Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: فشار برحکومت در پیوند به صلح برای ما قابل قبول نیست

رییس‌جمهور اشرف غنی روز سه‌شنبه (۱۳ حمل) در نشست رهبران حکومت با نماینده‌گان جامعۀ مدنی و خبرنگاران در ارگ، هشدار می‌دهد که فشار برحکومت برای رفتار غیرقانونی درپیوند با صلح، پذیرفتنی نخواهد بود.
 
آقای غنی می‌گوید که صلح قید و شرط دارد و ملت افغانستان حدود گفت‎وگوها را تعیین می‌کنند.
 
او می‌افزاید: «اما صلح قید و شرط دارد و ملت افغانستان حدود مذاکرات را تعیین می‌کنند. اگر فشار می‌آید که رفتار غیرقانونی کنیم، این برای ما قابل قبول نیست.»
 
او اضافه کرد که حکومت با ایالات متحده امریکا به توافق رسیده‎است تا دربارۀ هر موضوع که مردم افغانستان در پیوند با صلح نگران باشند، بحث‌های مفصل شوند.
 
او تصریح کرد: «با ایالات متحده امریکا به موافقت رسیده‌اند تا دربارۀ هر موضوع در ارتباط به روند صلح که برای مردم تشویق ایجاد کند، صحبت‌های مفصل نماییم.»
 
او هشدار داد که تا زمانی که گفت‎وگوهای صلح نتیجه ندهند، نیروهای امنیتی از هر وجب خاک کشور، دفاع خواهند کرد.
 
او دراین باره گفت: «ما به کسی تسلیمی داده نمی‌توانیم و تا زمانیکه مذاکرات صلح به نتیجه نرسد، ما از هر وجب خاک خویش به قوت و عزت دفاع می‌کنیم.»
 
او با اشاره به مدیریت جنگ، گفت که تأکید حکومت این است تا آتش بس به میان آید و شرایط برای مذاکرات همه جانبه، فراهم گردد.
 
درهمین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید که ادامۀ جنگ را هیچ کسی نمی‌پذیرد و به گفتۀ او بر سر صلح معامله نخواهد شد و اگر چنین کاری شود، نامش صلح است و در اصل صلح نخواهد بود.
 
پیش از این، مردمان لایه‌های گونه‎گون کشور با ابراز نگرانی، گفته‎اند که هرگاه دستاوردهای بیش از ۱۸ سال گذشته درافغانستان قربانی گفت‌وگوهای صلح با طالبان شوند، برایند آن صلح پایدار نخواهد بود.

غنی: فشار برحکومت در پیوند به صلح برای ما قابل قبول نیست

غنی دربارۀ ادامۀ جنگ در کشور، گفت که تأکید ما این است تا آتش بس به میان آید و شرایط برای مذاکرات همه جانبه، فراهم گردد.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور اشرف غنی روز سه‌شنبه (۱۳ حمل) در نشست رهبران حکومت با نماینده‌گان جامعۀ مدنی و خبرنگاران در ارگ، هشدار می‌دهد که فشار برحکومت برای رفتار غیرقانونی درپیوند با صلح، پذیرفتنی نخواهد بود.
 
آقای غنی می‌گوید که صلح قید و شرط دارد و ملت افغانستان حدود گفت‎وگوها را تعیین می‌کنند.
 
او می‌افزاید: «اما صلح قید و شرط دارد و ملت افغانستان حدود مذاکرات را تعیین می‌کنند. اگر فشار می‌آید که رفتار غیرقانونی کنیم، این برای ما قابل قبول نیست.»
 
او اضافه کرد که حکومت با ایالات متحده امریکا به توافق رسیده‎است تا دربارۀ هر موضوع که مردم افغانستان در پیوند با صلح نگران باشند، بحث‌های مفصل شوند.
 
او تصریح کرد: «با ایالات متحده امریکا به موافقت رسیده‌اند تا دربارۀ هر موضوع در ارتباط به روند صلح که برای مردم تشویق ایجاد کند، صحبت‌های مفصل نماییم.»
 
او هشدار داد که تا زمانی که گفت‎وگوهای صلح نتیجه ندهند، نیروهای امنیتی از هر وجب خاک کشور، دفاع خواهند کرد.
 
او دراین باره گفت: «ما به کسی تسلیمی داده نمی‌توانیم و تا زمانیکه مذاکرات صلح به نتیجه نرسد، ما از هر وجب خاک خویش به قوت و عزت دفاع می‌کنیم.»
 
او با اشاره به مدیریت جنگ، گفت که تأکید حکومت این است تا آتش بس به میان آید و شرایط برای مذاکرات همه جانبه، فراهم گردد.
 
درهمین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید که ادامۀ جنگ را هیچ کسی نمی‌پذیرد و به گفتۀ او بر سر صلح معامله نخواهد شد و اگر چنین کاری شود، نامش صلح است و در اصل صلح نخواهد بود.
 
پیش از این، مردمان لایه‌های گونه‎گون کشور با ابراز نگرانی، گفته‎اند که هرگاه دستاوردهای بیش از ۱۸ سال گذشته درافغانستان قربانی گفت‌وگوهای صلح با طالبان شوند، برایند آن صلح پایدار نخواهد بود.

هم‌رسانی کنید