تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور: فروپاشی نظام جزء پلان صلح نیست

در آستانۀ آغاز مذاکرات میان افغانستان، رییس‌جمهور غنی تأکید می‌ورزد که نظام جمهوری حفظ خواهد شد و فروپاشی این نظام جزء پلان صلح نیست.

آقای غنی که پس از چاشت امروز پنج‌‎شنبه در مراسم فراغت افسران دانشگاۀ مارشال قسیم فهیم سخن می‌زد، افزود که اجازه فروپاشی نظام داده نخواهد شد.

او در این باره بیان داشت: «فروپاشی را دیدیم. دیدیم که دوهزار چند صد چین تانک داشتیم و به‌حیث سامان داغمه فروخته شد. دیدیم که با بهترین هلیکوپترهای ما چه شد. بهترین طیاره‌های ما چه شدند، بهترین تأسیسات ما چه شد! هرگز ملت افغانستان، جمهوریت اسلامی افغانستان اجازۀ فروپاشی نظام را داده نمی‌تواند.»

رییس‌جمهور غنی اما تأکید کرد که صلح در کشور آمدنی‌است؛ اما صلحی که در آن صلحی که پاسخ‌گوی ملت افغانستان باشد و نقش نیروهای امنیتی در آن محفوظ باشد: «...و دلیلی که من یقین دارم، شما [افسران] قهرمان‌های ما هستید و با همت شما ما صلح پایدار را می‌آوریم، خشونت‌ را ختم می‌کنیم، اما نظام براساس ارادۀ آزاد مردم افغانستان دوام خواهد کرد. و این نظام، نظام شماست و هرکدام تا از برکت این نظام امروز وجود دارید؛ رهبری [نظام] می‌رود و می‌آید – تا وقتی‌که دموکراسی باشد مدت کار هر رهبر را قانون تعیین کرده‌است – ضرورت تداوم برای ما حتمی است. فروپاشی نظام جزء پلان صلح نیست. حفظ نظام و راه حل سیاسی که تمام مردم افغانستان در نظام مشارکت کنند هدف ماست و انشاالله و تعالی برآورده می‌شود.»

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود تا چند روز دیگر مذاکرات میان افغانان در دوحه آغاز شوند.

دو منبع معتبر به طلوع‌نیوز می‌گویند که قرار است هیئت گفت‌وگوکنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان فردا جمعه به دوحه برود.

به گفتۀ این منابع، قرار است گفت‌وگوهای میان افغانان روز پس از رسیدن هئیت به دوحه آغاز شوند.

در همین حال، یک منبع دیگر می‌گوید شش زندانی طالبان که دربارۀ رهایی آن‌ها استرالیا و فرانسه ملاحظه دارند، امروز در یک هواپیما از کابل به دوحه انقتال یافتند.

با این همه، طالبان ادعا دارند که حکومت افغانستان بربنیاد فهرست آنان، تمامی زندانی این گروه را آزاد نکرده‌است و هنوز هم نزدیک به صد زندانی در بند حکومت استند.

اما ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که تمامی زندانیان طالبان آزاد شده‌اند و مطرح کردن این بحث بهانه‌هایی جویی طالبان برای وقت کشی در آغاز مذاکرات است.

رییس‌جمهور: فروپاشی نظام جزء پلان صلح نیست

دو منبع معتبر به طلوع‌نیوز می‌گویند که قرار است هیئت گفت‌وگوکنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان فردا جمعه به دوحه برود.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ آغاز مذاکرات میان افغانستان، رییس‌جمهور غنی تأکید می‌ورزد که نظام جمهوری حفظ خواهد شد و فروپاشی این نظام جزء پلان صلح نیست.

آقای غنی که پس از چاشت امروز پنج‌‎شنبه در مراسم فراغت افسران دانشگاۀ مارشال قسیم فهیم سخن می‌زد، افزود که اجازه فروپاشی نظام داده نخواهد شد.

او در این باره بیان داشت: «فروپاشی را دیدیم. دیدیم که دوهزار چند صد چین تانک داشتیم و به‌حیث سامان داغمه فروخته شد. دیدیم که با بهترین هلیکوپترهای ما چه شد. بهترین طیاره‌های ما چه شدند، بهترین تأسیسات ما چه شد! هرگز ملت افغانستان، جمهوریت اسلامی افغانستان اجازۀ فروپاشی نظام را داده نمی‌تواند.»

رییس‌جمهور غنی اما تأکید کرد که صلح در کشور آمدنی‌است؛ اما صلحی که در آن صلحی که پاسخ‌گوی ملت افغانستان باشد و نقش نیروهای امنیتی در آن محفوظ باشد: «...و دلیلی که من یقین دارم، شما [افسران] قهرمان‌های ما هستید و با همت شما ما صلح پایدار را می‌آوریم، خشونت‌ را ختم می‌کنیم، اما نظام براساس ارادۀ آزاد مردم افغانستان دوام خواهد کرد. و این نظام، نظام شماست و هرکدام تا از برکت این نظام امروز وجود دارید؛ رهبری [نظام] می‌رود و می‌آید – تا وقتی‌که دموکراسی باشد مدت کار هر رهبر را قانون تعیین کرده‌است – ضرورت تداوم برای ما حتمی است. فروپاشی نظام جزء پلان صلح نیست. حفظ نظام و راه حل سیاسی که تمام مردم افغانستان در نظام مشارکت کنند هدف ماست و انشاالله و تعالی برآورده می‌شود.»

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود تا چند روز دیگر مذاکرات میان افغانان در دوحه آغاز شوند.

دو منبع معتبر به طلوع‌نیوز می‌گویند که قرار است هیئت گفت‌وگوکنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان فردا جمعه به دوحه برود.

به گفتۀ این منابع، قرار است گفت‌وگوهای میان افغانان روز پس از رسیدن هئیت به دوحه آغاز شوند.

در همین حال، یک منبع دیگر می‌گوید شش زندانی طالبان که دربارۀ رهایی آن‌ها استرالیا و فرانسه ملاحظه دارند، امروز در یک هواپیما از کابل به دوحه انقتال یافتند.

با این همه، طالبان ادعا دارند که حکومت افغانستان بربنیاد فهرست آنان، تمامی زندانی این گروه را آزاد نکرده‌است و هنوز هم نزدیک به صد زندانی در بند حکومت استند.

اما ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که تمامی زندانیان طالبان آزاد شده‌اند و مطرح کردن این بحث بهانه‌هایی جویی طالبان برای وقت کشی در آغاز مذاکرات است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره