تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

غنی: صلحی‌که پایدار نباشد مورد قبول ما نیست

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که گفت‌وگوهای صلح باید به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد و هیچ‌کس نباید این روند را به مردم افغانستان تحمیل کند.

آقای غنی می‌افزاید صلحی که «تحمیلی» و «ناپایدار» باشد، مورد پذیرش او نیست: «صلح را کسی بر ما تحمیل کرده نمی‌تواند و صلحی که پایدار نباشد مورد قبول ما نیست.»

رییس‌جمهور غنی، این سخنانش را روز پنج‌شنبه (۹حوت) در برنامۀ اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح، در تالار لویه جرگه در کابل بیان داشت.

این گفته‌های آقای غنی در حالی مطرح می‌شوند که پنجمین دور گفت‌وگوهای ایالات متحده و طالبان در قطر برای سه روز برگزار شد.

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که این گفت‌وگوها سازنده بوده‌اند و قرار است به روز شنبه دوباره از سر گرفته شوند.

ایالات متحده امریکا و طالبان برای پنج بار، در غیبت حکومت افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند. آقای خلیل‌زاد می‌گوید که بحث خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، مبدل نشدن افغانستان به تهدید به کشورهای دیگر، برقراری آتش‌بس و آغاز گفت‌وگوی طالبان با حکومت افغانستان، چهار موضوع اصلی است که روی میز طالبان و ایالات متحده استند.

به گفتۀ آقای خلیل‌زاد، این موضوعات در دو روز آینده در گفت‌وگوهای میان‌تیمی طالبان و امریکا بحث خواهند شد.

با این همه، خلیل‌زاد می‌افزاید که همزمان با این گفت‌وگوها، کارها برای ایجاد یک تیم ملی برای گفت‌وگو با طالبان در کابل نیز جریان دارند.

این در حالی است که حکومت افغانستان برای برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح آماده‌گی می‌گیرد. قرار است در این جرگه در حدود دوهزار تن شرکت کنند و در بارۀ چگونگی گفت‌وگوهای صلح با طالبان رأی‌زنی کنند.

این جرگۀ سه‌روزه، در آخر ماه حوت برگزار خواهد شد. رییس‌جمهور غنی می‌گوید که این لویه جرگه باید افغانستان شمول باشد: «از شهرها، قریه، ولسوالی، شاروالی های افغانستان در آن حضور داشته باشد تا همه از خود نمایندگی کرده بتواند.»

افغانستان

غنی: صلحی‌که پایدار نباشد مورد قبول ما نیست

این گفته‌های آقای غنی در حالی مطرح می‌شود که پنجمین دور گفت‌وگوهای ایالات متحده و طالبان در قطر برای سه روز برگزار شد.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که گفت‌وگوهای صلح باید به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد و هیچ‌کس نباید این روند را به مردم افغانستان تحمیل کند.

آقای غنی می‌افزاید صلحی که «تحمیلی» و «ناپایدار» باشد، مورد پذیرش او نیست: «صلح را کسی بر ما تحمیل کرده نمی‌تواند و صلحی که پایدار نباشد مورد قبول ما نیست.»

رییس‌جمهور غنی، این سخنانش را روز پنج‌شنبه (۹حوت) در برنامۀ اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح، در تالار لویه جرگه در کابل بیان داشت.

این گفته‌های آقای غنی در حالی مطرح می‌شوند که پنجمین دور گفت‌وگوهای ایالات متحده و طالبان در قطر برای سه روز برگزار شد.

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که این گفت‌وگوها سازنده بوده‌اند و قرار است به روز شنبه دوباره از سر گرفته شوند.

ایالات متحده امریکا و طالبان برای پنج بار، در غیبت حکومت افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند. آقای خلیل‌زاد می‌گوید که بحث خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، مبدل نشدن افغانستان به تهدید به کشورهای دیگر، برقراری آتش‌بس و آغاز گفت‌وگوی طالبان با حکومت افغانستان، چهار موضوع اصلی است که روی میز طالبان و ایالات متحده استند.

به گفتۀ آقای خلیل‌زاد، این موضوعات در دو روز آینده در گفت‌وگوهای میان‌تیمی طالبان و امریکا بحث خواهند شد.

با این همه، خلیل‌زاد می‌افزاید که همزمان با این گفت‌وگوها، کارها برای ایجاد یک تیم ملی برای گفت‌وگو با طالبان در کابل نیز جریان دارند.

این در حالی است که حکومت افغانستان برای برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح آماده‌گی می‌گیرد. قرار است در این جرگه در حدود دوهزار تن شرکت کنند و در بارۀ چگونگی گفت‌وگوهای صلح با طالبان رأی‌زنی کنند.

این جرگۀ سه‌روزه، در آخر ماه حوت برگزار خواهد شد. رییس‌جمهور غنی می‌گوید که این لویه جرگه باید افغانستان شمول باشد: «از شهرها، قریه، ولسوالی، شاروالی های افغانستان در آن حضور داشته باشد تا همه از خود نمایندگی کرده بتواند.»

هم‌رسانی کنید