در افغانستان برای صلح فراهم شده است و از پشتیبانی این پیمان در روند صلح به رهبری حکومت افغانستان اطمینان می دهد.

هم‌رسانی کنید