تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

غنی: تنها حکومت صلاحیت گفت‌وگو و توافق با طالبان را دارد

محمد اشرف غنی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که تنها حکومت صلاحیت گفت‌و‌گو و توافق با طالبان را دارد.

او تأکید دارد که اگر طالبان از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده نکنند، پشیمان خواهند شد: «اشخاص فرمایشی، از افغانستان نماینده‌گی کرده نمی‌تواند! کی [آن‌ها را] انتخاب کرده‌است؟»

آقای غنی که امروز (یک‌شنبه، ۶اسد) در آغاز پیکارهای انتخاباتی‌اش در کابل سخن می‌زد، گفت حاضر است به افغانان حساب بدهد و طالبان نیز به شهروندان کشور حساب بدهند.

او وعده سپرد که تکمیل فصل‌های ناتمام، دولت سازی، استقلال اقتصادی، درک و عمل و اجرای قانون از برنامه‌های مهمش در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشرو، خواهند بود.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. پیکارهای انتخاباتی این انتخابات، امروز آغاز شدند و قرار است تا تاریخ سوم ماه میزان ادامه داشته باشند.

پیکارهای انتخاباتی در حالی آغاز می‌شوند که بسیاری‌ها به برگزاری به موقع و شفاف انتخابات باور ندارند و می‌گویند که انتخابات زیر سایه تلا‌ش‌های صلح قرار گرفته‌است و اولویت حکومت و جامعۀ جهانی نیست.

اما آقای غنی گفت که شک و تردیدها دربارۀ برگزار نشدن انتخابات ریاست‌جمهوری نادرست استند. او تأکید کرد که انتخابات به معامله گرفته نخواهد شد: «بیایید! اگر با رأی پاک برنده شدید، ما به شما مبارکی خواهم داد؛ اما ما انشالله که برنده استیم.»

هنگام سخنرانی امروز آقای غنی، یکی از شرکت کننده‌گان برنامه، از او انتقاد کرد و وعده‌های اورا عوام فریبانه خواند، اما انتقاد این شهروند با واکنش نگهبانان رییس‌جمهور روبه رو شد و به زور از تالا بیرون کشیده شد.

همزم با این، شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان، همزمان با آغاز پیکارهای انتخاباتی آقای غنی، در نزدیک محل گردهمایی انتخاباتی او اعتراض کردند.

محمد اشرف غنی، در بخش دیگر از سخنانش، گفت علت مخالفت برخی از سیاست گران با او این است که به فرزندان آنان سفارت خانه‌ها و بورسیه‌ها را نداده است. غنی افزود کسانی  که از کرسی دولتی سرمایه دار شده‌اند باید بگویند که این پول را از کجا کرده‌اند.

این سومین باری است که محمد اشرف غنی همچون نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کند. او در دومین بار نامزدی‌‎اش در انتخابات سال ۱۳۹۳هجری خورشیدی به علت چالش‌های انتخاباتی نازگزیر شد تا در تفاهم با عبدالله عبدالله، نامزد دیگر انتخابات، حکومت وحدت ملی را ایجاد نماید.

افغانستان

غنی: تنها حکومت صلاحیت گفت‌وگو و توافق با طالبان را دارد

شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان، همزمان با آغاز پیکارهای انتخاباتی آقای غنی، در نزدیک محل گردهمایی انتخاباتی او اعتراض کردند.

تصویر بندانگشتی

محمد اشرف غنی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که تنها حکومت صلاحیت گفت‌و‌گو و توافق با طالبان را دارد.

او تأکید دارد که اگر طالبان از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده نکنند، پشیمان خواهند شد: «اشخاص فرمایشی، از افغانستان نماینده‌گی کرده نمی‌تواند! کی [آن‌ها را] انتخاب کرده‌است؟»

آقای غنی که امروز (یک‌شنبه، ۶اسد) در آغاز پیکارهای انتخاباتی‌اش در کابل سخن می‌زد، گفت حاضر است به افغانان حساب بدهد و طالبان نیز به شهروندان کشور حساب بدهند.

او وعده سپرد که تکمیل فصل‌های ناتمام، دولت سازی، استقلال اقتصادی، درک و عمل و اجرای قانون از برنامه‌های مهمش در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشرو، خواهند بود.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. پیکارهای انتخاباتی این انتخابات، امروز آغاز شدند و قرار است تا تاریخ سوم ماه میزان ادامه داشته باشند.

پیکارهای انتخاباتی در حالی آغاز می‌شوند که بسیاری‌ها به برگزاری به موقع و شفاف انتخابات باور ندارند و می‌گویند که انتخابات زیر سایه تلا‌ش‌های صلح قرار گرفته‌است و اولویت حکومت و جامعۀ جهانی نیست.

اما آقای غنی گفت که شک و تردیدها دربارۀ برگزار نشدن انتخابات ریاست‌جمهوری نادرست استند. او تأکید کرد که انتخابات به معامله گرفته نخواهد شد: «بیایید! اگر با رأی پاک برنده شدید، ما به شما مبارکی خواهم داد؛ اما ما انشالله که برنده استیم.»

هنگام سخنرانی امروز آقای غنی، یکی از شرکت کننده‌گان برنامه، از او انتقاد کرد و وعده‌های اورا عوام فریبانه خواند، اما انتقاد این شهروند با واکنش نگهبانان رییس‌جمهور روبه رو شد و به زور از تالا بیرون کشیده شد.

همزم با این، شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان، همزمان با آغاز پیکارهای انتخاباتی آقای غنی، در نزدیک محل گردهمایی انتخاباتی او اعتراض کردند.

محمد اشرف غنی، در بخش دیگر از سخنانش، گفت علت مخالفت برخی از سیاست گران با او این است که به فرزندان آنان سفارت خانه‌ها و بورسیه‌ها را نداده است. غنی افزود کسانی  که از کرسی دولتی سرمایه دار شده‌اند باید بگویند که این پول را از کجا کرده‌اند.

این سومین باری است که محمد اشرف غنی همچون نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کند. او در دومین بار نامزدی‌‎اش در انتخابات سال ۱۳۹۳هجری خورشیدی به علت چالش‌های انتخاباتی نازگزیر شد تا در تفاهم با عبدالله عبدالله، نامزد دیگر انتخابات، حکومت وحدت ملی را ایجاد نماید.

هم‌رسانی کنید