تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی: فرصت کنونی برای صلح در ۱۸ سال گذشته بی‎پیشینه ‎است

رییس‌جهمور اشرف غنی روز چهارشنبه (۱۸ سرطان) در پنجمین کنفرانس سالانۀ مبارزه علیه فساد اتحادیۀ اروپا، فرصت کنونی برای صلح را در۱۸ سال گذشته بی‌پیشینه می‌داند.

او هشدارمی‎دهد که هرگاه فرصت کنونی صلح ازدست رود، بسیار خوب نخواهد بود زیرا به گفتۀ رییس‌جمهور عقب رفتن برای ملت افغانستان غیرممکن است.

رییس جمهورهمچنان تلفات نیروهای امنیتی را نگران کننده می‌داند و می‎گوید که این تلفات نشان دهندۀ این است که بهای جنگ سنگین است و برای پایان جنگ درکشور میان حکومت و طالبان مفاهمه صورت گیرد.

او همچنان بر برگزاری انتخابات در زمان معین آن تأکید کرد.

غنی: فرصت کنونی برای صلح در ۱۸ سال گذشته بی‎پیشینه ‎است

Thumbnail

رییس‌جهمور اشرف غنی روز چهارشنبه (۱۸ سرطان) در پنجمین کنفرانس سالانۀ مبارزه علیه فساد اتحادیۀ اروپا، فرصت کنونی برای صلح را در۱۸ سال گذشته بی‌پیشینه می‌داند.

او هشدارمی‎دهد که هرگاه فرصت کنونی صلح ازدست رود، بسیار خوب نخواهد بود زیرا به گفتۀ رییس‌جمهور عقب رفتن برای ملت افغانستان غیرممکن است.

رییس جمهورهمچنان تلفات نیروهای امنیتی را نگران کننده می‌داند و می‎گوید که این تلفات نشان دهندۀ این است که بهای جنگ سنگین است و برای پایان جنگ درکشور میان حکومت و طالبان مفاهمه صورت گیرد.

او همچنان بر برگزاری انتخابات در زمان معین آن تأکید کرد.

هم‌رسانی کنید