Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: به عبدالله پیشنهاد کردم همکارانش را به کابینه معرفی کند

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که از عبدالله عبدالله خواسته‌است تا همکاران مطرح‌اش را برای عضویت در کابینه معرفی کند.

آقای غنی، در دیدار روز گذشته‌اش با شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، تأکید کرده‌است که کابینۀ جدید، کابیۀ وزن دار سیاسی خواهد بود و از تمام مردم افغانستان نماینده‌گی خواهد کرد.

رییس‌جمهور غنی افزوده‌است: «کابینۀ افغانستان تا حداکثر یک کابیۀ وزمین سیاسی می‌باشد که تمام ملت افغانستان در آن باشد.... به داکتر صاحب عبدالله پیشنهاد کردم که تمام همکارانش که مطرح استند، بیایند، دست خودرا پیش کنند.»

رییس‌جمهور غنی، باردیگر از عبدالله عبدالله خواسته‌است که مدیریت و رهبری روند صلح را بدوش بگیرد: «موضوعی را که من پیشنهاد می‌کنم، شما [نماینده‌گان مجلس] با داکتر صاحب عبدالله به نتیجه برسید. [و آن] مدیریت و زعامت پروسۀ صلح است. تکرار می‌کنم؛ مدیریت و زعامت پروسه صلح است. به این معنی که قشر سیاسی افغانستان باید متحد شود یا نه؟ وسیلۀ این، شورای عالی صلح است یا نه؟ یک شورای عالی صلح ایجاد شود و جناب داکتر صاحب ریاست شورای عالی صلح را انجام بدهد.»

آقای غنی، تاکید کرده‌‌است که حکومت به گفتۀ او «دو سره» نمی‌تواند بحران کرونا و دیگر چالش‌ها را در کشور مدیریت کند: «بحران کرونا بحران صحی نیست. ده سال دربر خواهد گرفت که اقتصاد جهانی دوباره به پا ایستاد شود. اگر این بحران را می‌خواهید مدیریت کنیم بدون تصمیم گیری صریح، تیمی، همه‌شمول نمی‌شود.... شاید بزرگ‌ترین فرصت در این باشد که با اتحاد و اتفاق رفتار کنیم. اگر مدیت این بحران را می‌خواهید، با حکومت دوسره نمی‌شود.»

این درحالی‌ است که رییس‌جمهور غنی، روند معرفی اعضای کابینۀ جدید را که در پی جنجال‌های انتخاباتی با تأخیر روبه‌رو شد، آغاز کرده‌است. به تازه‌گی، او عبدالهادی ارغندیوال را به وزارت مالیه و ضیا سراج را به ریاست امنیت ملی معرفی کرده‌است.

آقای غنی، اخیرأ داوود سلطان‌زوی را به‌حیث شهردار کابل و شاکر گارگر را به‌عنوان رییس‌ دفتر مقام ریاست‌جمهوری گماشته‌است.

این همه درحالی صورت می‌گیرد که جنجال‌های انتخاباتی میان او و عبدالله عبدالله هنوز حل نشده‌اند.

اشرف غنی و عبدالله عبدالله که هردو به‌عنوان رییس‌جمهور مراسم تحلیف را به جا آورده‌اند، تاکنون نتوانسته‌اند این اختلاف‌ها را حل کنند.

غنی: به عبدالله پیشنهاد کردم همکارانش را به کابینه معرفی کند

آقای غنی، تاکید کرده‌‌است که حکومت به گفتۀ او «دو سره» نمی‌تواند بحران کرونا و دیگر چالش‌ها را در کشور مدیریت کند.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که از عبدالله عبدالله خواسته‌است تا همکاران مطرح‌اش را برای عضویت در کابینه معرفی کند.

آقای غنی، در دیدار روز گذشته‌اش با شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، تأکید کرده‌است که کابینۀ جدید، کابیۀ وزن دار سیاسی خواهد بود و از تمام مردم افغانستان نماینده‌گی خواهد کرد.

رییس‌جمهور غنی افزوده‌است: «کابینۀ افغانستان تا حداکثر یک کابیۀ وزمین سیاسی می‌باشد که تمام ملت افغانستان در آن باشد.... به داکتر صاحب عبدالله پیشنهاد کردم که تمام همکارانش که مطرح استند، بیایند، دست خودرا پیش کنند.»

رییس‌جمهور غنی، باردیگر از عبدالله عبدالله خواسته‌است که مدیریت و رهبری روند صلح را بدوش بگیرد: «موضوعی را که من پیشنهاد می‌کنم، شما [نماینده‌گان مجلس] با داکتر صاحب عبدالله به نتیجه برسید. [و آن] مدیریت و زعامت پروسۀ صلح است. تکرار می‌کنم؛ مدیریت و زعامت پروسه صلح است. به این معنی که قشر سیاسی افغانستان باید متحد شود یا نه؟ وسیلۀ این، شورای عالی صلح است یا نه؟ یک شورای عالی صلح ایجاد شود و جناب داکتر صاحب ریاست شورای عالی صلح را انجام بدهد.»

آقای غنی، تاکید کرده‌‌است که حکومت به گفتۀ او «دو سره» نمی‌تواند بحران کرونا و دیگر چالش‌ها را در کشور مدیریت کند: «بحران کرونا بحران صحی نیست. ده سال دربر خواهد گرفت که اقتصاد جهانی دوباره به پا ایستاد شود. اگر این بحران را می‌خواهید مدیریت کنیم بدون تصمیم گیری صریح، تیمی، همه‌شمول نمی‌شود.... شاید بزرگ‌ترین فرصت در این باشد که با اتحاد و اتفاق رفتار کنیم. اگر مدیت این بحران را می‌خواهید، با حکومت دوسره نمی‌شود.»

این درحالی‌ است که رییس‌جمهور غنی، روند معرفی اعضای کابینۀ جدید را که در پی جنجال‌های انتخاباتی با تأخیر روبه‌رو شد، آغاز کرده‌است. به تازه‌گی، او عبدالهادی ارغندیوال را به وزارت مالیه و ضیا سراج را به ریاست امنیت ملی معرفی کرده‌است.

آقای غنی، اخیرأ داوود سلطان‌زوی را به‌حیث شهردار کابل و شاکر گارگر را به‌عنوان رییس‌ دفتر مقام ریاست‌جمهوری گماشته‌است.

این همه درحالی صورت می‌گیرد که جنجال‌های انتخاباتی میان او و عبدالله عبدالله هنوز حل نشده‌اند.

اشرف غنی و عبدالله عبدالله که هردو به‌عنوان رییس‌جمهور مراسم تحلیف را به جا آورده‌اند، تاکنون نتوانسته‌اند این اختلاف‌ها را حل کنند.

هم‌رسانی کنید